Flere børn fjernes med tvang
Merudgiften for foranstaltninger og anbringelser i Aalborg Kommune er nu oppe på 6 millioner kr. Udgiftsstigningen skal nu undersøges.

Borger Debat.dk

 

  

Artikeln och bilden är lånade från Borgerdebat.dk. Atikeln publicerades på Borgerdebats hemsida den 15 maj 2003.

 

Publicering sker med Borgerdebats välvilliga tillåtelse.

 

  

 

 

 

Selv om Aalborg Kommune har øget den forebyggende indsats hos familier med problemer, er antallet af børn anbragt uden for hjemmet vokset drastisk inden for de senere måneder. Antallet af anbringelser er steget med næsten 10 procent på otte måneder.

Antallet af børn anbragt uden for hjemmet er stiger foruroligende i Aalborg Kommune. I september sidste år var tallet 398 anbringelser. Nu er tallet 428. Tvangsanbringelser udgør hovedparten af stigningen. I september sidste år var 40 børn tvangsanbragt. Nu er tallet 58.

 

 

flere_born_fjernes_med_tvang

 

 

 

Især er antallet af tvangsfjernelser steget voldsomt. Sidste år i september var 40 børn i Aalborg Kommune tvangsanbragt i familiepleje, på et socialpædagogisk opholdssted eller i en døgninstitution. Det tal er i løbet af blot et halvt år steget til 58.

 

- Jeg har ingen forklaring på den ret kraftige stigning i antallet af anbringelser uden for hjemmet. Stigningen i de sociale udgifter er en tendens, vi ser over hele landet, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) i dag til Nordjyske Stiftstidende.

 

Hverken Nordjyllands Amt eller Socialministeriet har overblik over, hvordan landstallene for de senere måneder ser ud, men hvis tallene fra Aalborg er udtryk for en tendens, vækker de uro i Kommunernes Landsforening, KL.

 

- Det er stik modsat den tendens, man ønsker. Der er taget flere initiativer til at dæmpe væksten i udgifterne på området, og hvis stigningen i antallet af anbringelser fortsætter med at vokse, er det nedslående, siger konsulent Henrik Skovdal fra KL til Nordjyske Stiftstidende.

 

Efter mange års pres for flere anbringelser er tendensen nu ved at vende. Og det hænger ifølge KL-konsulenten ikke kun sammen med de store økonomiske byrder, der er forbundet med at anbringe. Det hænger også sammen med, at undersøgelser tyder på, at anbringelserne ikke har den store gavnlige effekt på børnenes trivsel.

 

- Hvis vi kunne sige med sikkerhed, at børnene har gavn af anbringelserne, så var det nok en anden sag. Men problemet er, at vi ikke ved, om anbringelserne sikrer deres trivsel, og hvis det ikke er tilfældet, kunne det være, at vi burde prioritere alternative tilbud højere, siger Henrik Skovdal.

 

 

Socialnämnden i Kumla går back med fyra miljoner

 

 Allvarlig kritik mot socialförvaltningen i Hylte kommun

En sammanställning av artiklar publicerade i Hallandsposten.se mellan september 2000 - mars 2003

 

Kraftig ökning i Östergötland - Allt fler barn omhändertas ­

Av Ewa Nyrinder

 

Mer personal ger fler LVU
Av Ewa Nyrinder

 

Dramtiskt ökade vårdkostnader
Av Andreas Mårtensson

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter