Foreldre er Guds gave til barna!

Av Rune Fardal

Leder LFPO, Landsforeningen For Psykopat Ofre

 

 

 


Artikkelen er tidligere publisert i litt forkortet form i Bergensavisen (BA) 1. februar 2004.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

Terje Lerøy har et innlegg i BT 28. januar 2004 som ikke kan stå uimotsagt. Til tross for kraftige reaksjoner fra mange pårørende på barnevernets overgrep får han på nytt spalteplass. Andre innlegg som imøtegår ham får ikke slippe til, forresten ikke uventet i BT!

 

Alle som har hatt med barnevernet å gjøre VET at barn har et dårlig rettsvern. De vet at barnevernet ikke er noen garanti for at barna får det bedre enn det de hadde det hos sine foreldre. Tvert imot finnes det et utall eksempler der barnevernet fremviser så sviktende kunnskap at det opplagt må være snakk om grove overgrep mot barn. I altfor mange tilfeller stiller barnevernet med forutinntatte holdninger og de fremstår da også som bedrevitere når det dokumenteres grove feil. Hvis de ikke benytter taushetsplikten da, for å unngå å bli avslørt! Når han så i tillegg er bekymret for autoritære foreldrefigurer, bør han også huske på at barnevernet i høyeste grad fremstår som autoritært!

 

Terje Lerøy nevner at det er de voksne som begår overgrep av psykologisk karakter. Og det har han rett i. Problemet er bare at barnevernet består av voksne! At det skjer overgrep der er noe alle vet, og for å bruke Lerøy sine egne ord: "Argumentasjon for dette trengs ikke"! Slik adferd fra barnevernet er helseskadelig for de barna det går ut over. Og som Lerøy er inne på ser man ikke de skadene før barna er blitt voksne. Spesielt i min erfaringsverden blir disse skadene helt ødeleggende for barna.

 

Som leder av Landsforeningen for Psykopat Ofre jobber jeg selv i en organisasjon som i høyeste grad har med barnas helse å gjøre. Og de beskrivelser vi får kjennskap til er skremmende. Dessverre er det mest skremmende at de etater som burde hjelpe, verken har kunnskap eller evne til å hjelpe. De lever i en verden av gamle dogmer, subjektive sakkyndige og ofte total mangel på spesialkunnskap om psykiske lidelser. Like skremmende er det at selv BUP (barne- og ungdoms-psykiatrien) i altfor mange tilfeller mangler elementær kunnskap for å hjelpe barn når foreldre har psykiske problemer. Det synes å råde en holdning om at selv den verste psykopat kan ta seg av barna sine ved hjelp av noen piller! Hvor er barnevernet da? Slike personligheter er ikke lette å avsløre, det kreves lang observasjon og spesialkunnskap. Noe barnevernet mangler. Da er det lettere å gå inn i dels friske familier og "konstruere" problemer som grunnlag for omsorgsovertakelse.

 

Når Lerøy så viser til samtaler med enkelte ofre og deretter glorifiserer barnevernet og rakker ned på foreldre, blir dette for enkelt. Skal tro om Lerøy har snakket med noen av de barna som ble fratatt sine foreldre på spinkelt grunnlag? Men de er kanskje for små til å snakke for seg, så de trenger sine foreldre for å kjempe for seg! Så kanskje Lerøy skulle vært mindre fokusert på at barna er Guds gave og heller fokusert på at foreldrene er Guds gave til barna! Ikke ta denne gaven vekk fra barna. Gi de få foreldre som har problemer hjelp, ikke straff barna ved å frata dem den største gaven Gud har gitt dem! Og for de foreldre som er så psykisk syke at de ikke innser at de trenger hjelp, der er det sikkert annen familie som kan hjelpe til før barnevernet er påkrevd!

 

 

Blod är tjockare än vatten

Av Hans Hjortsjö

 

Barn: foreldres eiendom

Av Tor Langbach

 

Skal foreldre vurderes

Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter