Kvinne tiltalt for vold mot barnevernet

NKMR uppmärksammar att några kvinnor, mödrar, har blivit åtalade och dömda för våld mot barnevernets personal i samband med att deras barn var föremål för tvångsomhändertagande och bortförande. Det är synnerligen anmärkningsvärt att polis, åklagare och domstolarna åtalar och dömer mödrar, som gör vad alla mödrar i alla djurslag skulle göra, dvs att skydda sin avkomma mot överhängande fara. En lejoninna, en tigrinna eller en älgko skulle förgöra den som kommer för nära hennes avkomma medan man i våra nordiska länder förväntar sig att mödrar - och fäder - utan motstånd skall överlämna sin avkomma till statens/kommunens personal och deras för barnen utvalda och välavlönade fosterföräldrar.

 

 

 

 

Hobøl-kvinne truet barnevern-konsulent

Av: Rune Sævik

Hobøl: En kvinne er dømt for å ha truet en barnevernskonsulent, etter en lang konflikt om omsorgen for sønnen hennes.

Artikkel i Smaalenes Avis, den 15.04.2003

 

 

 

Kvinne tiltalt for vold mot barnevernet
Av: Odd Seljesæter

En kvinne i 30-årene erkjente faktum, men nektet i Salten tingrett straffeskyld for vold mot en barnevernskurator fra Bodø kommune.  

Artikkel i Avisa Nordland, an.no, den 14.10.2003

 

 

 

 

Arg mamma attackerade tjänsteman

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Socialarbetare i USA mördad

Newsarticle in the Las Vegas Sun Internet Edition

Översättning: Lorica Claesson

 

 

Tillbaka till Artiklar