Barnevernet i hardt vær
Av Dagny Hysing-Dahl


 


Innlegget ble publisert i Bergensavisen (BA) tirsdag 2. desember 2003.

Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 Kritikk av barnevernet har i årevis forgjeves vært fremmet for de ansvarlige instanser. Dette faktum burde for lengst ha skapt politisk reaksjon fordi forutsetning for godt resultat er og må være ærlig, rutinemessig undersøkelse og retting av eventuelle feil og mangler i den hensikt å skape et best mulig produkt.

Når barnevernet i stedet velger å avfeie alvorlig kritikk om urett, usannhet og lovbrudd, når fortvilte pårørende føler seg krenket og barn får alvorlige angstproblemer fordi de ikke blir trodd, når besteforeldre nektes omsorg for egne barnebarn uten annen grunn enn at de er besteforeldre, da er det barnevernerne selv som kjører barnevernet inn i urent farvann.

Når det politiske flertall i tillegg - og mot bedre vitende - løper fra sitt ansvar ved å karakterisere klager som spredte enkeltsaker, konstrueres en ugjennomtrengelig mur som beskytter "systemet" og stenger ute de fortvilte mennesker som både barnevernere og politikere qua demokratiske arbeidere er forpliktet til å hjelpe.

Imidlertid forsvarer både barnevernere og politikere ovennevnte praksis i en lang rekke avisinnlegg som for det meste dreier seg om barnevernets fortreffelighet og kritikernes stupiditet. Slik trekkes debatten ned på et uverdig "du er dum, du-nivå.".

Vi blir informert om antall barn som har fått god hjelp, om gode fosterhjem og takknemlige pårørende. At dette stemmer er sikkert o.k; (det skulle nu forresten bare mangle!) men er i virkeligheten irrelevant og en "snedig" avsporing  i debatten om barn og pårørende som har stikk motsatte erfaringer i sitt forhold til barnevernet.

Å avvise kritikk slik vi nu opplever det, sier intet om kritikkens sannhetsgehalt men desto mer om barnevernets holdninger. Tvert i mot bekrefter barnevernets debatt-taktikk kritikkens berettigelse.

I sannhetens og anstendighetens navn går det ikke an å bruke gode sider av en sak som bevis på at dårlige sider ikke finnes. En slik konklusjon røper ikke bare stupiditet, men det som langt verre er, nemlig faglig inkompetanse.


Barnevernet og biologi
Av Borghild Berning


Advarsel: Barnevernet dreper

Av Mona Lygre

 

Lukker Laila Dåvøy øynene fullstendig?
Av Rune Nilsson

 

Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet

Av JOHN ALVHEIM

 

Professor som pryler barnevernet
Av Linn Gjerstad

 

Strid om barnevernet

Standpunkt-debatten på NRK om barnevernet i Norge

 

Barnevern på ville veier

Leder, Avisa Nordland

 
Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter