Bergens barne"vern" og menneskerettighetene

av Marianne Haslev Skånland

  

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i Bergensavisen BA den 17. desember 2001. Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

I den skammelige Morgensol-saken har Bergen kommune lenge vridd seg som en orm for å finne formalistiske grunner til å komme unna det reelle, moralske ansvar for hva de har gjort mot sine borgere.

 

Våre myndigheters bortforklaringer og forvrengninger av virkeligheten bak barnevernets fasade er til vanlig kjedsommelig monoton. Men heisan! her kommer det faktisk et friskt argument fra kommunens advokat Karstein Rye (referert i BT 8. desember 01): Ettersom det er staten, ikke Bergen kommune, som har skrevet under på menneskerettighets-konvensjonen, bør klager over brudd på de samme menneskerettigheter være kommunen uvedkommende.

 

Javisst ja, der tenker jeg katten slapp ut av sekken. Uttalelsen er en kraftig innrømmelse av det mange av oss har visst lenge, men som myndighetene ellers alltid benekter: Det står særdeles dårlig til med våre myndigheters forståelse av og respekt for menneskerettighetene på familie-området. Barnevernets aktører handler IKKE i pakt med menneskerettighetene og til barnets beste.

 

Befolkningens protester og klager over systemets overgrep mot deres rettigheter blir derfor et irritasjonsmoment for de av kommunens byråkrater og politikere som har glemt hvem de har sine stillinger for å tjene.

 

Men denne kommuneadvokaten er langt fra alene om sine holdninger. Våre domstoler ser snart ut til å være fullt besatt med tidligere kommuneadvokater og statsadvokater. Det er kanskje derfor en lang rekke dommer viderefører den samme ideologi og jevnlig ødelegger barns og deres familiers liv? Velte saken over på staten kan kommunen imidlertid ikke før den går til Strasbourg. Og dit går nok denne saken, slik som  Bergen kommune oppfører seg.

 

For å unngå å irritere og belaste våre  kommuneadvokater med klager fra borgerne over kommunens menneskerettighets-brudd bør Bergen kommune gjøre alvor av fjaset med å heve seg over resten av Norge: Man bør søke å fristille kommunen med den begrunnelse at Bergen ikke ønsker å være bundet av den europeiske menneskerettighets-konvensjon. Da får vi klart frem for all verden hvordan forholdene lenge har vært og fortsatt er hos oss. Det ville være en fordel.

 

Eller, hvis man ikke får en takknemlig befolkning med på notene, så kan vel Bergens  myndigheter ta imot det råd som i sin tid ble gitt til Øst-Tyskland: velge seg et nytt folk. Da vil man også slippe unna å granske både Morgensol og andre barnehjem i Bergen.
Bergen hevet over menneskerettighetene? Morgensol-saken og menneskerettigheter

 

Barnehjemmet Morgensol i Bergen. Artikler fra Bergens Tidende

 

Historisk barnehjem-granskning

 

Presser byrådet i Morgensol-saken - Politikerne i bystyret krever å få vite hva som skjedde på Morgensol barnehjem. Byrådet har ønsket å skyve saken over till rettsapparatet.

 

Barn i familjehem får sällan hjälp

 

Norsk mor kidnappade sina barn från barnhemmet

 

Skandalen på barnhem i Wales

 

Svenska LVU-lagen strider mot Europakonventionen och FN's Barnkonvention och är ett brutalt hot mot demokratin

 


Tillbaka till Artikelindex

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter