Barnevern er hverken vern av barn eller foreldre.

Av Jorunn Nilsen, Sosionom, Trøgstad.

 

 

 

 

 


Jorunn Nilsen är socionom i Trøgstad, Norge. Hon undertecknar sina artiklar med logon "Sosionom med empatiske evner".

Artikeln skickades som en replik på Aftenpostens artikel "Politi-refs" där uttalandet "Barnevern er ikke vern av barn, det er foreldrevern" förekommer, men ännu vet vi inte huruvida det blir publicerat eller inte.


Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Aftenposten skrev om uttalelser i fra politioverbetjent Finn Abrahamsens uttalelser :"Barnevern er ikke vern av barn, det er foreldrevern."

 

Barnevernet slik det fungerer i dag er hverken vern av barn eller foreldre.Barn rykkes ut fra sitt biologiske opphav og havner i forskjellige institusjoner hvor de ofte utsettes for maktmisbruk som vold og seksuelle overgrep.

 

Undertegnede har selv anmeldt flere barnevernsansatte for vold uten at det tas ut tiltale. Årsakene til at det offentlige og politiet henlegger eller ikke en gang gidder å undersøke slike saker er at flere barnehjem drives av private med økonomiske interresser. Disse privat personene har bakgrunn som polititjenestemenn og barnevernsutdannet. I tillegg er flere familiært tilknyttet polititjenestemenn. Flere sitter i dobbelt roller/ det vil si de innehar flere verv. Jobber delvis innen offentlig sektor i tillegg.

 

Barn som blir offre for det såkalte "barnevernet" blir ofte kasteballer innen et uhumant system hvor det viktigste er å få til vedtak ikke hvordan det går med barna etter " de såkalte barnevernstiltakene". Undertegnede har kjenskap til flere saker hvor barn har blitt plassert opp til 35 forskjellige steder. Enhver med litt kjennskap til utviklingspsykologi vil forstå at dette fører til rotløshet hos barna og ungdommene. Når man i tillegg vet at " barnevernsansatte" indoktrinerer barn og ungdom som mottar såkalt "hjelp" at deres biologiske familie ikke ønsker kontakt med dem og vise versa så er det enkelt å konkludere med at dette igjen fører til en følelse av mangel på røtter for barn og ungdom. Dette i sammen med det faktum at det foregår utstrakt overgrep og mishandling i barnehjem, fosterhjem og psykiatriske barnevernsinstitusjoner over det ganske land bidrar selvfølgelig til flere rømninger når barna når en viss alde! r. Flere rømmer hjem, andre rømmer til storbyene og slår seg i sammen med kriminelle for rett og slett å overleve.

 

Når barnehjem i blandt annet Stavanger får advarsler gang på gang både i fra Fylkeslegen og mottar anmeldelser i fra barn og unge som har vært plassert der og som har vært utsatt for mishandling,  fortsatt får fortsette sin virksomhet  uten øyeblikkelig stegning, ja da sier dette i grunnen ganske mye om hvor store skylapper både politi og våre politikere har.

 

Barn blir flyttet i fra nord til sør og viseversa for at biologisk familie ikke skal få innblikk i hva barna deres blir utsatt for i regi av det offentlige. Stortingets vilje til å rydde opp å få slutt på uvesenet er liten. Deres utspill om at barnevernsoffre fra 1960.1970 og 1980 tallet skal få tildelt 300.000 Nok. for en ødelagt barndom og en ødelagt fremtid som voksne er et hån mot rettsikkerheten til barnevernsoffrene. Her viser myndighetene ingen forståelse for at manglende utdanning og skolegang i oppveksten har ført til at livskvaliteten til disse menneskene er fullstendig ødelagt som en følge av statens handlinger. Til tross for stadige henvendelser, protester i fra det ganske land i fra foreldre, unge og barn som har blitt offre for det såkalte "barnevernet" fortsetter myndighetene med sine overgrep ved hjelp av politietaten.

 

Så kom ikke her å si at politiet er interessert i å anmelde barnevernet. Utspillet er nok en gang et forsøk på å få flere midler til et system som bryter Fn konvensjonen om barns rettigheter.   

 

 

Hilsen Jorunn Nilsen. Trøgstad.

Sosionom med empatiske evner.

 

 

Ny lov om Statens ansvar i "barnevernssaker"

Av Jorunn Nilsen

 

Kjemper for oppreisning
Av: Jorunn Nilsen
 

 

Berettiget harme
Av Jan Hansen


Flere klager på barnevernet

Av Kaja Figenskau og Stig Kalsæg Sulland

 

Omsorgsovertakelse er ikke barnevern
Av Sverre Kvilhaug

 

Legitim kritikk i media av norsk barnevern ma aksepteres

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter