Sv: TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN.

Hvilken hensikt tjener all denne sensureringen? Jo, den er diktaturets kjennetegn.

Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 

 

 

 

Marianne Skånland er professor i Bergen och fd v. ordf. i NKMR.

Dette innlegget ble lagt inn på Drammens Tidende DT. no's nett-debatt som leserinlegg den 24 August 2004. Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse. De kommenterte innleggen gjengis nedan.

 
 

 

De som eventuelt ser dette innlegget, bør utvilsomt kopiere det med én gang, før det forsvinner. Forøvrig skal jeg sørge for å få lagt det ut på et sensurfritt nettforum eller to.

Jo, det er ingen tvil om at mitt innlegg er blitt fjernet av en eller annen i DT. Jeg har selv ringt dem opp for å få en forklaring, men uten å få snakke med noen. I redaksjonen gav man nærmest uttrykk for at man ikke visste hva DTs nett-debatt var og slett ikke hadde kjennskap til at det befant seg noen moderator der. Jeg ser at man også fjerner en god del andre innlegg og merker dem som "slettet". For alt jeg vet, kan disse ha inneholdt bannord og trusler, hva vet jeg? Men min egen beskjedne erfaring med nett-debatten på DT bringer heller tankene i retning av at man lar folk uttale seg med ufarlig synsing om klippfisk og kanin, men hvis noen forsøker å komme med virkelige opplysninger om farlige utviklinger som våre myndigheter trer ned over hodet på oss, da skal det bort.

Også et innlegg jeg skrev i en annen tråd samme kveld ble slettet uten spor! Dette var bare et moro-innlegg i en vasete tråd hvor folk anbefalte hverandre å søke jobb som "online psykologer" for hverandre, og hvor jeg skrev noe sånt som at nei, jobber hvor man kan utfolde sitt tulliball er fullt besatt med fagutdannete folk fra høyskoler og universiteter, så der er det knapt plass til sunn fornuft, ikke engang til folkelig ufornuft. – Hvordan dette nokså harmløse tøyset kan utfordre noen er ubegripelig for meg, men det kan jo ikke unnlate å gi meg vann på mølla når jeg (og tallrike andre faktisk) prøver å vekke folk til å forstå at vi lenge har gått på den veien, skritt for skritt, som fører inn i et fullstendig diktatur.

Jeg skriver under mitt rette navn, så det må rimeligvis være nettopp navnet som har fått en moderator på tuppa. Jeg visste ikke at jeg var så berømt. Men Drammens Tidende får lete i sin stab etter folk utdannet innen sosialsektoren. Det er vel kjent at avis-redaksjoner ansetter tett med journalister utdannet som soionomer, barnevernspedagoger, kanskje pyskelusker også?, til å skrive om "samfunnsstoff". Og at disse titusener er blitt aldeles opphisset over at det er et halvt dusin av oss som taler Roma midt imot og ikke holder kjeft om hva deres fremstilling av velferd virkelig dekker over, det er jo oppmuntrende for oss. Hehe, utrolig hvor lite som skal til for å gjøre dem opphisset, alle disse som messer om hvor storartet barnevernet er og at nå skal det bli enda mere storartet omfattende. Hvis virksomheten virkelig er så bra, ville man neppe ha noe å frykte fra vår bruk av ytringsfriheten. Men alle fremstøtene for å sette munnkurv på oss (der er knapt en eneste av oss som ikke har opplevet dem) taler jo igjen sitt tydelige språk om det som vi som driver opplysningsarbeid om sosialsektoren og spesielt barnevernet vet fra før: Den vanlige presse vil ikke støtte de forfulgte familiene, pressen vil være populære hos myndighetene og er direkte redd for represalier. Hvis en journalist en gang iblant skriver en realistisk artikkel om barnevernets overgrep, blir vedkommende flyttet til en annen by og satt til å skrive om strikkeoppskrifter (joda, jeg har opptil flere konkrete eksempler).

Det er derfor internet er sånn en velsignelse. Og vi er langt fra avhengige av disse debattsidene besteborgerlige aviser driver. Vi lager våre egne nettsteder. Bare søk på nettet, for eksempel på våre navn. Ikke så rart kanskje, at Pressens Faglige Utvalg og andre presse-sammenstimlinger prøver å sensurere også nettet? Men de vil aldri lykkes. De kan tromme sammen så mange møter de vil hvor de gjør botsøvelser og sier at de ikke skulle skrevet om Svanhild Jensen-saken. De av oss som kjenner saken, og alle de andre sakene som er akkurat likedan, vet at de tvert imot skulle gå inn i det reelle innholdet av alle sakene, ikke hele tiden bevege seg lettvint på overflaten og tro at det ikke er mulig å finne ut hva som er sant når det kommer motstridende opplysninger.

Forøvrig var det jeg som for noen år siden tok kontakt med DT om Thomas Quick-saken vedrørende Therese Johannessen og satte DT i forbindelse med Astrid Holgerson i Stockholm (topp-klasse vitnespsykolog som har vært sakkyndig i over 250 saker, blant annet Palme-saken). Hun fikk utmerket frem i DT at alle drapssakene mot Quick er oppspinn. (Nå langt om lenge begynner også tidligere Quick-dommer å bli presentert som gale i Sverige.) DT var visst den gangen glad for å kunne intervjue henne, de brakte flere store oppslag. INNTIL da Drammens-politiet visst fikk gjennomslag i redaksjonen. Da kom det først en opplysning om at Lasse Quigstad hadde skrevet brev til Drammenspolitiet og rost dem for å være Norges beste politi, og dernest kom det en sint leder som sa at i og med dommen VISSTE vi nå hva som var skjedd og nå skulle alle kritiske røster forstumme.

Denne gangen skriver jeg dette innlegget inn på et eget manus som jeg lagrer selv. Jeg gjorde ikke det med mitt fjernede lille innlegg forleden; det var da så ubetydelig. Men jeg husker at det inneholdt et par punkter:

1. Otto har rett, og alle som i likhet med ham har rett om barnevernets overgrep blir jevnlig betegnet som uvitende, "barnefaglig" inkompetente, useriøse, paranoide, forstyrret i en eller annen forstand. Otto bør derfor ikke være lei seg men bare føle seg beæret over å bli stemplet av denne Måltrosten.

2. Nei, sammenligninger med DDR og Sovjet er ikke søkte og de kommer ikke fra folk som intet vet. Jeg har hørt dem i over 10 år, fra barnevernets ofre, og det er de selv som spontant kommer med slike sammenligninger når de opplever hvordan barnevernet i virkeligheten handler overfor dem og deres barn.

En detalj til: Til vedkommende som finner noe mystisk ved at stortings-representantens identitet er skjult: Det er regelmessig BARNEVERNET som skjuler ofrenes identitet. De truer familien til taushet. Jeg har ikke trufffet et eneste barnevernsoffer som ikke har opplevet at ALT de gjør og sier forsøkes brukt mot dem. Blant annet heter det, hvis de går ut i aviser eller på annen måte gjør sin sak kjent, at de "setter sine egne behov foran barnets", at de "ikke forstår barnets behov", at det er så "sensitivt" for barnet at saken blir kjent - også når det gjelder helt små barn. Nei, for en 3 måneder gammel baby er det ikke negativt at dets foreldre gjør alt de kan for å beholde barnet eller få det tilbake. Barn i fosterhjem blir regelmessig hjernevasket til å forakte og hate sine foreldre, det er så. Men de fleste av dem er mest ulykkelige fordi de blir ledet til å tro at foreldrene ikke har brydd seg nok om dem til å gjøre alt for å ha dem hos seg. Barna vet ikke hvor urimelige eller umulige de er, de tingene barnevernet hevder foreldrene må gjøre for å være "gode foreldre". Men når barna en gang blir store, har man ihvertfall muligheten til å vise det alle saksdokumenter og oppslag som viser hvordan man som forelder er blitt hindret av barnevernet fra å gi sine barn den selvsagte rett til å være sammen. Jeg har sett flere eksempler på hvordan det hjelper tidligere fosterbarn å få se hvordan foreldrene er blitt mishandlet og skadet men aldri er holdt opp å elske sine barn.

Tilbake til mitt spørsmål i overskriften: Sensur tjener undertrykkende makthavere, og det er den meget effektiv til. Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 sikrer oss nettopp ytringsfrihet overfor egen stats myndigheter, og praktiseringen av artikkel 10 ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er blitt ganske bra. Det foreligger blant annet 3 avslørende dommer mot Norge for krenking av ytringsfriheten. Norske jurister og myndigheter forstår stort sett ikke bæret av dette og gidder ikke å orientere seg. Det samme gjelder den vanlige presse! Det får bli opp til godtfolk selv å sørge for det.

Marianne Haslev Skånland

 

 

 

Omsorg om sin avkomma

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Omsorg om sin avkomma

Av Ruby Harrold-Claesson

 

TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN
Av Livingstone

 

Sv: TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN

Av Linn Kristin Haavaldsen

 

Sv: TIL INTERNETTANSVARLIG LINN KRISTIN HAAVALDSEN.

Hvilken hensikt tjener all denne sensureringen? Jo, den er diktaturets kjennetegn.

Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter