Blindhet om barnevernets realiteter -
kommentar til leder i Stavanger Aftenblad 12. august 2004
Av Marianne Skånland, professor

 

 

 

Marianne Skånland er professor i Bergen och fd v. ordf. i NKMR.

Dette innlegget ble lagt inn på aftenbladet.no's nett-debatt den 15. august 2004. Det er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse. Den kommenterte lederen er: Offentlig omsorgs-overtakelse Stavanger Aftenblad og finnes på adressen http://aftenbladet.no/nyheter/leder/article.jhtml?articleID=207664

 
Stavanger Aftenblads leder-skribent resonnerer som pressen vanligvis gjør: Man begynner midt på treet og tar roten for gitt. I foreliggende sak går man lettvint ut fra at de er sanne, alle de beskyldningene som rettes mot foreldre for "omsorgssvikt" av ymse kategorier. Hva hvis de er ideologisk propaganda og ikke sanne?

Aftenbladet skriver: "Behovet for omsorgsovertakelse er ikke blitt mindre i dag." Hvor har man dokumentasjon for at det eksisterer et slikt behov? Og er det de reelt trengende barna som tas?

Jo da, det finnes noen familier hvor barn blir alvorlig mishandlet. Hvor har Aftenbladet det fra at barnevernet klarer å finne ut hvilke familier dette er? (De klarer det ikke og er faktisk knapt interessert. Derav en del mennesker som klager over at barnevernet ikke grep inn overfor klare misforhold.)

Det som interesserer barnevernet, er isteden de fullstendig fiktive sakene de og deres allierte (vesentlig psyko-bablere) spinner opp. Et tips: Der hvor barnevernet benytter psykolog-uttalelser for å begrunne omsorgsovertagelse, er det ingen saklig grunn til å berøve barnet dets foreldre og øvrig familie.

Hva gjør barnevernet, i dag som i fortid, for å hindre mishandling ikke bare på institusjoner men også i private fosterhjem? (Intet dokumentert, bare gjentatte påstander om biololgisk families feil og utilstrekkelige barnefaglige kompetanse.) Forekomsten av mishandling er HØYERE i barnevernets omsorg enn i egne hjem, over alt hvor det har vært mulig å få forholdene frem tross innbitt motstand fra "hjelpe"etater. Se bare på artikkelen fra Massachusetts nedenfor.

Jeg kan med glede vise Aftenbladet til faktisk flere tusen artikler, rapporter, Strasbourg-dommer med kommentarer, osv osv, som viser de realiteter som visst er ukjent i Stavanger.

Marianne Haslev Skånland
Bergen
www.nkmr.org

*
Social Workers Meet Counter Protest at State House
Massachusetts News

*


Charlotts brev till Norska Amnesty - En 15-årig flickas rop på hjälp
Charlott Johansson


Angreppen på Familjen
Av Lennart Hane


- De snakker ALDRI sant!
Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.
Av Per Rødahl


Barsk besked: Du skal være mindre far for din søn
Af Rosa Dehn Callesen


MDs leder ondag 16. juni
Moss Kommune vs Moss Dagblad
Av: Ernst Rolf

 
Omhändertagna barn bara en bricka i spelet
Av Siv Westerberg

 
Ofre fra svenske barnehjem og fosterhjem stiftet støtteforening i Göteborg.
Tilrettelagt av Jan Hansen

 
Omhändertagande av barn
Av Susanna Svensson


Barnevernet, et maktapparat
Av Eduard Bergman Thorsen

 
Samfundets stedbørn
Av Kirsten Skovbo


Rettsløse barn og foreldre
Av Fridtjof Feydt og Christine Hamborgstrøm

 

Tillbaka till Artiklar

 
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter