Godkjenning for å få barn ?
Av Marianne Haslev Skånland, professor, Bergen

 

 

 

 

 

 


 Marianne Haslev Skånland är professor vid Universitetet i Bergen. Hon är fd v. ordf. i NKMR. Det här inlägget är saxat från Borgerdebat.dk. Det har förgreningar i de sedan den 15 februari 2004 pågående debatterna
Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse och Et begyndendevanvid afslører sig selv


Inlägget
postades på Borgerdebat.dk den 17 februari 2004. Det återges här med författarens och redaktörens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 


Kjære Svend, glemmer du ikke to overordentlig viktige ting her? :

1. Det er faktisk en definert menneskerett å få barn ved natur-metoden. Menneskerettighetene gjelder nettopp uavhengig av hva den enkelte stat og dens borgere måtte finne på å mene at den har lyst til å kreve. Artikkel 6: Man har rett til rettferdig rettergang, SELV hvis man er en forbryter som ingen liker. Artikkel 3: Man har rett til ikke å underkastes tortur eller annen nedverdigende og fornedrende behandling, SELV hvis man selv er ufyselig og asosial. Artikkel 12: Man har rett til å få barn uten at sosialarbeidere og psykologer skal vurdere om de liker det.

 

Hvis vi ikke holder fast på dette, får vi alle uten tvil igjen den slags helvete de familier hvis barn er tvangsfjernet allerede har. Det får faktisk ikke hjelpe om det er aldri så byrdefullt for samfunnet å hjelpe barn hvis foreldre ikke kan sørge godt for dem. Alternativet, det vil si at samfunnet skal avgjøre hvem som skal ha adgang til å få barn, er langt verre. En "lovfestet rettighet" er nettopp en bastion man trenger når det ikke ellers er selvsagt å oppnå dens gjenstand, ikke bare når alle er enige om at det er rimelig at man skal få gjenstanden.

 

Retten til å stifte familie - få barn - er nettopp noe som er viktig for å verge oss mot slike vanvittige trusler som denne Juul. Hvordan tror du det går hvis han og hans likesinnede får makt til å bestemme hvem som skal ha "lov" til å søke kjærlighet og livslykke? Og ikke mindre viktig, nei MERE: Hvordan tror du oppvoksende barn får det i et samfunn hvor sånne galninger skal avgjøre om de var verdige til å bli født eller om de heller burde vært ufødte? Du tror vel ikke veien fra tvangssterilisering til utrydding av de "mindreverdige" barn er lang?

 

2. Du vet da like godt som jeg at mengder av barn tvangsfjernes fra gode foreldre på basis av løgn, falske diagnoser, og også uvidenhet (gale forestillinger om hva som skader barn, om at foreldrene feiler ditt og datt (f.eks Münchhausen by proxy), osv osv).

 

Jeg har selv vært i berøring med saker hvor myndighetene forfølger familier, tar det ene barnet etter det andre fra dem, UAKTET at familien er helt almindelig, god og kjærlig. Myndighetene bruker jo det faktum at de har beslaglagt ett barn, som begrunnelse for å ta også det neste. De bruker også det faktum at en person har vært tatt av barnevernet og satt i fosterhjem, som begrunnelse for at han/hun selv som voksen ikke er noen egnet "omsorgsperson", og kommer derfor settende og tar også disses barn. Dette er til og med en rådende ideologi akkurat nå: De propaganderer mere og mere for at barn mekanisk fører videre "omsorgssvikt" til egne barn. Propagandaen og den deterministiske tankegang er forlengst like skrekkelig som nazistenes propaganda mot jødene, den er bare ikke satt ut i livet i like stort omfang og ikke like synlig brutalt - ennå.

Marianne

 

 

 

Skal foreldre vurderes?

Av Marianne Haslev Skånland

 

Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse

Af Tommy Jensen

 

Den politiska ideologin bakom tvångsvård

Av Ruby Harrold-Claesson

 

 

Borgerdebat

 

Tillbaka till Artiklar