Barnevernet är det största hotet mot barnevernet

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.

 

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Inlägget är tidigare publicerat som diskussionsinlägg i "Barnevern og trusler" i Drammens Tidende den 6 september 2004.

 

 

 

 

 

 

Rubriken på den här tråden var från början "Barnevern og trusler" på grund av att barnevernet hotar dem som vågar kritisera deras göranden och låtanden med barn och deras familjer. Ganska snart vände Eric på begreppen och skrev som rubrik "trusler mot barnevernet !" Men, vem är det som hotar barnevernet? Det största hotet mot barnevernet är barnevernet självt. Och, de som inte vill erkänna att allt inte står rätt till hos barnevernet - och försöker att åstadkomma förändringar - utgör själva en del av problemet eftersom de inte vill bidra till lösningen.

Märk väl, det är inte enbart kritikerna som Rune Fardal, RS, Marianne Haslev Skånland och Bjørn Glenne Johansen i den här tråden som kritiserar barnevernet. Europadomstolen har också kritiserat barnevernet! För Norges del var det i målet
Johansen v. Norway (1996) och för den svenska motsvarigheten till barnevernet (socialtjänsten) var det bl. a Olsson v. Sverige, Olsson v. Sverige no. 2 med flera domar. Finlands barnevern har också blivit fällt i Europadomstolen.

Vad säger dessa fällande domar i Europadomstolen oss? Svar: Att barnevernet har kränkt barns och deras familjers grundläggande mänskliga rättigheter. Kränkningar av mänskliga rätigheter är bland de vidrigaste brotten som kan begås mot människor.

Beträffande hotelserna mot kritikerna kan jag informera om att det är inte enbart dessa som hotas av barnevernet. Barnevernet hotar också barn och deras föräldrar - och detta utgör ett hot mot samhället i dess förlängning. Se t ex vad barnevernet i Drammen gör mot den
fd stortingsledamoten som flydde till Spanien med sina barn för att undkomma deras "vård". Modern sitter anhållen i Madrid och hennes barn är inspärrade på ett barnhem i Palma sedan den 7 juli. Barnens sommarlov är helt förstört!

I Sverige är vi vana vid att socialtjänsten / barnevernet känner sig hotade. De tar illa vid sig även när den politiska nämnden som ansvarar för verksamheten riktar kritik mot dem. Se t ex
Konflikten i Bergsjön

Det är helt rätt att kritisera enskilda barnevernsarbetare eftersom kollektivt ansvar är svårt att utkräva. Nürnbergrättegångarna har befäst att alla har ett eget ansvar vid brott mot mänskliga rättigheter även om nazibrotten i likhet med de brott som begås av barnevernet utgör ett grundläggande systemfel där regeringen och stortinget är huvudansvariga.


 

Barnevernet är det största hotet mot barnevernet

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.  

Familien må fremme sak for Europadomstolen!

Av Nina Elin Hauge

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter