Barnevern, en etat vi helst ikke skulle hatt behov for!

Av Rune Fardal

 

 

 

 

 


Rune Fardal er en aktiv samhällskritiker och han er webbmaster på
www.likestilling.com.

Dette innlegget ble lagt inn på aftenbladet.no's nett-debatt den 13. august 2004. Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse. Den kommenterte lederen er: Offentlig omsorgs-overtakelse Stavanger Aftenblad og finnes på adressen
http://aftenbladet.no/nyheter/leder/article.jhtml?articleID=207664

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederen i Aftenbladet tar opp et viktig poeng i  debatten rundt overgrep begått av de som er betrodd til å ta seg av de svakeste av de svake, nemlig de som utsettes for overgrep av sine nærmeste.

Dessverre er det fremdeles slik i dag at den som kritiserer barnevernets overgrep blir forsøk tiet i hjel eller utsatt for trusler om anmeldelser og trakassering. Det er derfor prisverdig av avisen å sette fokus på dette gjennom sin leder.

Daglig rapporterer media om groteske overgrep.  Ingen av oss som leser om dette kan  ha den minste mulighet til å sette seg inn i den delen av overgrepet som man ikke kan skrive om, nemlig de følelser av ydmykelse, redsel og håpløshet disse barna må ha følt.  De få som har turt å protestere og faktisk har fortalt både lensmann og protest om overgrepene har ikke blitt trodd.  Det må utvilsom ha blitt oppfattet som  ytterligere traumatisering av  en håpløs situasjon.

Det største traumet er å ta barna bort fra sine foreldre. Tap av foreldre er det mest traumatiserende et barn kan oppleve. Dette er kjent kunnskap, bare ikke i barnevernet.  Kanskje er det på tide å se på de økonomiske motiver som i mange dokumenterte tilfeller ligger bak barnevernets bruk av fosterhjem og omsorgsovertakelser.

Det er dessverre vel dokumentert at det er for mange udugelige maktmennesker i barnevernet som bruker frasen "Barnas beste" som bulldoser for økte bevilgninger.  Det er i mange tilfeller ikke barnas beste som er motivet, men barnevernets beste. det er to forskjellige ting.

Vi må ikke glemme at barnevernet er en etat vi aller helst ikke skulle hatt bruk for! Å finne måter å bygge denne etaten ned på ved å redusere det REELLE behovet må være en prioritert oppgave for fremtiden!

 

 

 

Barnevern, en etat vi helst ikke skulle hatt behov for!

Av Rune Fardal

 

 

Blindhet om barnevernets realiteter -
kommentar til leder i Stavanger Aftenblad 12. august 2004
Av Marianne Skånland

 


Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter