Barndom i fosterhjem i egen slekt.
Amy Holtans doktorgrad

 

Hvordan er det for barn å vokse opp i fosterhjem hos egen slekt?  Spørsmålet drøftes i dag både innenfor barnevernet og i sosialpolitikk og studien er derfor aktuell. Resultater som presenteres i en fersk avhandling fra Universitetet i Tromsø viser at det er mange positive trekk ved å være fosterbarn hos slekt.

 

 

 

Pressemelding

 

 

Bestemor best for fosterbarn
Av Kjell Moe


 

Fosterbarn OK hos slektninger


 

 

Barn foreldres eiendom. Av Tor Langbach

 

Blod är tjockare än vatten. Av Hans Hjortsjö

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter