Nødvendigheten av hjemmeskole
By Tristana Moore, översättning: Rune L. Hansen

 


Rune L. Hansen och hans fru, undervisade familjens barn hemma till dess att "barnevernet" i Vindafjord kommune tvångsomhändertog deras barn och placerade ut dem i olika fosterhem. Sedan dess har familjen fört en seg kamp mot myndigheterna som har ödelagt deras familj.

Den här artikeln är översättningen av Tristana Moore's artikel "Give Me Your Tired, Your Poor, Your Huddled Masses Yearning to Homeschoo. Why this family got political asylum"
 (Gi meg dine slitne, dine fattige, dine forvirrede masser Lengtende til hjemmeskole. Hvorfor denne familie fikk politisk asyl )

Artikeln återges här med översättarens benägna tillstånd.

 

FAMILIEN ROMEIKE ER IKKE DINE typiske asyl-søkere. De kom ikke til USA for å unnslippe krig eller despotisme i sitt hjemland. Nei, disse musikk-lærere forlot Tyskland fordi de ikke likte hva deres barn ble lært i den offentlige skolen - og fordi hjemmeskole er ulovlig der.
(Se billeder på en familie i Tennessee, som hjemmeskoler deres barn)

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter