European Parliament - Summaries, Information and Recommendations

European Parliament Petitions Committee
SUMMARIES, INFORMATION AND RECOMMENDATIONS

Petitions Nos 2426 and 2434/2014

Admissibility and action

The Chair's recommendations on admissibility and action will be deemed adopted unless any comments are received by 14 July 2015.

 

Den 8 juli blev NKMRs ordf. uppringd av Yulia Satirova, Europaparlamentarikern (MEP) Tatjana Ždanokas assistent, som berättade att det fanns starka krafter i Europaparlamentets Petitionskommitté, (PETI), som ville avvisa vår rapport / petition. Yulia Satirova berättade också att MEP Tatjana Ždanoka motsatte sig starkt att vår petition skulle avvisas och hon ville veta om vi håller fast vid vår framställning, vilket besvarades jakande. Ruby H-C bad Yulia Satirova översända en kopia av sammanfattningen som kommittén hade gjort.

Den 15 juli inkom ett nytt samtal från Yulia Satirova där hon berättade att ett e-mail med sammanfattningen hade sänts till NKMRs mailbox - den bifogas här - samt att vår petition inte har blivit avvisad, utan den kommer att tas upp under septembersessionen i PETI.

pdfEuropean_Parliament_-_Summaries_Information_and_Recommendations_-_NKMR.pdf

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter