Artikler

Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett


Vi har dannet Gruppen til Familiens Selvstendige Rett
Av Mona Lygre

  

 

 

FØLER DU DEG URETTFERDIG BEHANDLET AV BARNEVERNET?
Din anonymitet beskytter ikke deg, men barnevernet.
Organiser deg i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett!
Ring til Mona Lygre, tlf. 55 96 05 74.

 

 

 

 

  

Sommeren 2002 ble jeg lei av å sitte som passiv og hjelpeløs tilskuer til barnevernets overgrep mot sivilbefolkningen. - Jeg fikk lyst til å gjøre noe med den saken, og derav fikk jeg idéen til å sette inn små annonser under rubrikken "Kunngjøringer" i lokalavisene, med følgende tekst:

----------
FØLER DU DEG URETTFERDIG BEHANDLET AV BARNEVERNET?
Din anonymitet beskytter ikke deg, men barnevernet.
Organiser deg i Gruppen til Familiens Selvstendige Rett!
Ring til Mona Lygre, tlf. 55 96 05 74.
-----------

Til de første "deltakerne" sendte jeg ut A-4 kopier av den ovenforstående teksten x 3, og skrev opp mitt telefonnummer på små lapper som publikum kunne rive av og ta med seg hjem. Disse lappene hengte vi opp på oppslagstavler i butikker, på sosialkontor, helsestasjoner osv.

Responsen var fin fra hele landet fra første stund. Deretter bestemte vi oss for at vi ikke ville bruke verdifull tid og krefter på å danne en formell forening med vedtekter, styremedlemmer og obligatorisk kontingent. Gruppens deltakere må istedet være aktive selv, ved å distribuere opplysninger om hvor ille disse barnevernsakene er, og noen av oss må stille seg til disposisjon for å være kontaktpersoner for nye innringere. Vi har nå fått kontaktpersoner i alle landsdeler. Vi oppmuntrer også våre deltakere til å skrive leserbrev til aviser og skrive til politikere og direkte til myndighetene, for på denne måten å få til en forandring på vårt rettsløse REGELVERK.

På grunn av at vi ikke krever "medlemskontingent" av våre deltakere, trenger vi ikke å bruke tid til å føre regnskap og få det kontrollert, men vi er til gjengjeld naturligvis henvist til å bruke av våre egne penger på en del driftsutgifter, som f.eks. porto, annonsering mm. Men mange har vært generøse til å sende oss penger og særlig til å sende oss FRIMERKER.

Vi forsøker å samle informasjon vedrørende gode og dårlige advokater, slik at barnevernofre kan få et best mulig utgangspunkt for sin sak. Vi er også interessert i opplysninger vedrørende dommere, barnevernsarbeidere, og sakkyndige psykologer som barnevernet bruker - slike som gruppens deltakere har opplevd ved selvsyn.

Vi har flere ganger holdt små demonstrasjoner utenfor Tinghuset i Bergen, hvor rettssaker, deriblant barnevernssaker, holdes, og vi har da snakket med folk som går ut og inn og flere ganger fått sympati for vår sak. Ved vår demonstrasjon for noen dager siden samlet vi inn underskrifter til støtte for Svanhild - se Svanhild-saken - og vi fikk 60 underskrifter. Hver måned holder vi en liten sammenkomst på en hyggelig kafé, hvor vi både diskuterer alle mulige ting innen gruppens saksområde og støtter hverandre gjennom hyggelig samvær.

 

I dag, den 19. mars 2003, har vi siden starten den 22. juni 2002 ekspandert til 204 deltakere fra Alta i nord til Kristiansand i sør, og vi får stadig inn nye henvendelser. Vi har også fått kontaktpersoner i både Danmark og Sverige. For tiden arbeider vi også intenst med å få lagt ut vår egen hjemmeside på internett. Vi håper også i fremtiden på et godt samarbeid med Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR).

Så langt har vi sendt ut 7 "nyhetsbrev" med informasjon til deltakerne, og vi arbeider også med et konkret forslag til myndighetene om hvordan et NYTT "barnevern" må utformes og PRAKTISERES av sosialarbeidere med tanke på dets brukere.

Deltakere av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett har fått god kontakt med hverandre, samt følelsesmessig støtte av likesinnede, og det hjelper i hvert fall på humøret: Nå lar vi oss ikke så lett slå til jorden av motgang og usaklig kritikk fra vårt lands myndigheter! Vi vil kjempe tilbake, med fredelige midler, vel vitende om at sannheten og rettferdigheten vil seire til slutt!

  

ALVHEIMS TIO BUD
 
Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre

MORMORSUPPRORET

Mormorsupprorets hälsning till NKMR:s årsmöte 2002
 
Rapport fra 1. Maj mødet i Tangkrogen Århus
af Kirsten Skovbo


 

NÖDROP TILL NKMR

 

LETTERS TO THE NCHR
 
NKMR:s SÖK-tjänst och YTTRANDEFRIHETEN
 
Rapporter och brev
 
NKMR BESKYDDAS AV BIRGITTA WOLF - INTERNATIONELLT KÄND SOM "FÅNGARNAS ÄNGEL"
 
Tioårsminnet av Daniel Sigström
Av Ruby Harrold-Claesson

 
Till minne av Astrid Lindgren
 
Till Minne av Stefan Holmlin
 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Norsk mor kidnappade sina barn från barnhemmet

 •  

   

  Forstår at mor kidnappet døtre

  Av MARIT HOLM

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  I fortvilelse over måten døtrene ble behandlet på, tok moren og bortførte dem fra Breimyra barnehjem i Åsane. Bergen byrett viser stor forståelse for handlingen.

   

  - Sterk kritikk av barnehjemmet

  Morens forsvarer, advokat Harald Grape, mener at dommen i Bergen byrett er en kraftig kritikk av Breimyra barnehjem i Åsane.

  Han legger til at dommen vil bli anket.

  I likhet med rettens mindretall mener Grape at moren må frifinnes for kidnapping fordi hun handlet i nødverge.

   

  Fallet Frank i Lerum

  Den norska familjen i Nora

  Tillbaka till Artikelindex

   

   

Ungdomshemmet KUBA AS i Bergen

 

 

 

 

UNGDOMSHEMMET KUBA AS I BERGEN

 

En serie artiklar publicerade I Bergens Tidende, januari 2002

 

 

 

 

 

Kaos etter privat barnevern

 

Av Eystein Røssum

 

Ved hjelp av offentlege barnevernsmidlar har det privateigde selskapet Kuba AS i Bergen bygd seg opp til å bli ein av dei største leverandørane av barnevernstenester på Vestlandet. Det har skjedd trass i gjentatt hard kritikk mot drifta både frå fylkeskommunen og kommunane som har hatt ungdom plassert hos Kuba AS.

 

 

 

 

 

Tyr til kriseløysing

 

Forsiden 12 januar 2002

- Vi må gå inn og ta ansvaret for desse ungdommane. Vi håpar at dei ikkje blir skadelidande, seier barneverndirektør Arne Andersen.

 

 

 

 

 

Leiinga vil ikkje snake

 

Forsiden 12 januar 2002

Leiinga i Kuba AS nektar å svare på spørsmål om det som har hendt.

 

 

 

 

 

 

 

- Framtida er så usikker

 

BT 12 jan 2002

 

- Eg veit ikkje kvar eg skal bu i neste veke, seier «Anne», ein av ungdommane Kuba AS har hatt omsorgen for på vegner av barnevernet.

 

 

 

 

 

Dobla døgnprisen

 

Av Eystein Røssum

 

Leiinga i Kuba AS hadde oppskrifta klar for korleis dei skulle få bedrifta til å gå med overskot i 2001: Fleire klientar, lågare bemanning og høgare døgnpris.

 

 

 

 

Tente godt på privat barnevern

 

Av Eystein Røssum

 

Sjefen for barnevernselskapet Kuba AS heva 762.000 kroner i lønn, pluss fri bil. Tidlegare tilsette seier pengane var viktigst.

 

 

 

 

Sa opp då styret vart kasta

 

Av Eystein Røssum

 

Dagleg leiar Anne Kleiven ville ikkje lenger ta ansvaret for drifta i Kuba AS då hovudaksjonær Kjell Didrik Helgesen kasta det sitjande styret i november i fjor. Ho sat sjølv som styremedlem.

 

 

 

 

 

"Ei tragedie"

 

Av Kjersti Mjør

 

- Det er ei tragedie når born og unge blir kasteballar, fordi folk skal tene pengar, seier bydelsdirektør i Årstad, Ågot Himle.

 

 

 

 

 

 

 

Vil kaste ut ungdommane

 

Av Eystein Røssum

 

Ni av familiane som har Kuba-ungdom buande hos seg vil ikkje lenger ha dei der. 18. januar må dei ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det offentlege billegast

 

Forsiden

 

Medan plassering av barnevernsbarn og -ungdom hos fosterfamiliar i snitt kostar 2313 kroner døgnet dersom det skjer gjennom eit privat selskap, er prisen 1000 kroner lågare dersom det skjer gjennom det offentlege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingshemmet Solhem i Sävsjö

 

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt

 

 

 

Många onhändertagna barn i motbjudande geschäft

 

 

 

Omhändertagna barn är bara en bricka i spelet

 

 

 

Familjehemmen behöver stöd?

 

 

 

Familjehemmen behöver stöd? Eller Familjerna behöver stöd!

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  NÅR MEDIA LYVER!

NÅR MEDIA LYVER!

 

Av Jan Hansen, Ansvarlig redaktør, Samfunnsmagasinet

 

 

 

10. January, 2006

 

 

 

 

 
 


Jan Hansen, er ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sfm.no. Han er også frilansjournalist og medlem av Norsk Journalistlag (NJ).

Indlegget et tidligere publisert i Borgerdebat.dk. Det återgis her med forfattarens velvillige tilstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære barnehjems-, skolehjems- og barnvernsofre i Norge, Sverige og Danmark.

Mange av dere er dessverre blitt innbilt gjennom enkelte skandinaviske medier at barnehjemsofre i Bergen i Norge, skal ha vunnet en rettssak. Det er sterkt beklagelig når enkelte medier mot bedre vitende om sannheten, går ut og serverer rene røverhistorier. Når det gjelder rene fakta om hva som skjedde med den første saken i Bergen, gjengir jeg her et avsnitt fra en artikkel som ble presentert i Samfunnsmagasinet med tittel ”Ingen har vunnet en rettssak”.

Sitat fra www.sfm.no

- At noen skal ha vunnet sin rettssak stemmer ikke med sannheten. Ingen har vunnet så langt. Det som egentlig skjedde var dette. Journalist, Ingunn Røren, i Bergens Tidende, kunne i år 2000 fortelle BTs lesere om et hemmelig forlik som var inngått mellom en kvinne fra barnehjemmet Morgensol og Bergen Kommune. Forliket ble inngått på høyeste plan i Bergen Kommune. Dette for å forhindre at en ankesak kom opp for Gulating Lagmannsrett 8 til 14 dager senere. Summen i det hemmelige forliket ble på hele 1. 400 000,- kroner. Jeg har i denne saken senere også fått se et kommunalt notat fra et møte som tilsier at en toppolitiker i Bergen, ble erklært inhabil i saken om det hemmelige forliket, sier Hansen til sfm.no.

- Videre tilsier fakta at de to kvinnene som egentlig hadde krevd hhv 3,6 og 3,8 millioner kroner i erstatning, tapte sin sak mot kommunen i daværende Bergen Byrett grunnet foreldelse. Saken skulle ankes videre til Gulating Lagmannsrett. Etter avsløringene i sfm.no og på NRK Hordaland, inngikk Bergen Kommune et forlik med de to kvinnene. Ved siden av å motta en skriftlig unnskyldning, der den ene av kvinnene først var misfornøyd med selve teksten i beklagelsen fra kommunen, mottok de siden kr. 725.000,- hver fra Bergen Kommune. Kvinnene vant således ikke saken som det siden er blitt hevdet i enkelte skandinaviske medier. Det er viktig å kontrollere sannheltsgehalten i en slik alvorlig sak. Summen på 725.000 kroner, dannet senere maksimalgrensen for kommunal erstatning fra Bergen Kommune, avslutter Jan Hansen.

Sitat slutt:

Med vennlig hilsen
Jan Hansen
Ansv. Redaktør
Samfunnsmagasinet

 

 

 

 

 

 

 

Bergens Tidende har trykket løgner

 

Av Svein Tore Marthinsen

 

 

 

Bergens Tidende tar ikke stilling til sannhetsgehalten hos sine kilder ifølge sjefsredaktør Einar Hålien.
Av Jan Hansen - Åge Hagevik

 

 

 

 

 

Till Artiklar

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter