Barnevernet i Drammen utsätter Spanienbarnen för tortyr!

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 

 

 


Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln nedan är publicerad som läsarinlägg i Drammens Tidende, dt.no, den 20 augusti 2004, som uppföljning av replikväxlingen i debatten "Norsk mor flydde till Spanien - Bortförde sina egna barn". Angivna inlägget var en reaktion på DT-artikeln "Holdes tilbake hos spansk barnevern" som publicerades den 5 augusti 2004..

 

 

 

 

 

Det är med stort intresse jag har följt diskussionsinläggen. Något som har förvånat mig är att av de 13 inläggen är det endast fyra personer inkl. jag själv, som skriver sina namn. Resterande nio debattdeltagare skriver sina initialer eller alias. Detta finner jag svårt att förstå med hänsyn tagen till att det hävdas att vi i de nordiska länderna lever i fria demokratiska samhällen.

 

Någon frågar varför den f.d. stortingsledamotens identitet inte har avslöjats, en vill veta mer om fallet, en annan vill att man ska jaga förbrytarna, ytterligare en annan framhåller at man inte blir fri bara därför att man passerat landets gränser och så skriver T.B "men det er jo noe galt når man stikker av med "noen" andres barn". Jag hoppas att T.B vill vara sarkastisk när han/hon skriver om "noen" andres barn. "Barn - foreldres eiendom" skrev advokat numera domaren Tor Langbach. "Blod är tjockare än vatten" skrev göteborgsdomaren Hans Hjortsjö och f.d. hovrättsråd och lagman i Solna tingsrätt, Brita Sundberg-Weitman, har i åtskilliga artiklar och i sin bok Rättsstaten åter! kritiserat socialtjänsten och dess sätt att tillägna sig andras barn.

 

Nina Elin Hauge, som väl känner till hur barnevernet fungerar, rekommenderar att modern och barnen borde söka asyl och föra klagomål hos Europadomstolen. Jag håller med henne. Jag rekommenderar också att modern och hennes vänner och släktingar ska framföra klagomål hos Europarådets Tortyrkommitté eftersom det som de utsätts för är inget annat än tortyr och förföljelse. De nordiska länderna tar emot folk som flyr från olika brutala diktaturer, samtidigt som föräldrar i våra länder måste fly utomlands för att skydda sina barn undan psykisk och fysisk misshandel där de skattefinansierade myndigheterna är förövarna. Vilken paradox!

 

Sovjetunionen och DDR låste in sina medborgare. Barnevernet i Norge jagar dem som har lyckats fly. Detta har också socialtjänsten i Sverige gjort, t ex i Götenefallet. Otto har fullkomligt rätt när han skriver att barnevernet i Norge är värre än Stasi eller Gestapo och att norska barnevernet är "menneskefiendtlig". Artikel 2:2 i Tilläggsprotokoll Nr. 4 i Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna garanterar envar friheten att lämna vilket land som helst inklusive sitt eget land. Detta har dessvärre de norska myndigheterna inte förstått. Vari finns då skillnaden mellan Norge och de hädangångna länderna ovan?

 

Barnevernet i Drammen har haft åtminstone ytterligare ett "kidnappnings"fall. En förtvivlad ung mor kidnappade tillbaka sin son för ett par år sedan. Tyvärr blev hon upphunnen och barnet kidnappades tillbaka av barnevernet.

 

Det svåraste traumat ett barn kan bli utsatt för är att bli fråntaget sina föräldrar. Likväl framhärdar barnevernets personal att tvångsomhänderta barn och slå sönder familjer. Genom denna hantering garanterar barnevernet att det kommer att finnas klienter i deras verksamhet under oöverskådlig tid eftersom socialen omhändertar barn vars föräldrar vuxit upp i fosterhem eller på institution med påstående om nedsatt föräldraförmåga. Kan detta bero på den kärlekslösa uppväxten som barnen utsattes för under omhändertagandetiden? Effekterna av denna brutala hantering är ödeläggande och sätter djupa spår i de drabbade. Detta gäller både barnen och föräldrarna. Att bli fråntagen sina barn eller föräldrar är precis det som hände slavarna som såldes som boskap till plantageägarna i Amerika. Det hände också Aboriginerna i Australien. Slaveriet betraktas idag som barbariskt och FN har betecknat omhändertagandet av Aboriginernas barn som folkmord (Genocide).

 

Det är illa att modern och barnen är åtskilda sedan början på juli och att de dessutom är inspärrade på var sitt håll i Spanien. Detta är tortyr. Barnen måste lida all världens kval och deras sommarlov är förstört.

 

Jag hoppas innerligt att den spanska regeringen skall inse vilka gruvliga rättsövergrepp barnevernet i Norge utsätter barn och deras föräldrar för och att de inte skall utlämna de norska flyktingarna till norsk fosterhems"vård".

 

 

 

Brøt seg inn for å hente sønnen

Av Kristin Grøntoft

 

Norsk mor flydde till Spanien - Bortförde sina egna barn

Av Ruby Harrold-Claesson

 

Norsk mor flydde til Spania - Bortførte egne barn

En sammanställning av artiklar

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter