PESUE Julappell
Appell om tryggande av socialtjänster för barnfamiljerna samt familjens åhörande

 

 


Centralförbundet för Familjens Beskydd rf (Perheen Suojelun keskusliitto, Pesue ry) har sänt den 6.12.2015 till följande ministrar: justitieministern Jari Lindström, familje- och omsorgsministern Juha Rehula, inrikesministern Petteri Orpo och social-och hälsovårdsministern Hanna Mäntylä, en appell om tryggande av socialtjänster för barnfamiljerna i Finland.

Appellen publiceras på NKMR:s hemsida med PESUE:s benägna tillstånd.
Centralförbundet för Familjens Beskydd rf:s (Perheen Suojelun Keskusliitto, Pesue ry) brev till ministern, har fått sitt ursprung p.g.a. familjernas nuvarande osäkerhet. Sedan 1990-talets lågkonjunktur har fattigdom och illamåenden dramatiskt tilltagit; de mindre bemedlade familjernas situation har nått ett landsomfattande krisläge. Flera generationers utanförskap har bekräftat, att de mindre bemedlade familjernas möjligheter att uppnå samma levnadsstandard som stambefolkningen, har inte sedan 2008-års lågkonjunktur varit möjligt.


pdfPESUE Julappell

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter