Sverige, rattsstat i fritt fall

  

SVERIGE, RÄTTSSTAT I FRITT FALL
LVU, hur det ska gå till och hur det går till.

Av Göran Grauers, ombud i LVU-mål och samhällskritiker

Jag har sedan 1997 företrätt människor i LVU ärenden och har en tämligen god inblick i hur LVU-ärenden behandlas i såväl socialtjänster som i nämnder och i domstolar och det är något som snarast påminner om det forna Östtyskland.

Jag kommer i den här artikeln att behandla först hur ett tvångsomhändertagande skall gå till och sedan beskriva med ett nu pågående ärende hur det faktiskt går till.

 

Att omhänderta människors barn är det största ingrepp en stat kan göra i en familj och något som måste följa alla befintliga lagar för att demokratin skall fungera, framförallt måste de följa Europakonventionen om de mänskliga rättigheter och här framförallt artikel 6.


pdfSVERIGE, RÄTTSSTAT I FRITT FALL

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter