Mormor frifunnet for kidnapping
Av Roy Hilmar Svendsen


Artiklen är tidigare publicerad i Bergens Tidende den 22. mai 2003. Den har numera försvunnit såväl från BT:s hemsida som från Internet Archive.
Artikeln publiceras här eftersom den är  viktig för NKMR:s läsare.


 

 

Mormoren som var tiltalt for å kidnappet sitt eget barnebarn, ble i går frifunnet av Gulating lagmannsrett, til tross for at det var flertall for domfellelse.

Da BT var i kontakt med mormoren i går kveld, hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne.

- Jeg er så lettet og så glad. Alt jeg har gjort, har jeg gjort til barnets beste. Det har jeg nå endelig fått medhold i. Da jeg fikk frifinnelsen satte jeg meg rett ned og gråt, sier den 52 år gamle kvinnen til BT.

For halvannet år siden ble både hun og sønnen dømt til 60 dagers betinget fengsel for kidnapping av den da åtte år gamle gutten. «Knuts» biologiske far ble dømt for medvirkning, men nå er også han frifunnet.

Påtalemyndigheten har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke frifinnelsen til høyesterett.

- Jeg skal vurdere dommen og så sende min innstilling til statsadvokaten. Retten vil få svar innen 14 dager, sier aktor, politiadvokat Einar Råen til BT.

 

Gikk i dekning
Fem år er gått siden mormoren sist så barnebarnet sitt. Hun aner ingenting om hvordan den nå 13 år gamle gutten har det.

- Alt sammen har vært forferdelig tøft, både fysisk og psykisk. Men nå går tankene mine først og fremst til gutten, sier mormoren.

Det første halvåret etter fødselen bodde han hos sine foreldre, men ble overlatt til sin mormor da moren fikk rusproblemer.

Nesten åtte år senere var moren blitt rusfri og ville ha «Knut» tilbake. Men mormoren nektet, fordi hun fryktet at datteren ville begynne på stoff igjen og forsømme barnet. Da Fylkesnemnda vedtok at åtteåringen ikke skulle plasseres i fosterhjem hos sin mormor, valgte hun og onkelen å ta med seg «Knut» og gå i dekning.

I tre måneder var de på flukt, før politiet og barnevernet til slutt fant dem i gamle Hordvik bedehus.

 

Delt lagmannsrett
Dette mente både påtalemyndigheten og Bergen tingrett var regelrett kidnapping, mens mormoren og onkelen hele tiden har hevdet at de handlet til barnets beste.

Skyldspørsmålet voldte også lagmannsretten betydelig hodebry, som måtte avsi dom med dissens. Fire av de syv dommerne gikk inn for å dømme mormoren og onkelen for kidnapping, mens de øvrige tre alle kom til at de tiltalte ikke har gjort noe straffbart. Mindretallets konklusjon var at det var mormoren som hadde den daglige omsorg for «Knut» også etter Fylkesnemndas vedtak.

Dermed var det ikke kvalifisert flertall (fem av syv) for å dømme, og alle de tiltalte måtte frifinnes.

 

- Legg saken død nå
Mormorens forsvarer, advokat Odd A. Drevland, gleder seg spesielt over at to av rettens tre fagdommere gikk inn for frifinnelsen.

- Det er svært positivt at vi har overvekt fra den juridiske siden. Nå håper jeg bare at påtalemyndigheten lar saken ligge død. Selv om det kunne vært interessant å få prøvd en slik sak for høyesterett, er jeg redd for hvor mye flere slike påkjenninger kan koste familien, sier Drevland.

Den voldsomme konflikten rundt «Knut» har splittet familien fullstendig. De siste årene har det vært null kontakt mellom «Knut» og familien han bodde hos til han fylte åtte år. Julegavene de sender til ham, kommer i retur.

- Nå må det gjøres noen grep slik at barnet igjen får kontakt med sin mormor og sin onkel, sier advokat Bjørn Meltzer, forsvarer for «Knuts» onkel.

 

Vurderer søksmål
Advokat Drevland forteller at frifinnelsen ikke får noen konsekvenser for spørsmålet om den daglige omsorgen for barnet. Men frifinnelsen kan likevel få etterspill

- Nå er det på tide å vurdere hva vi må gjøre overfor politiet. De har latt seg rive med i et spill uten å gjøre noen seriøs vurdering. Dette er en sak som aldri burde havnet i retten.

- Betyr dette at det nå kommer et søksmål for uberettiget straffeforfølgning?

- Det får vi vurdere etter vi har lest dommen grundig, sier Drevland.Mormor frifunnet for kidnapping
Av Roy Hilmar Svendsen


Tillbaka till Artikelindex

Tillbaka till NKMR:s Entrésida

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter