Kjære Frank Aarebrot, barne-profesjonene ljuger

Av Marianne Haslev Skånland, professor

 

 "Mediemenerne" er et norsk debatt-program på tv som tar opp medias virksomhet innen forskjellige felt. Frank Aarebrot er en av deltagerne i disse debattene. Han er professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

 

Marianne Haslev Skånland er professor i lingvistikk samme steds. Hun har i flere år vært engasjert i spørsmål vedrørende menneskerettigheter og profesjonsutøvelse innen barnevernet og tilknyttede profesjoner. Hun er tidligere styremedlem i NKMR og er aktiv i NKMR's arbeid.

 

Innlegget er en litt utfyllende versjon av en mail Skånland spontant skrev til Aarebrot etter en engasjerende episode i tv-programserien.

 

 

 

Bergen 23.10.03

 

Tilfeldigvis så jeg i formiddag en del av (en reprise på) programmet "Mediamenerne", denne gang om hvordan barne-profesjonene og media lager store kampanjer for at barn skal "beskyttes" mot allehånde tenkelige skader og katastrofer, kampanjer hvor "farer" dramatiseres av typen: barn kan ikke få lov å klatre for de kunne falle ned, de må ikke kjøre karusell for de kunne falle av, de må ikke leke med en kvist for de kan tenkes å slikke på den og få i seg bakterier.

 

For en gangs skyld (dessverre sjelden, sånn er livet!) var jeg hjertens enig i omtrent hvert ord du sa.

 

Jeg oppfordrer deg til å gå videre på den tankegangen ved at du går dypere inn ikke bare i de klare overdrivelsene som fremsettes av barneprofesjonene og deres mikrofonstativer, men i grunnlaget for selve påstandene av varierende alvor som de stadig kommer med. Les gjerne på http://www.nkmr.org og de mange nettsteder lenket til i nkmr's seksjon "Länkar"; av nettsteder utenfor Norge se kanskje spesielt på http://www.borgerdebat.dk .

 

 Det store problem er jo faktisk at selve påstandene om barns alvorlige vanskeligheter (f.eks de som jeg oppfattet var fremsatt av en psykiater: at foreldre med psykiske problemer påfører barna omsorgssvikt og traumer og ødelegger deres liv) i min erfaring heller ikke har mer feste i virkeligheten enn sludderet om karuseller og leker, og at profesjonsutøverne vet det.

 

De ljuger.

 

Og løgnene rettes først og fremst mot foreldre. Det verste er derfor ikke at foreldre overbeskytter sine barn. Det er langt verre at hvis fornuftige foreldre sier til disse snusfornuftige: "For noe sludder. Vekk med dere, våre barns liv og oppdragelse skal vi selv ta oss av", så blir det rapportskriving over en lav sko og omsorgsovertagelse.

 

Kan ikke dere som langt på vei har ubegrenset velvilje i offentligheten gjøre en innsats for å få forandret medienes ødeleggende holdning til ofrene for loger, nomer og peuter ? Hvis presse og tv satte seg systematisk inn i disse sakene og kjørte dem hver eneste dag i 3-4 måneder, ville vi få slutt på galskapen. Derved ville også milliarder av kroner bli frigjort til reell velferd i sånt som helse-sektoren, ja til reelle sosiale ytelser også.

 

Du sier kanskje: "Ja men vi kan jo ikke snakke og skrive om barnevern hver dag." Det ble Adele Johansen også møtt med av pressen da hun for et par år siden vitnet ved den åpne barneverns-høringen i Bergen, og rolig sa til pressefolkene: "Dere skriver jo ikke reelt om disse sakene, hvorfor ikke?" Til deres dadda-svar, som var tydelig nedlatende, som om hun var en urimelig aktivist som bare så sitt eget, sa hun: "Naturligvis kan dere det."

 

Ganske riktig: Pressen skriver om økonomi hver dag. Barnevernet forbruker milliarder ikke bare nytteløst, men til direkte destruktive aksjoner overfor befolkningen. Men å sette seg ordentlig inn i hvordan dette foregår, vil pressen ikke. Det skrives om krig og forfølgelser i andre land hver dag. Barnevernet driver regulær krig mot og forfølgelse av totalt uskyldige familier. Men nei, hvis det tar mere enn et minutt for en journalist å skulle sette seg inn i en sak, blir han flakkende i blikket og foretrekker å tro på myndighetenes versjon.

 

 

Hilsen

Marianne Haslev Skånland

 

 

Alvorlige grunner til omsorgsovertagelse?
Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar