Frikjent for drukningsforsøk på døtrene

 

Faren (34) fra Sogn og Fjordane var tiltalt for å ha slått og så holdt hodene til sine tre døtre under vann i et badekar.

 

Påstandene ble fremsatt under en bitter foreldrerettskrangel. Under rettssaken viste det seg at faren ikke hadde noe badekar, melder VG.

 

 

 

Det förekommer mycket ofta att falska anklagelser - oftast om sexuella övergrepp - används som grund för besöks- och umgängesbegränsningar mellan barn och deras fäder i vårdnadstvister. Åtskilliga exempel på dylika kränkningar av barns rätt till sina fäder finns i Artikelarkiv 11 - Incest och andra sexuella övergrepp. Den här artikeln återges här därför att socialtjänsten/barnevernet brukar också rikta falska anklagelser mot föräldrar i syfte att konfiskera deras barn. Exempel på grova falska anklagelser är "Vi befarar att modern kan komma att ta sitt liv och ta barnet med sig". Dessa har jag sett i två olika socialutredningar. Ingen av mödrarna hade dock självmordstankar.

 

 

 

I vårdnadskommitténs nya förslag rekommenderas att man ska "förstärka barnperspektivet". Det ska inte handla om att bestraffa den förälder som hindrar att den andre föräldern kan träffa sitt barn, utan "det avgörande skall vara vilka konsekvenser och vilken betydelse som handlandet ifråga får för barnet". Se "Våldsam förälder blir utan vårdnad" Vårdnadskommitténs nya förslag tar dock inte upp det umgängessabotage som förövas av fosterföräldrarna och socialsekreterarna med förvaltningsdomstolarnas goda minne.

 

 

 

 

 

 

 

Når et menneske blir dømt ”skyldig” på sviktende eller falskt grunnlag
Far til 3 småbarn frikjent for barnemishandling.

 

Av Jan Hansen

 

Fokus påstått barnemishandling

 

Noe av det desidert verste et menneske kan bli utsatt for, være seg dette nå gjelder en kvinne eller en mann, en far eller mor, en bestemor eller en bestefar, må være å bli falskelig anklaget for barnemishandling og overgrep, handlinger en også fysisk umulig kan ha begått. Og helt uavhengig av hvilken type mishandling eller overgrep det her måtte være snakk om.
Den eller de som falskelig anklager andre eller medvirker til slike gjennom pill råtne handlinger, begår også selv alvorlige brudd på norsk straffelov.

 

 

 

 

 

 

 

Frikjent for drukningsforsøk på døtrene
frikjent_for_drukningsforsok_pa_dotrene Av Jan Frode Bordvik

BERGEN (VG) Pappaen (34) fra Sogn og Fjordane var tiltalt for å ha slått og så holdt hodene til sine tre døtre under vann i et badekar under samvær med dem. Men faren hadde ikke noe badekar.

 

frikjent_for_drukningsforsok_pa_dotreneNå har Gulating lagmannsrett frifunnet faren for de straffbare forholdene han var anklaget for, og har også frifunnet ham for å betale erstatning til døtrene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farliggörande av föräldrar
Av Lena Hellblom Sjögren


Myten om den goda modern och att barn alltid talar sanning
Av Stefan Holmlin

 

 

 

Våldsam förälder blir utan vårdnad
Av Stefan Lisinski

 

 

 

Tillbaka till Artiklar