Barnevern skal hjelpe ikke ødelege

Av Manfred Kumschlies

 

 

 


Manfred Kumschlies er styremedlem i Demokratene i Sør – Trøndelag.

Artikkelen återgis her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 

Ikke gjør dette til en debatt om at barnevernet enten gjør alt riktig eller alt feil.

Det er nok ikke det dette dreier seg om.

 

Poenget er at noen personer i barnevernet misbruker sin makt til å påføre andre personer unødvendig lidelse.

 

For borte de udugelige tjenestemenn og dette burde vært kontrollert bedre.

 

Mulighetene enkelte i barnevernet har til å trakassere eller plage noen som ikke har gjort noe galt eller kritikkverdig må få den oppmerksomhet det fortjener. Det er poenget.

 

Det er også eksempler på at barnevernet rett og slett lyver.

 

I en sak i Frostating lagmannsrett, omtalt i VG, blir barnevernet i en kommune kritisert for å ha løyet.

 

Allikevel er det kanskje sjelden de som blir utsatt for løgn og feil klarer å dokumentere at barnevernet har løyet. Kanskje fordi enkelte i barnevernet kommer med muntlige påstander og utsagn som de ikke ønsker å bekrefte skriftlig? Dette er ingen skam og innrømme feil , men for enkelte!

Vi har dagens beste teknologien, hvorfor kan vi alle samen foreldre og barnevern ikke bruke video, dvd og lydband og legge frem hva barn trenge eller ikke. Hva er feil at begge partner har de same oppløsninger?

 

Vi har et demokrati og alle skal har de same rettigheter og plikter også skal hele sannheten komme fram og hvis begge partner underskrive at video, dvd og lydband er korrekt, da har vi ingen problemer som i dag.

 

Barnevern skal hjelpe ikke ødelegge!

 

Er dette for lett og for enkelt at enkelte politikker ikke forstar dette???

 

 

 

Tvangsinnlagt etter ekstrem oppussing. Men alenefar var ikke gal
Av Hans Kringstad og Øyvind Nordahl Næss

 Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem
Av Ruby Harrold-Claesson


Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter