Fylkesnemda: en rettstridig og ulovlig sammensatt domstol
Av Kristin Brataas, Menneskerettighetsforkjemper

 


Kristin Brataas er en menneskerettighetsforkjemper. Hun ble mishandlet grovt under barnevernets omsorg og offer for offentlig maktmisbruk i voksen alder.

Hun har også utdannelse innen musikk med tilleggsvalgfag i psykologi og idrett.


Artikkelen återgis med forfatterens tiladelse.

 

 

 

Fylkesnemda for sosiale saker er en rettstridig og ulovlig sammensatt domstol, om den kan kalles det.

 

I fylkesnemda sitter det blant annet to såkalte sakkyndige meddommere som arbeider på begge sider av bordet, som betalt dommer i nemda og som betalt sakkyndig av barnevernet på den andre siden. Disse rir på to hester,  likeså er det ikke et så ukjent fenomen at fylkesnemda også kalles for barnevernets egen domstol. Denne domstolen løper barnevernets ærend og barn tas på løgn i dokumentform, løgner som er skrevet av barnevernet og deres medsammensvorne.

 

Dommere i tingrettene og lagmansretter osv livnærer seg på denne formen for maktovergrep, var det ikke for barnevernets eksistens og stadige maktovergrep mot foreldre og barn så ville både ansatte i barnevernet, psykologer, dommere, fosterforeldre, barnehjemsinst osv vært arbeidsledige.

 

Dette er statlig legalisert barnekidnapping der foreldre fungerer som barnevernets oppdrettsnæring, barn omplasseres for vanskjøtsel i barnevernets regi, dette er også våre foregående og nåværende stortingspolitikere delaktige, maktmisbruk og overgrep mot barn og foreldre. Dette er så absolutt en form for ”folkemord” som begås mot barn og deres biologiske foreldre. Dette er landsforræderi mot sivilbefolkningen.

 

Så lenge barnevernet eksisterer så vil det hele tiden foregå maktmisbruk, maktovergrep osv.

 

 

Tillbaka till Artiklar