PESUE Julappell


PESUE Julappell
Appell om tryggande av socialtjänster för barnfamiljerna samt familjens åhörande

 

 


Centralförbundet för Familjens Beskydd rf (Perheen Suojelun keskusliitto, Pesue ry) har sänt den 6.12.2015 till följande ministrar: justitieministern Jari Lindström, familje- och omsorgsministern Juha Rehula, inrikesministern Petteri Orpo och social-och hälsovårdsministern Hanna Mäntylä, en appell om tryggande av socialtjänster för barnfamiljerna i Finland.

Appellen publiceras på NKMR:s hemsida med PESUE:s benägna tillstånd.
Centralförbundet för Familjens Beskydd rf:s (Perheen Suojelun Keskusliitto, Pesue ry) brev till ministern, har fått sitt ursprung p.g.a. familjernas nuvarande osäkerhet. Sedan 1990-talets lågkonjunktur har fattigdom och illamåenden dramatiskt tilltagit; de mindre bemedlade familjernas situation har nått ett landsomfattande krisläge. Flera generationers utanförskap har bekräftat, att de mindre bemedlade familjernas möjligheter att uppnå samma levnadsstandard som stambefolkningen, har inte sedan 2008-års lågkonjunktur varit möjligt.


pdfPESUE Julappell

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter