NÅR MEDIA LYVER!

 

Av Jan Hansen, Ansvarlig redaktør, Samfunnsmagasinet

 

 

 

10. January, 2006

 

 

 

 

 
 


Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Indlegget et tidligere publisert i Borgerdebat.dk. Det återgis her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære barnehjems-, skolehjems- og barnvernsofre i Norge, Sverige og Danmark.

Mange av dere er dessverre blitt innbilt gjennom enkelte skandinaviske medier at barnehjemsofre i Bergen i Norge, skal ha vunnet en rettssak. Det er sterkt beklagelig når enkelte medier mot bedre vitende om sannheten, går ut og serverer rene røverhistorier. Når det gjelder rene fakta om hva som skjedde med den første saken i Bergen, gjengir jeg her et avsnitt fra en artikkel som ble presentert i Samfunnsmagasinet med tittel ”Ingen har vunnet en rettssak”.

Sitat fra www.sfm.no

- At noen skal ha vunnet sin rettssak stemmer ikke med sannheten. Ingen har vunnet så langt. Det som egentlig skjedde var dette. Journalist, Ingunn Røren, i Bergens Tidende, kunne i år 2000 fortelle BTs lesere om et hemmelig forlik som var inngått mellom en kvinne fra barnehjemmet Morgensol og Bergen Kommune. Forliket ble inngått på høyeste plan i Bergen Kommune. Dette for å forhindre at en ankesak kom opp for Gulating Lagmannsrett 8 til 14 dager senere. Summen i det hemmelige forliket ble på hele 1. 400 000,- kroner. Jeg har i denne saken senere også fått se et kommunalt notat fra et møte som tilsier at en toppolitiker i Bergen, ble erklært inhabil i saken om det hemmelige forliket, sier Hansen til sfm.no.

- Videre tilsier fakta at de to kvinnene som egentlig hadde krevd hhv 3,6 og 3,8 millioner kroner i erstatning, tapte sin sak mot kommunen i daværende Bergen Byrett grunnet foreldelse. Saken skulle ankes videre til Gulating Lagmannsrett. Etter avsløringene i sfm.no og på NRK Hordaland, inngikk Bergen Kommune et forlik med de to kvinnene. Ved siden av å motta en skriftlig unnskyldning, der den ene av kvinnene først var misfornøyd med selve teksten i beklagelsen fra kommunen, mottok de siden kr. 725.000,- hver fra Bergen Kommune. Kvinnene vant således ikke saken som det siden er blitt hevdet i enkelte skandinaviske medier. Det er viktig å kontrollere sannheltsgehalten i en slik alvorlig sak. Summen på 725.000 kroner, dannet senere maksimalgrensen for kommunal erstatning fra Bergen Kommune, avslutter Jan Hansen.

Sitat slutt:

Med vennlig hilsen
Jan Hansen
Ansv. Redaktør
Samfunnsmagasinet

 

 

 

 

 

 

 

Bergens Tidende har trykket løgner

 

Av Svein Tore Marthinsen

 

 

 

Bergens Tidende tar ikke stilling til sannhetsgehalten hos sine kilder ifølge sjefsredaktør Einar Hålien.
Av Jan Hansen - Åge Hagevik

 

 

 

 

 

Till Artiklar