Styrelsen

Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter utser varje år vid årsmötet
en styrelse som genom sitt engagemang medverkar till att utveckla NKMR
till en stark organisation.

Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter arbetar för att nå ut till varje
medlem med information om händelser som är av vikt för organisationens
arbete, vilket även kan påverka medlemmens eventuella situation.

Därav är det viktigt för alla medlemmar att förstå att styrelsen inte endast
behöver bestå av jurister och akademiker utan varje medlems arbete kan
leda till en post i styrelsen eller i administrationen av NKMR.Nedan finns kontaktuppgifter till samtliga invalda styrelsemedlemmar.

 

Namn Befattning Telefon Mobiltelefon Ort Land
Ruby Harrold-Claesson Ordförande (+) 46 31 70 20 385 Olofstorp Sweden
Jenny Beltrán Vice ordförande 0737-614750 Göteborg Sweden
Leeni Ikonen Vice ordförande (FI) Kerava Finland
Svein Kjetil Lode Svendsen Vice ordförande (NO) (+) 47 51 84 20 60 Stavanger Norge
Rigmor Persson Kassör (+) 46 31 93 57 95 Särö Sweden
Elisabeth Scheffer Sekreterare Stockholm Sverige
Tryggve Emstedt Suppleant (+) 46 26 51 23 23 Gävle Sweden
Jarle Lauritsen Suppleant Bodö Norge
Solveig Holmström Suppleant (+) 35 8503568227 ESBO Suomi

Senast på forumet

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter