Barnevernet og biologi
Av Borghild Berning, leder i
Aksjonsgruppen Barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre


 


Borghild Berning er leder i Aksjonsgruppen Barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre.

Innlegget ble publisert i Bergensavisen (BA) søndag 30. november 2003.
Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 Det var mange og meget interessante spørsmål journalisten i BA stilte til Marianne Haslev Skånland i ntervjuet om barnevernet. Svarene forteller om en kvinne som har stor innlevelsesevne og forståelse av den menneskelige organisme og dens mange funksjoner.

Svarene som Marianne Haslev Skånland har gitt, er godt forankret i biologien, og hun gir på samme tid også svar på hva som bør legges til grunn for et godt sosialt fellesskap.

For meg er det vondt å oppleve hvordan sosiale tjenester har forrang i tvist, når det er biologisk konfliktløsning det er behov for. Jeg vet mange barn, foreldre, besteforeldre og hele familier lir seg igjennom saksprosessen.

Regjering og storting står her overfor en svær oppgave, for å få barnevernets saksbehandlingsarbeid inn i de rette former, på menneskelig verdigrunnlag.

For mange mennesker som svever uklart mellom biologi og sosiologi, vil nok svarene fra Haslev *Skånland virke tvilsomme og uforståelige. Først ved selvopplevelse, erfaring, vil mange av saksbehandlerne og andre forstå hva biologiske forhold, følelser, savn, samhørighet og glede er.

Høyskoler og universiteter må nå se nærmere på undervisningen som blir gitt til studentene som skal saksbehandle i barnevernet. Få klart og tydelig frem at det er forskjell på biologiske og sosiale tjenester.

Det er skremmende hva disse studentene kan utarbeide av sakspapirer i barnevernet, og hvordan de møter brukerne, likedan sakkyndige som utarbeider rapporter til bruk i rettssystemet.

Det går ikke an å snakke eller skrive seg bort fra denne ødeleggende saksbehandlingen i barnevernet. Jeg får selvfølgelig inn mange av de verste tilfellene i barnevernssaker, og her kreves det rask behandling, absolutt viktig å ordne opp på et menneskelig verdigrunnlag, før menneskene tar skade både på helse og liv.

Fra 1. januar 2004 skal saksgangen i barnevernet legges om, enkelt sagt, med Staten som på mange måter en behandler på biologisk grunnlag, og barnevernet som sosialhjelpetjeneste.

Jeg ser frem til denne omleggelsen, og håper at saksbehandlerne i Staten er dyktige og ansvarsfulle saksbehandlere.


Barnevernet i hardt vær
Av Dagny Hysing-Dahl


Advarsel: Barnevernet dreper

Av Mona Lygre

 

Lukker Laila Dåvøy øynene fullstendig?
Av Rune Nilsson

 

Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet

Av JOHN ALVHEIM

 

Professor som pryler barnevernet
Av Linn Gjerstad

 

Strid om barnevernet

Standpunkt-debatten på NRK om barnevernet i Norge

 

Barnevern på ville veier

Leder, Avisa Nordland

 


Tillbaka till Artiklar

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter