Har vi sluttet å tenke selv?

Av Rune Fardal, Leder, Landsforeningen for Psykopat Ofre

 

 

 

 


Rune Fardal er leder i Landsforeningen for Psykopat Ofre.


Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

"Er det en slik verden vi vil ha?" spør Eva Joly i sin bok, med referanse til farene ved enkeltes aksept av storkorrupsjonen. I Vg 13.7.04 skriver Hans Kringstad om fedre og mødre som mottar millioner i oppreisning etter falske incest-anklager fra den andre forelder. I det svenske tidskriftet Ord og Bild 4-5, 2002, skriver sosiologen Ingrid Sahlin om psykopatibegrepets "rennesanse", der hun på en forutinntatt og ensidig måte kritiserer begrepet sønder og sammen!

 

Hva har så disse tilsynelatende fundamentalt ulike sakene til felles?

 

Ingen av disse sakene hadde blitt så alvorlige hadde det ikke vært for menneskets iboende maktbegjær og ønske om å berike seg på bekostning av andre. Slike tendenser vinner frem fordi mennesker slutter å tenke selv.

 

Korrupsjon er bare mulig om noen lar seg korrumpere. Falske incestpåstander er bare mulig om de såkalte fagfolk svikter. Traumene hos psykopatenes ofre blir forverret fordi såkalte fagfolk mangler essensiell kunnskap om psykopatisk adferd. Det blir ikke bedre når begrepet prøves ufarliggjort ved å endre nomenklaturen! Som om virkeligheten endres av den grunn!

 

Se på de falske incestpåstandenes ofre. Som oftest fedre, men også en del mødre. En skilsmisse er en realitet, en mor fremsetter som maktmiddel at far har forgrepet seg sexuelt på barna. Far havner i fengsel. Straff som fortjent tenker  forståsegpåere, case closed! Påstanden er like vanskelig å motbevise som å stanse et jordskjelv. Omtrent det samme skjer om man bringer psykopatbegrepet på banen i en eller annen sammenheng. Det meste synes avgjort. Realitetene forsvinner, forutinntatthetens subjektivitet tar over!  Tabuer snakker man ikke om, og den som prøver å forsvare seg synker automatisk ned i en umulig hengemyr av fordømmende forutinntatthet.

 

Men så kommer tvilen, barnet beskriver ingen overgrep og det ene justismordet etter det andre avsløres. Ikke av politi eller rettsystem, men av en pensjonert lagdommer!  Noen av historiens verste justismord avsløres av idealister og klarsynte. Folk som evner å tenke selv og som ikke lar seg dulle inn i enkelte "fagfolks" ofte forutinntatte, bedrevitende og sterkt subjektive påstander. Årsaker som i seg selv avslører deres uvitenhet!  I saker som dette er psykologer og barnevernsansatte yrkesgrupper som ofte går igjen. Tilsynelatende uttaler de seg ut i fra sin faglige tittel.  Allikevel skjer justismord i stadig stigende grad. Å få frem divergerende syn på denne "fagekspertisen" synes nesten uoverkommelig. En fagperson har utalt seg, saueflokken slutter å tenke selv. En far i over nevnte VG artikkel brukte 14 år! - 14 - år tok det å få frem sannheten. Andre fedre får ikke frem sannheten før etter sine selvmord, og noen får den aldri frem.

 

Sterke krefter i vårt samfunn vil ikke ha frem sannheten, den er truende, avslørende, og farlig for de som ikke evner å tenke selv, men som har latt seg lede av gruppetenkningen.

 

Man sitter igjen med en vond smak i munnen! De som fremsetter usanne påstander må for å nå frem bli trodd av fagfolk. De må bli trodd av dommere. De må bli trodd av barnevernet. Enkelte synes å ha enerett på den objektive sannhet! Nesten som i en vakumstrøm blir deres påstander sugd opp av enkelte fagfolk som har sluttet å tenke selv. Påstandene passer inn i forutinntatte menneskers syn på motparten ! Det professor Frode Thuen beskriver som gruppetenkningen har tatt over! Man slipper å tenke selv.

 

En mor påstår til sin psykiater gjennom mange år at far er psykopat, etter at far tok ut skilsmisse. Stakkars mor, forlatt og et offer! Hun får umiddelbart sympati. Ingen tenker selv, kan det være hevn, er det et innspill i en maktkamp? Akkurat som psykopaten får sympati og blir sett på som et offer for den aggressive motpart (det virkelige offer)! Psykiateren slutter å tenke, faller i psykopatens klassiske felle eller sin egen forutinntatte holdning eller mangler kunnskap og lar seg bruke i et sykt spill  som ender med at barna mister kontakt med fedre. Resultatet er det samme. Rettsystemet med sine dommere følger opp og dømmer fedre bort fra sine barna. Nok et justismord! Psykopaten vant, barna tapte og fedre går til grunne! Nøyaktig samme  handling som incestdømte fedre eller mødre urettmessig opplever.

 

Tragediene blir et faktum når sannheten avsløres, om den avsløres!  Løgnene kommer for en dag, og igjen er enkelte fagfolk inne, men nå på den annen side! Avisene skriver om saken, folk gremmes og så på nytt, case closed! Spørsmålet om hvordan slik kunne skje, forblir ubesvart, de som burde, har slutet å tenke selv.

 

Igjen på "slagmarken" ligger ekspertveldets ødelagte ofre, mennesker som ble ofre for fagfolk som slutter å tenke selv!  Ingen stilles til ansvar, selv om loven holder sakkyndige personlig ansvarlige for sine vurderinger!  Så kan "dansen" starte på nytt ved neste usanne påstand fra en syk person som aldri burde hatt noe med barn å gjøre i det hele tatt!

 

Blir løgneren straffet? Får barna sin normale forelder tilbake? Blir noen stilt til ansvar? Sier dommeren unnskyld? Den opprinnelige psykopaten, den udugelige fagpersonen, det udugelige barnevernet….?

 

Dessverre, men her stanser virkelighetens verden. Ingen behøver ta ansvar, så når nestemann finner det for gått, blir en ny far plutselig incestforbryter! Stort nærmere den perfekte forbrytelse kan man ikke komme, og i noen tilfeller det perfekte mord. Alle vet hvem den skyldige er, men ingen gjør noe!  Risikofritt!

 

Får konsekvenser må vite, for fagfolk og barnevern! Kanskje det er på tide samfunnet tar et oppgjør med enkelte fagfolk og bedrevitere som synes fanget av gruppetenkning! En tilstand der man slutter å tenke selv og lar seg lede av forutinntatte holdninger. Vi kunne risikere å skille oss ut i massene, noe janteloven ikke tillater!

 

Der det syke individ vinner, taper alle andre, spesielt barna!

 

 

Uskyldig incest dømte har fått 41 millioner
Av Hans Kringstad

 

Avdød fikk 3,5 mill. etter justismord

Av Hans Kringstad

 

Mener egen dom var justismord
Av Jørgen Tangnes

 

Till Minne av Stefan Holmlin

 

Making a parent dangerous. Pas in Sweden and Norway
Av Lena Hellblom Sjögren

 

Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott
Av Knut Ahnlund

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter