Datatilsynet avviser barnevernet

 

Av Nina Elin Hauge

 

 

 


Nina Elin Hauge är mormor, v. ordf i NKMR och webbmaster för Barnas Rett.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 

 

 

 

Datatilsynet avviser å aksjonere i forhold til nettsted som publiserer navn på barnevernansatte og andre aktører innen barnevernfeltet. Datatilsynet mener innholdet på sidene totalt sett utgjør en samfunnskritikk som kan beskyttes av ytringsfriheten.

 

Tidligere har politiet henlagt anmeldelser mot medlemmer av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett for deres avsløringer av navn på barnevernfaglige som har opptrådt krenkende overfor familier.

 

Denne avgjørelsen ble av begge parter anket inn til Statsadvokaten.

Statsadvokaten finner i brev datert 23.07.04 det ikke rimelig å starte etterforsking av denne saken, og slår dertil fast at partenes klageadgang nå er uttømt.

 

Europakonvensjonen artikkel 10, om ytringsfrihet, sier:

”Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser(…)”

 

Ytringsfriheten står sterkt i Europakonvensjonen. I tilfeller hvor et lands lovverk står i konflikt med konvensjonen, så er det landets lovverk som må vike. Det betyr at det ikke er anledning for f. eks. barne- og familieministeren å innføre et eget regelverk som kan gripe inn i denne rettigheten, slik de barnevernfaglige ber om.

Randi Reese i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) krever at barne- og familieminister Laila Dåvøy nå må ta affære.

 

Det er ønskelig at barne- og familieministeren tar ansvar og ordner opp. Oppryddingen må først og fremst skje i egne rekker. Ministeren må se til at barnevernets ulovlige krenkelser av familieliv stanser. Hun har ansvar for å påse at nasjonalt og internasjonalt lovverk etterleves i egen forvaltning. Det er på høy tid at hun tar på alvor alle de mange henvendelser hun får fra fortvilte barn og foreldre som på krenkende vis holdes atskilte. Hun må sende hjem de barna som urettmessig er tatt fra sine foreldre. Og – hun må stille til ansvar de som har produsert løgner mot familier, de som har forårsaket så mye sorg og lidelse.

 

Randi Reese i FO varsler rettssak. En rettssak mot Gruppen til Familiens Selvstendige Rett vil avsløre at forholdene er enda langt verre enn hva nettstedene refererer, og er selvsagt noe vi ønsker velkommen.

 

 

 

 

Til sak mot nettside

 

Kommuneadvokaten i Bærum tapte mot kritikere av sakkyndige

Bærum Kommune fikk ikke medhold av statsadvokaten.

 

TRE BREV TILL DAGSAVISEN.NO

Av Rune Fardal, Ole Texmo och Rune Nilsson

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter