UNGDOMSHEMMET KUBA AS I BERGEN

 

En serie artiklar publicerade I Bergens Tidende, januari 2002

 

 

 

 

 

Kaos etter privat barnevern

 

Av Eystein Røssum

 

Ved hjelp av offentlege barnevernsmidlar har det privateigde selskapet Kuba AS i Bergen bygd seg opp til å bli ein av dei største leverandørane av barnevernstenester på Vestlandet. Det har skjedd trass i gjentatt hard kritikk mot drifta både frå fylkeskommunen og kommunane som har hatt ungdom plassert hos Kuba AS.

 

 

 

 

 

Tyr til kriseløysing

 

Forsiden 12 januar 2002

- Vi må gå inn og ta ansvaret for desse ungdommane. Vi håpar at dei ikkje blir skadelidande, seier barneverndirektør Arne Andersen.

 

 

 

 

 

Leiinga vil ikkje snake

 

Forsiden 12 januar 2002

Leiinga i Kuba AS nektar å svare på spørsmål om det som har hendt.

 

 

 

 

 

 

 

- Framtida er så usikker

 

BT 12 jan 2002

 

- Eg veit ikkje kvar eg skal bu i neste veke, seier «Anne», ein av ungdommane Kuba AS har hatt omsorgen for på vegner av barnevernet.

 

 

 

 

 

Dobla døgnprisen

 

Av Eystein Røssum

 

Leiinga i Kuba AS hadde oppskrifta klar for korleis dei skulle få bedrifta til å gå med overskot i 2001: Fleire klientar, lågare bemanning og høgare døgnpris.

 

 

 

 

Tente godt på privat barnevern

 

Av Eystein Røssum

 

Sjefen for barnevernselskapet Kuba AS heva 762.000 kroner i lønn, pluss fri bil. Tidlegare tilsette seier pengane var viktigst.

 

 

 

 

Sa opp då styret vart kasta

 

Av Eystein Røssum

 

Dagleg leiar Anne Kleiven ville ikkje lenger ta ansvaret for drifta i Kuba AS då hovudaksjonær Kjell Didrik Helgesen kasta det sitjande styret i november i fjor. Ho sat sjølv som styremedlem.

 

 

 

 

 

"Ei tragedie"

 

Av Kjersti Mjør

 

- Det er ei tragedie når born og unge blir kasteballar, fordi folk skal tene pengar, seier bydelsdirektør i Årstad, Ågot Himle.

 

 

 

 

 

 

 

Vil kaste ut ungdommane

 

Av Eystein Røssum

 

Ni av familiane som har Kuba-ungdom buande hos seg vil ikkje lenger ha dei der. 18. januar må dei ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det offentlege billegast

 

Forsiden

 

Medan plassering av barnevernsbarn og -ungdom hos fosterfamiliar i snitt kostar 2313 kroner døgnet dersom det skjer gjennom eit privat selskap, er prisen 1000 kroner lågare dersom det skjer gjennom det offentlege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö

 

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt

 

 

 

Många onhändertagna barn i motbjudande geschäft

 

 

 

Omhändertagna barn är bara en bricka i spelet

 

 

 

Familjehemmen behöver stöd?

 

 

 

Familjehemmen behöver stöd? Eller Familjerna behöver stöd!

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter