Noen debattinnlegg i kjølvannet av rapporten om Bergens barnehjem

av Endre Dingsør, Rune Fardal, Nina Hauge, Einar Nyaas, Marianne Skånland, og Dagny Hysing-Dahl

 

 


De nedenstående debatt-innleggene er publisert her med forfatternes velvillige tillatelse.

 

Endre Dingsørs og Dagny Hysing-Dahls innlegg har tidligere vært trykket i Bergens Tidendes (BTs) papir-utgave i månedsskiftet juni/juli 2003, samt i BTs nettutgave. Marianne Haslev Skånlands innlegg har i litt kortere utgave stått i Bergensavisens (BAs) papirutgave 3. juli 2003. Innleggene fra Rune Fardal, Nina Hauge og Einar Nyaas har vært publisert i BTs nettdebatt, og for noens vedkommende også i F2Fs debattseksjon.

 

 

 

 

***

 

 

 

http://www.bt.no/meninger/debatt/article167405

 

Tragediene i barnevernet

 

Publisert: 28. juni 2003, 06:00

Oppdatert: 27. juni 2003, 19:15

 

Hr. Redaktør

 

 

Barnevernstjenesten i Bergen har i årevis blitt kritisert for sine overgrep mot barn og familier, så vel fysisk som psykisk. Etter Høringen om Barnevernet i Bergen for et par år siden hvor nye tragedier ble rullet opp på løpende bånd - gjorde Bergen kommune kort prosess og avleverte en egenrapport som var latterlig tilrettelagt for arkivering.

 

I ettertid har så langt fra kritikken forstummet, men derimot blitt forsterket med anmeldelser og dannelser av støtteforeninger mot dette barbari av overgripere.

 

Når så byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen nå får fremlagt en uhildet gransking av forholdene fra 1954 til 1980 og blir presentert for resultatene av årelang feilslått barnevernsutøvelse fra langt tid tilbake samt de menneskelige ofrene for overgrepene - så feller hun sine tårer for åpen scene.

 

Hva med de menneskelige ofrene fra dagens tragedier i barnevernet? Skal byrådslederen vente i over 20 år på resultatene - før hun atter kan få gråte?

 

Nei, kjære byrådsleder! Du burde gråte nå for hva som skjer innen Barnevernstjenesten hver eneste dag i din kjære by - så slipper du å bli beskyldt for å felle krokodilletårer.

 

ENDRE DINGSØR,

 

HJELLESTAD

 

 

***

 

 

http://www.bt.no/meninger/diskusjon/index.jhtml?forumAction=postShow&forumID=1030&postingID=167371&start=1

 

Barnevernet!

27.06.03 Rune Fardal

 

Saa kommer det en rapport som bekrefter det mange har vist i aarevis og som fremdeles er hoyaktuelt. barnevernets evne til aa ta seg av de svakeste er mildt sagt kritikkverdig.Det er en skam.

 

 

Vi begynner aa se at dette ikke bare gjelder de barna som blir tatt haand om, men ogsa i de tilfeller der barnevernet kobles inn i ulike saker. Det er med stor forstaaelse at barnevernet tyr til taushetsplikten naar de stadig utsettes for kritikk. De kan umulig forsvare seg i aapen diskusjon! Derimot har jeg ingen forstaaelse for at ansvarlige myndigheter ikke griper inn ovenfor barnevernet, men bare lar det hele skure videre.

 

Det sviket vi tidligere har sett mot barna eksisterer i dag ogsaa. Om enn i det skjulte. Stadig faar vi hoere om episoder der barnevernet er innvolvert. Den ene rapporten etter den andre kritiserer barnevernet uten at noen griper inn.

 

Det er derfor litt komisk om ikke tragisk nar byradslederen graater sine krokodilletaarer i media. Dette er kjente trekk ved barnevernet, det er resultatet av en holdning der ekspertveldet ikke kan ta feil! Dette viser med all tydelighet at det gjoer de og det til gangs.

 

Det blir ingen bedring for barnevernsbarn foer noen ansvarlige tar et oppgjoer med de holdninger vi ser utkrystalisere seg i barnevernet og blandt deres ansatte.

 

Beklager at norske bokstaver mangler, men tastaturene her i Bangkok mangler 3 bokstaver!

 

 

***

 

 

Barne vern?

28.06.03 Nina Hauge

 

 

Rapporten er ikke på noen måte overraskende. Dette har vi visst om i alle år. Det som er overraskende er at rapporten ikke hemmeligholdes, taushetsbelegges. Når det gjelder barnevern så er nettopp det tendensen. De gjemmer seg bak en misforstått, men beskyttende(!), taushetsplikt hver gang media avdekker kritikkverdige forhold. Og den ene norske hvermannsen nikker til den andre "det ligger nok noe mer bak som vi ikke får vite pga. barnevernets taushetsplikt".

 

Sannheten er at det begås overgrep mot foreldre og barn i regi av barnevernet hver eneste dag i Norge. Barnevernet trenger inn i hjemmene til folk på en hensynsløs og fiendtlig måte. De krenker foreldrenes integritet, de pålegger hjelpetiltak som foreldrene ikke vil ha og som barna ikke tjener noe på.

 

Videre kan de kreve å overta omsorgen for barn på meget tynt grunnlag. Den som tror at terskelen for omsorgsovertakelse er høy, får tro om igjen! Barnet blir så plassert i barne- eller ungdomshjem, eller i fosterhjem.

 

Og som vi nå er blitt offentlig klar over, så stopper ikke familiens lidelser her. Foreldrene sørger, mens barna må lide overlast på nevnte steder.

 

På denne måten produseres skadete mennesker. Mennesker som sosialarbeiderne kan arbeide med også i fremtiden. Omsorgsovertakelse genererer arbeid for barnevernet og sosialetaten for fremtiden. Sosialarbeideren gjør seg nødvendig!

 

Når skal folket si at "nok er nok!"?

 

Husk; det kan være deg de oppsøker i morgen...

 

 

***

 

 

 

Moderne kvakksalvere

29.06.03 Einar Nyaas

 

 

Summen av problemer er konstant. I mangel av krig, empidemier, sult og andre nasjonale problemer oppkonstrueres det nye problemstillinger av en yrkesgruppe som desperat forsøker å vise at de har sin berettigelse. Man har visstnok ingen vitenskapelig begrunnelse for sine "vurderinger", men det hindrer ikke landets massive styrke av -loger, -nomer og -goger å utføre sine ugjerninger mot barn og familieinstitusjonen. Det er jo helt klart likehetstrekk mellom middelalderens inkvisisjon og dagens rabiate psyko-synsere. De baserer begge sitt "fag" på en komplett mangel på fakta og vitenskap. Når man kombinerer denne yrkesgruppen med omnipotente dommerfullmektiger som ikke har noen innsikt i familieliv og barn generelt, blir katastrofen komplett.

 

 

Bergens-rapportens 337 sider gir ikke Barnevernet noe særlig styrket tillit (heldigvis), og det er ikke bare på tide å avskaffe hele institusjonen men også å få de ansvarlige straffet for sine avskyelige handlinger.

 

Ta gjerne en titt på disse sidene:

 

www.krisesenter.org

www.barnasrett.no

www.nkmr.org

www.texfiles.tk

www.likestilling.com

 

 

***

 

 

 

Og hvor er media?

30.06.03 Rune Fardal

 

Naa som nok en negativ rapport om barnevernet er kommet er det paafallende hvor stille det er fra media med virkelig aa gaa i dybden.

 

 

BT vet vel som oss som kjenner barnevernets moerke sider at begynner de foerst aa grave saa finner de at det er systemet som svikter og da med domstoler og fagfolk i spissen. Det blir kanskje ikke saa lett aa skrive om, sa da lar man saken forbli i taushet.

 

Dette kan ikke betegnes som annet enn feigt og et utrolig svik mot dem som trenger beskyttelse mest, nemlig de svakeste av vaare barn.

 

Men det er selvfoelgelig tryggere og selger mer aa skrive om BRANN og andre uvesentligheter i norsk samfunnsliv.

 

 

***

 

 

 

Media

01.07.03 Einar Nyaas

 

Ja visst. Norsk media er blant verdens minst nyanserte i demokratiske land. Det har vært foretatt systematiske studier av våre mediers evne til balanserte fremstillinger av politiske problemstillinger. Studien har vist at liberalt tilpassede spørsmålsstillinger har en klar tendens til å bli foretrukket fremfor korrigerende problemstillinger (S. Skirbekk og O. Aagedal (1973) – Meninger i NRK. En studie i idépolitisk balanse). Denne holdningen i mediene er derfor naturlig nok sterkt medvirkende til at kritiske utspill mot de strømlinjeformede oppfatninger ikke vektlegges i samme grad. Mediene er politikerenes lakeier, det er mange eksempler på dette gjennom norsk historie. Det er karakteristisk for norsk presse å bruke journalistisk argumentasjon for å hindre uønsket informasjon å komme folk for øre. Direkte misvisende informasjon i media sammen med kontrollerte "lekkasjer" er en kjent og effektiv herskteknikk.

 

 

Om norges udifferensierte presse kan man lese mer i boken "Pressens frivillige slaveri" av Per Olav Reinton.

 

 

***

 

 

 

Barnehjem før og nå

Marianne Skånland

 

*

 

Ikke før er rapporten om Bergens barnehjem i 1954-1980 kommet, så begynner hvitvaskingen.

 

Anne-Grete Strøm-Erichsen er sjokkert og sier gråtende at vi må sørge for at det aldri skjer igjen. Hvor er dokumentasjonen for at dagens forhold er vesentlig anderledes? Selv har hun vel nærmest gjort en langvarig innsats for å hindre at en slik granskning kom i gang.

 

En journalist hevder i BT at det er himmel og hav til forskjell mellom da og nå. Hvor vet han det fra?

 

En nåværende bestyrer viser på tv frem barnehjemmet i ferd med å nymales, som om bygningens standard er garanti for at barn har det utmerket. Han forsikrer at forholdene er helt anderledes nå enn før. Hvor er dokumentasjonen? Han mener det er fullt betryggende at han har sagt til barna at de skal melde fra til ham hvis det er noe de er misfornøyd med eller finner urettferdig. – Intervjuet tier om hva han foretar seg hvis barna sier at de vil hjem, de barna som tvangsfjernes fra sine foreldre og lengter seg syke etter dem.

Spør han dem noen gang hva de vil?

Slåss han for at de skal få komme hjem?

Vitner han sant i rettssaker hvor foreldre og barn fortvilet forsøker å gjenforenes? Eller gjør han som de ansatte ved Bønesskogen barnehjem, som hevdet at Adele Johansens sønn Ernst Christer var så lykkelig hos dem og at de var så glad i ham at de ikke kunne unnvære ham? (Han hadde da vært tvangsplasert der noen få måneder. I den tiden prøvet personalet å bestikke ham med penger og utstyr for å få ham til å gå på skolen. Til sammen gikk han på skolen 4 dager under barnehjems-oppholdet. Når han bodde hos sin mor gikk han på skolen på normal vis. – Han rømte til skogs. Han oppsøkte narkomane uteliggere i Nygårdsparken. Personalet visste ikke hvor han var og gjorde intet forsøk på å finne ham. Han flyktet til sin mor; DA var de interessert i å ettersøke ham.)

 

Flere nærliggende ting bør holdes opp mot påstandene om at forholdene på barnehjem idag er fullt i orden:

1) Høyres og andres aktivitet for å få stoppet den åpne barneverns-høringen for et par år siden (lyktes ikke),

2) deres strev med ihvertfall å få lagt til ro i en skuff referatet fra høringen, og å få det ordrette lydbånd-opptaket kokt ned til et forkortet, offisielt referat som gir en nærmest foraktfull fremstilling av ofrene (lyktes),

3) deres motstand mot at ofrene som vitnet under høringen om hva de hadde vært og stadig var utsatt for fra barnevernet, fikk hjelp til å komme fri fra barnevernets fortsatte forfølgelser (lyktes),

3) kommunale aktørers motstand mot ofrenes forsøk på å få det frem, det som den nye rapporten viser (har heldigvis ikke lykkes),

4) de jevnlige avis-historiene om forholdene på Ungplan og lignende steder.

 

Barneverns-dokumenter er fulle av skjønnmalende, uetterrettelige påstander fra det offentliges side. De går glatt igjennom i rettsapparatet. Mange dommer i barneverns-relaterte saker er formulert på en måte som må betegnes som "snedig" – de gjør det umulig å få pressen til å våkne, eller for ofrene å komme frem med et erstatningssøksmål.

 

En del av oss har forsøkt over flere år å varsle Bergens politikere om slike forhold, med høyst konkrete opplysninger om det offentliges overgrep. Det gjelder slett ikke saker som skriver seg fra før 1980.

 

Bare FrP har vist seg lydhøre overfor ofrene. Når det gjelder resten, har det vært som å rope i ørkenen.

 

 

***

 

 

Barnevernet under lupen!

 

Dagny Hysing-Dahl

 

 

 

I dagens kronikk (27 06 03) går Asbjørn Kristoffersen til rette med barnevernets inkompetanse og politikernes svik. Kronikken er klargjørende og bør leses av alle som opprøres over at voksne i tillitsstillinger misbruker sin makt og sviker barn som de har påtatt seg ansvaret for.

 

A.K.skriver: "sviket held fram så lenge barn blir behandla som klientar", og videre: "minst like viktig er det at ikke barnevernsbarna blir svikta også i vår tid." (min fremheving)

 

 

Når oppgjøret skal tas med barnevernets og politikernes svik , misbruk og feilvurderinger, er det viktig å presisere at barnevernsbarna inkluderer barn fra alle barnevernets ansvarsområder, ikke bare fra institusjonene. Men når A.K. hevder at : "der er et hav av skilnad mellom tilhøva for ein generasjon sidan og for dagens tilbud" er dette for meg uforståelig. Jeg har fulgt utviklingen i barnevernet i to generasjoner og har problemer med å se at den radikale holdningsendring som er en forutsetning for et slikt " hav av skilnad", virkelig har funnet sted..

 

Det økende antall barnevernsofre utenfor institusjon er et resultat av dagens barnevernstilbud og gir grunnlag for granskning av det totale barnevern helt frem til i dag.

 

Viser til Barnevernshøringen i Bergen 2-11-00 hvor politikerne fikk et krast innblikk i en lite rosverdig virkelighet. At der fra politisk hold ble gjort forsøk på å stoppe høringen, røper en ansvarsløshet helt i overensstemmelse med A.K.s karakteristikk av svikets vesen, en demonstrasjon av den samme holdningsløshet som muliggjorde tredve års ustraffet grov barnemishandling. Å sende barn som "pakkepost uten verd" fra fosterhjem til fosterhjem som ikke alltid er godkjente og ofte er uten tilsyn, er også barnemishandling. Slik fratas barn trygghet, selvrespekt og integritet, en forbrytelse i seg selv. Høringen viste at dette er praksis!

 

Til tross for at vi nå vet at politikerne vet,  har der hittil - bortsett fra FrP og RV - ikke vært politisk vilje til å påta seg det ansvar de har forpliktet seg til å bære. Når nu endelig politikerne - etter sterkt press - reagerer, får vi håpe at det også betyr en varig holdningsendring og en full opprenskning i og oppgjør med barnevernets metoder slik de praktiseres i dag.

 

 

A.Ks kloke forslag om å la SOS barnebyer erstatte barnevernet bør politikerne ta på alvor. Det er en god løsning på et tilgrodd og uverdig makt /prestisjeproblem. Vi trenger ny tenkning, nye verdier og nye holdninger med respekt for barns menneskeverd - ikke nye lover og paragrafer !

 

 

***

 

 

 

Lenker til:

 

 

Bergens barnehjem slaktes i granskingsrapport: Et granskingsutvalg konkluderer med at det ved barnehjemsinstitusjoner i Bergen har skjedd alvorlig omsorgssvikt og seksuelle og fysiske overgrep i perioden 1954 til 1980.

Artikkelsamling

 

Granskningen av Barnehjemmet Morgensol - Åge Hageviks brev til Justisminister
Av Åge Hagevik

 

Kommuneadvokaten sjokkerer
av Åge Hagevik

 

UNGDOMSHEMMET KUBA AS I BERGEN
En serie artiklar publicerade I Bergens Tidende, januari 2002

 

Barneverns-bedriften Ungplan
Artikler fra Bergensavisen og Bergens Tidende

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö
Artiklar från Smålands-Tidningen och Vetlanda-Posten

 

Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten

Barnehjemmet Morgensol i Bergen
Artikler fra Bergens Tidende

 

Skärp kontrollen av barnhem
Ledare i Örnsköldsviks Allehanda

 

Barne vern?

av Marianne Haslev Skånland

 

Fosterbarns rättslöshet

av Brita Sundberg Weitman

 

Barnfängelser? I Sverige?
av Siv Westerberg

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter