Gjenganger i Gjengangeren
Av Jan Hansen, Frilansjournalist (NJ)

 

 

Jan Hansen, är ansvarig utgivare för Internettidningen Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han är också frilansjournalist och medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Inlägget är skrivet som ett inlägg i tidningen Gjengangeren. Det återges här med författarens välvillige tillstånd.

 

 

 Olav Sannes Vika, FO leder i Vestfold, hadde et innlegg i Gjengangeren under overskriften ”Barnas behov må styre barnevernet”. Innlegget ser undertegnede på som en gjenganger. En gjenganger som ytterligere bekrefter mine påstander om at barnevernets representanter, fortsatt har problemer med å innrømme åpenbare feil og mangler. Jeg kan uttale meg om dette grunnet mange og varierte erfaringer med etaten. Mine erfaringer kan tilskrives både egenopplevelser og lang yrkespraksis relatert til variert offentlig tjeneste. Jeg skal ikke begi meg inn i ordvekslingen mellom hhv adv. Kristin Hovden, Horten Kommune og Olav Sannes Vika. Min hensikt er derimot å få belyst forhold i etaten generelt, forhold som det må ryddes opp i engang for alle.

Det er helt på sin plass å reise fortsatt tvil om barnevernets ofte selvpåståtte dyktighet og troverdighet. Erfaringer fra ganske mange barnevernsaker over flere tiår, har vist at mange innen etaten, og på alle nivåer, har klare forelderfiendtlige holdninger. Og helt uavhengig av alder og kjønn. Slike ansatte ødelegger for øvrige ansatte med helt andre oppfatninger om hvordan barnevernsarbeid bør utføres i praksis. Min hensikt er ikke å generalisere. Barnevernet og dets brukere, er bl.a. ikke tjent med at det står forbrytere på etatens lønningsliste. Flere ansatte innen barnevernet våger derimot ikke å varsle om alvorlige lovbrudd. Som frilansjournalist kan jeg heller ikke avsløre deres identiteter grunnet kildevernet. Kritikken mot barnevernet er dog både legitim og dokumenterbar.

Den sentrale FO lederen, Randi Reese, ble på sensommeren 2005, oppfordret til å ta et møte med både innsender og ofre grunnet kriminalitet som fortsatt begås av etatens ansatte. Iht. Alminnelig Borgerlig Straffelovs § 148, er det en alvorlig forbrytelse å nedtegne usanne beskyldninger og påstander om noen i et offentlig dokument som skal tjene som  bevis. Slike nedtegninger har rammet ganske mange som har hatt kontakt med etaten. Også helt fremmede mennesker som ansatte og medhjelpere på utsiden, ikke engang har møtt. Etatens kjøp av slike tjenester, har foregått både pr. telefon og telefaks på tvers av fylkes- og kommunegrenser over hele landet. Barnevernet har bevisst benyttet slik dokumentasjon som bevis overfor både fylkesutvalg, politi og domstoler.

Kriminelle handlinger fra etatens side, får derimot sjelden eller aldri konsekvenser i ettertid. Ikke engang når slike kan dokumenters. Ei heller leder slik aktivitet til offentlig påtale og straffeforfølgelse. Om andre i det sivile derimot begår likelydende handlinger, og spesielt dersom det rammer det offentlige selv, eksempelvis skatte- eller trygdeetaten, så er veien til politi, påtalemyndighet og domstol meget kort. Det er derfor sterkt beklagelig at FO leder Randi Reese til dags dato, ikke har villet møte verken undertegnede eller ofre for å bli konfrontert med mengder av bevis som foreligger. FO lederen har heller ikke funnet det bryet verd å kommentere, ei heller tilbakevise mine eller andres påstander om kriminalitet i regi av barnevernet.

På Internett finner vi i dag flere nettverk som belyser problemer omkring barnvernets arbeidsmetoder. Personene bak disse nettverkene har lang erfaring, tung og tverrfaglig ekspertise bak seg på flere områder. Deres intensjon er ikke å få barnevernet nedlagt, men endret til det bedre. I stedet for å kritisere menneskene bak nettstedene, så burde barnevernet og FO være takknemlig. I denne forbindelse utfordrer jeg så vel FO som leder i Vestfold, Olav Sannes Vika, til å delta i en åpen debatt. I løpet av våren 2006 planlegges det et seminar der ansatte i barnevernet, presse og andre interesserte, er velkommen til å delta. Friske debatter og meningsutvekslinger på saklig nivå, kan flere enn bare ansatte i barnevernet være tjent med. I håp om positiv respons. Redaksjonen har min private adresse. 


Barnas behov må styre barnevernet
Av Olav Sannes


Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter