Familie og barn i førtid og nåtid i 10 deler
Serien er skrevet av statsveiter Svein Tore Marthinsen – Ideen til serien: Jan Hansen

 

Artikkelserie i Samfunnsmagasinet.no - 27.01.2004 - 21.03.2004

 

 

 

 

DEL - 01 Hjemmeværende - samfunnets pariakaste?

 

Av Svein Tore Marthinsen
Hva jobber du med? – Jeg er bare hjemme med ungene, jeg. Du har sikkert hørt dette svaret. Dette litt skamfulle ”bare hjemme” henger sammen med at arbeidet som utføres i hjemmet ofte ses ned på i dagens samfunn. Også av samfunnstoppene.

Samfunnsmagasinet.no - 27.01.2004

 

 

 

 

DEL - 02  Velferdsordningene diskriminerer
Av Svein Tore Marthinsen
Alle skal tvinges til å arbeide mest mulig utenfor hjemmet. Det synes å være grunnideen bak enhver velferdsordning i vårt samfunn. De som prioriterer hjemmearbeid framfor utearbeid blir dypt diskriminert.

 

Samfunnsmagasinet.no - 01.02.2004

 

 

 

 

DEL - 03 Bare Frp tar opp diskrimineringen

 

Av Svein Tore Marthinsen

 

 

Samfunnsmagasinet.no -

 

 

 

 

 

DEL - 04 Tid til barna?

 

Av Svein Tore Marthinsen
Kvinner bruker i langt større grad enn tidligere, tiden på inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet. Resultatet er blant annet at husarbeidet nedprioriteres og at flere og flere barn tilbringer stadig mer tid i barnehagene.
Samfunnsmagasinet.no - 16.02.2004

 

 

DEL - 05 Barndommen institusjonaliseres

 

Av Svein Tore Marthinsen.
Barndommen institusjonaliseres - hva er konsekvensene?

 

Barndommen tilbringes på institusjoner i mye større grad enn før. Denne trenden har vært sterk de siste 30 årene. Det finnes både positive sider og negative sider ved dette.

 

Samfunnsmagasinet.no - 23.02.2004

 

 

 

DEL - 06 Hvorfor er det flere som skiller seg?

 

Av Svein Tore Marthinsen.
I 1970 ble 3000 ekteskap oppløst som følge av skilsmisse. Antallet skilsmisser har nå økt til 10 500 pr. år, selv om langt færre gifter seg enn før. Hva er årsaken til denne utviklingen?

 

Samfunnsmagasinet.no - 03.03.2004

 

 

 

 

DEL - 07 Skolebarn med foreldre hjemme er heldige

 

Av Svein Tore Marthinsen

De av mine elever som er så heldig å ha en av foreldrene sine hjemme, profiterer stort på det. Det sier Frøydis Lehmann. Hun er lærer med 40 års erfaring fra grunnskolen.
Samfunnsmagasinet.no - 11.03.2004

 

 

DEL - 08 Halvparten av alle barn fødes utenfor ekteskap

 

Av Svein Tore Marthinsen

I 1980 ble ett av ti barn født utenfor ekteskap. I dag fødes fem av ti barn utenfor ekteskap. De nye samlivsformene preger barndommen. På godt og vondt.
Samfunnsmagasinet.no - 14.03.2004

 

 

DEL - 09 Barn og voksne blir feitere

 

Av Svein Tore Marthinsen

En gjennomsnittlig niåring veier tre kg mer nå enn for 30 år siden. En gjennomsnittlig kvinne på 40 år veier fire kg mer, mens en gjennomsnittmann i samme aldersgruppe veier hele ni kg mer. Dette i følge en fersk rapport utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet.

 

Samfunnsmagasinet.no - 18.03.2004

 

 

 

 

DEL - 10Hvordan blir framtiden for barn og familie?

 

Av Svein Tore Marthinsen

 

Det har vært en rivende samfunnsutvikling de siste 30-40 årene. Barnefamiliene lever annerledes nå enn før. Kvinner prioriterer utearbeidet mye høyere, mens hjemmearbeidet prioriteres ned. Denne utviklingen er politisk villet i kraft av systematisk økonomisk favorisering av familier der begge foreldrene arbeider ute. En av konsekvensene er at tilsynsbehovet for barn øker, et behov det offentlige i økende grad søker å ivareta gjennom økt barnehageutbygging, utvidet timeantall i skolen og skolefritidsordninger.

 

Samfunnsmagasinet.no - 21.03.2004

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar