Løser tvangsadopsjoner noe problem? Tvangsfjernelser av barn i de forskjellige danske kommuner


 

 

 

Dette innlegg har tidligere vært publisert på Borgerdebat (www.borgerdebat.dk) den 29. november 2002.

 

Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

 Kun et sygt samfund

Af Ivan Gerling

Kun et sygt samfund vil gøre det billigere for kommunerne at fratage et barn dets biologiske hjem, familie og rødder, end at rede barnet og dets families fremtid. Vi ved med stor sikkerhed at selve handlingen at fratage et barn dets hjem og biologiske familie er stærkt skadeligt. Vi har tilmed videnskabelige undersøgelser der viser at børn er lige dårligt stillede hvad enten vi fjerner dem eller efterlader dem i hjem med alvorlige sociale problemer. Vi ved også at kommunernes socialbudgetter fattes penge og har tusindvis af eksempler på at de derfor vælger den billige løsning frem for hvad der er bedst for den enkelte borger/klient.

For at sikre uskyldige børn mod uretfærdighed og mishandling fra socialforvaltninger, i stil med det vi ustandseligt ser voksne udsat for, er det derfor helt essentielt at vi har et system hvor det der tjener barnets tarv bedst også er det som er billigst for kommunen. Derfor er det en totalt syg og uacceptabel ide at tillade tvangsadoptioner af tvangsfjernede børn. Tvangsfjernelser er og bør fortsat være den allerdyreste form for ingreb overfor problemer i en familie - for det er nemlig det mest modbydelige, ondskabsfulde og skadelige ingreb man kan gøre mod et barn og dets familie. Derfor bør det reserveres til de allerværste tilfælde og kun fremkomme som den allersidste løsning efter at alle andre (billigere og bedre) løsningsmetoder er blevet afprøvet uden held.

Det nuværende system er langt fra perfekt men på et område har man fået tingene på plads. Kommuner hvis socialforvaltning ikke magter at tjene barnets tarv (d.v.s. hjælpe det i hjemmet og familien frem for at fratage det sit hjem og sin familie), straffes økonomisk. Hvis disse kommuner stejler over deres udgifter bør de ikke gives en økonomisk omvej rundt om barnets tarv (i form af tvangsadoption). Giv dem i stedet for en billet til en studietur til en af de mange kommuner hvor fornuftige forvaltninger har ansat kompetente socialarbejdere der formår at tjene barnets tarv og dermed holde kommunens udanbringelsesbudget under kontrol. Her er et link til at hjælpe dem med at finde ud af hvor studieturen skal gå hen ( !!!! ).
http://www.eco.dk/map01/map824.htm

Uhyggeligt at se hvordan kommuner med sammenlignelig befolkning kan have mere end 5 gange forskel i frekvensen af udeanbringelser. Endnu mere uhyggeligt at tænke på alle de børn i de sorte kommuner hvis fremtid er blevet ødelagt fordi man fejlbehandlede deres  sager og mishandlede dem med en unødvendig udeanbringelse

 

 

Mor er den bedste. Af Kirsten Skovbo  

 

Tillbaka till Artiklar

 

Borgerdebat.dk