Barnevernets saksbehandling
Av Åge Simonsen, Dr.scient.
 

 

 


Åge Simonsen er biolog og arbeider til daglig med miljøvern. Han har betydelig innsikt i både norsk og internasjonal litteratur om barnevern, og har vært sakkyndig vitne i retten i barnevernssaker.

Artikkelen har tidligere vært postert som innlegg i en tråd med tittelen "Skepsis til barnevern", startet 9. juni 2003 på debatt-sidene til Foreningen 2 Foreldre (f2f). Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 


Undertegnede har bl.a. sittet som politisk representant i Klientutvalget (styret) i et sosialkontor i Bergen, hvor flere barnevernsaker ble behandlet.

Erfaringene fra gjennomlesning av flere dusin barnevernsrapporter er dessverre svært nedslående. Flere rapporter var åpenbart uettererrelige og lite nyanserte.

Eksempelvis sto det på side 2 i en rapport at "barnevernet har misstanke om at far drikker". Det er selvsagt ille nok at udokumenterte påstander blir fremsatt i rapports form (men dessverre ganske vanlig). Verre er det når barnevernspedagogen to sider lengre fremme i rapporten skriver at "far drikker" og i oppsummeringen skriver at "far drikker mye".

Denne type glidninger i teksten finner man hyppig i denne typen rapporter.

Direkte desinformasjon, av en form som folk flest vil kalle for løgn, forekom også relativt hyppig.

Eksempelvis ble det i en rapport påstått at "mor en dag møtte på sosialkontoret med blåslått øye". Nå kan man naturligvis registrere at et øye er blått, årsaken lar seg imidlertid ikke registrere. Undertegnede ba derfor om å få utlevert referatet fra dette møtet. Der sto det at "mor møtte i dag med et blått merke på kinnet". Morens forklaring på dette var ikke nevnt i barnevernsrapporten som gikk videre til fylkesnemnden.

Bemerk også den ubestemte og gramatikalsk feilaktige formen "mor" i stedet for "moren", som uten unntak blir brukt i alle slike rapporter. Rapportene omtaler alltid fostermoren som "fostermoren", altså inkluderende, men de biologiske foreldrene blir konsekvent omtalt i den mer distanserende og nedlatende formen "mor" eller "far". Dette manipulerende grepet må langt på vei betraktes som sterkt uetisk.


*


Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre
Av Åge Simonsen

 
KRITISK UTREDNINGSMETODIK
Av Bo Edvardsson

 
"Må barna vernes mot barnevernet?"
Av Åge Simonsen

 
Fastsettelse av omsorgssvikt
Av Anne Aarskog

 
En bön för Sofia och hennes son
Av Erik Woxborg

 
OSKYLDIG INTILL DESS ANNAT BEVISATS -
men inte om du har barn och hamnar i klorna på socialtjänsten
Av Christina Westberg

 
Arg mamma attackerade tjänsteman
Av Ruby Harrold-Claesson

 
Kämpa för rättvisa
Av Kjell Lundqvist 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter