Norge bryter daglig grunnleggende menneskerettigheter

Av: Gry Scholz Nærø, Journalist (NJ)

 

 


Gry Scholz Nærø er journalist i Bergen og medlem av
Norsk Journalistlag (NJ).

Artikkelen er tidligere publicert som innsendere i Adressa.no den 01.07.2008.

Den återgis her med forfattarens velvillige tillstand.

 

 

 

Som journalist (NJ) mm, finner jeg det mildt sagt urovekkende og direkte lovstridig at norske myndigheter på alle nivå daglig bryter menneskerettighetene i eget land. I så vel den saken som i en rekke andre. Bare det at norske myndigheter ikke tar konsekvensene av Norges tap i Strasbourg i Hammerns sak og andre saker er i selv sett brudd på EMK. Jfr. Lov om Menneskerettigheter, 1999. Spesielt hensett til EMK, domstolspraksis i Strasbourg (EMD), FNs Barnekonvensjon og den langvarig, omfattende kritikken fra FNs barnekomité.

Tidligere dommer ved Den Europeiske Menneskeretts Domstolen i Strasbourg Gro Hillestad Thune, har i ulike medier gjentatte ganger, over lang tid påpekt de mange, daglige brudd på menneskerettighetene i Norge. Også anno 2008.
Gro Hillestad Thune, med sin unike posisjon og bakgrunn, har lenge vært og er, påfallende alene om å sette fokus på dette. Norske myndigheter, den sittende regjering o.a. synes derimot utelukkende å fokusere på menneskerettsbrudd i alle andre land enn sitt eget.
Det er på høy tid å etterlyse / spørre når Norge har tenkt omsider å følge Lov om Menneskerettigheter (1999) og de plikter som myndighetene der er pålagt? Inkludert rettsapparatet.
Som journalist (NJ) ser jeg det som MIN plikt å fokusere på nettopp dette. Media generelt har i henhold til bl.a. VVP en rett og plikt til å sette kritisk søkelys på Norges mange menneskerettighets brudd i eget land. Spesielt da de så ofte, så totalt urettmessig, rammer de mest forsvarsløse.

Avslutningsvis henstiller jeg derfor på det sterkeste så vel mine pressekolleger og norske myndigheter på alle nivå til å bidra / iverksette straks tiltak for at de mange brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Norge endelig nå tar slutt. Både FN og Strasbourg har lenge gjort mye her, men dessverre uten hell så langt.

 

 

Hillestad Thune: - Norge bryter menneskerettene daglig. Hver eneste dag skjer det en rekke brudd på menneskerettighetene i Norge.

Av Rune Christophersen

En lenge etterlengtet innrømmelse. Fakta tilsier at våre domstoler fortsatt begår feil som setter folks generelle rettssikkerhet i fare. Det begås også ”feil” i retten som klart krenker menneskelige rettigheter og grunnloven.
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ) 

 


Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter