IRAK : Norge reagerer på barnetortur

 

En serie artikkler publiserte i tv2.no, Nettavisen den 5. og 6. juli 2004.

 

 

 

Som en reaksjon mot den påståtte tortur av barn i Irak sier norske myndigheter at de vil henvende seg til USA både på det politiske og det diplomatiske plan, og de uttaler klart at tortur av barn ikke tolereres.

Nordisk Komité for Menneskelige Rettigheter for Beskyttelse av Familiers Rettigheter i de Nordiske Land - NKMR - ønsker den norske regjerings og Norske Amnestys initiativ i saken velkommen. NKMR vil imidlertid oppfordre både den norske regjering og Norske Amnesty til å bruke like meget tid og energi på å bekjempe den enda mer alvorlige tortur av barn som finner sted i deres eget land Norge, hvor barn unødvendig tas med makt fra sine kjærlige og gode foreldre og plasseres under offentlig omsorg i fosterhjem av de nasjonale myndigheter i barnevernssystemet.

Det er først nå stemmen til mennesker som har vært holdt i barnehjem har klart å øke i styrke og begynner å bli tatt alvorlig. De sier: "Vi er blitt turturert." Men den feilslåtte tvangsfjerningen av barn fra sine kjære og plasseringen av dem i barnehjem og fosterhjem fortsetter og er faktisk i ferd med å bli verre. Den offisielle propagandaen tar sikte på å øke forakten overfor foreldre og den naturlige familie, og den prøver å undertrykke informasjon om ulykken for flere tusen familier som er ødelagt av velferdsstaten.

Enkelte saker som har fått media-oppmerksomhet i de senere år er:
Adele Johansen-saken,Anita Lundli-saken og Svanhild Jensen-saken.

Da Adele Johansen for ikke lenge siden prøvet å gå til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) igjen for å få tilbake sin datter til familien, begynte de nasjonale myndigheter igjen den skittkastingen på henne basert på den gamle, totalt falske psykologiske "evidens" som de først hadde brukt for å starte barnevernssaken over 10 år tidligere. Overfor EMD klarte den norske stat i sin pledering rett og slett å narre Domstolen om alle konkrete fakta i saken, slik at saken ble avvist.

 

 

 

 

 

IRAK:

 

- Barn mishandlet i Abu Ghraib

 

Av Ole Berthelsen

 

Amerikanske styrker har holdt minst 100 barn fanget i Abu Ghraib-fengselet og andre steder i Irak. Flere av barna skal ha blitt mishandlet, hevdes det i en TV-dokumentar.

 

 

 

 

 

BARN TORTURERT:

 

- Norge bør revurdere USA-samarbeid

 

Amnesty Internationals norske avdeling mener at Norge ikke kan fortsette i et militært samarbeid med partneren USA etter avsløringer om tortur av barnefanger.

 

 

 

 

 

IRAK:

 

Norge reagerer på barnetortur

 

Av Trond Lepperød
Norske myndigheter sier de vil reagere skarpt og direkte overfor USA i forbindelse med de påståtte overgrepene mot barn i Irak.

 

 

 

 

 

NORSKE MYNDIGHETER:

 

Vil finne sannheten om barnetortur

 

Norske myndigheter prøver nå å finne ut om det stemmer at noen av de 107 barna som sitter fengslet i Irak er blitt mishandlet av amerikanske soldater.

 

 

 

 

 

IRAK:

 

Petersen ser alvorlig på barnetortur

 

Utenriksminister Jan Petersen (H) ser alvorlig på påstandene om barnemishandling av amerikanske soldater i irakiske fengsler, men avviser at Norges bidrag i Irak skal trekkes.

 

 

 

 

 

BARN BLIR TORTURERT:

 

- Må kalle ambassadøren inn på teppet

 

Av Berit Almendingen

 

En samlet opposisjon på Stortinget, untatt Frp, krever at regjeringen snarest tar kontakt med amerikanerne for å få mer informasjon om de påståtte overgrepene mot barn i Irak.

 

 

 

 

 

 

 

IRAQ: Norway reacts to torture of children

 

 

 

Torturing Children
By William Rivers Pitt

 

 

 

A mother fighting for her child
Av Lennart Sjöberg

 

 

 

Stolen Child
Nathan E Wilson's e-mail letters to the NCHR, December 29, 2002, July 31, 2003 and November 6, 2003


 

Fosterbarn som god butikk
Av Siv Westerberg

 

 

Barnfängelser? I Sverige?
Av Siv Westerberg

 

 

Charlott's brev till Norska Amnesty

 

 

 

Norske Amnesty, barnehjem og annet barnevern
Av Marianne Haslev Skånland

 

 

Barnevernsbarnet Linda Johansen fikk medhold i retten: Jeg ble ruinert i fosterhjemmet
Reportasje: Tomas Evjen

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan