NKMR:s Julappell 2007. Släpp de tvangsfjernede barna loss, det er Jul!

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

 

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

NKMR:s JULAPPELL

 

 

 

 

  


Liknande brev har skickats till samtliga statschefer i de nordiska länderna och utvalda representanter för respektive regering samt till media.

 

 

 

  

 

2007-12-12

 

 

 

Norges Kung Harald

 

Statsministern Jens Stoltenberg

 

Barne- og familieministern

 

Justisministern

 

Socialministern

 

N-0030 Oslo,

 

Norge

 

 

 

SLÄPP DE TVANGSFJERNEDE BARNA LOSS, DET ER JUL !

 

 

 

Vid bildandet av Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers Rättigheter i de nordiska länderna, den 30 november 1996, översändes en appell till Statscheferna i samtliga de nordiska länderna med anhållan om att de skulle utöva sitt inflyttande för att de tiotusentals tvångsomhändertagna barnen i deras respektive länder skulle få fira julen med sina nära och kära.

 

 

I sitt nyårstal till nationen berörde Norges Kung Harald barnens utsatta situation så som återgivits i Aftenposten 1997-01-02 enligt följande:

 

"Det sies at vi alle blir født som originaler. Lever vi lenge nok, er det imidlertid en viss fare for at vi dør som kopier. (...) For de yngste er det kanskje aller vanskeligist. Barneårene er de mest sårbare, og støtteapparatet er ikke alltid like godt. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alt arbeid som gjøres til beste for barn og unge av  offentlige og private engasjement. Samtidig kan det ikke gjentas for ofte at det viktigste grunnlaget legges i hjemmet. Ingen kan erstatte foreldrenes varme og omsorg. Altfor mange mister barneårenes uskyld og sorgløhet."

 

 

 

I samband med Tsunamikatastrofen i december 2004 berättade Sveriges Kung Carl XVI Gustav öppenhjärtigt om hur mycket förlusten av hans far har smärtat honom. Barn som skiljs från sina föräldrar genom myndighetsåtgärder lider svårt också.

 

 

I Sverige har SvT-programmen Dokument inifrån (27/11 2005) och Uppdrag granskning (6/12 2005) rapporterat om de forna barnhemsbarnen i dokumentärerna "Stulen barndom" och "Ekbackens behandlingshem". Barnhems- och fosterhemsbarnen kräver nu upprättelse och skadestånd för de kränkningar och de lidanden som de har varit utsatta för och som har förstört deras liv. Under de senaste två åren har två nya klientorganisationer bildats i Sverige. Dessa är "Samhällets styvbarn" och "Stulen Barndom". Den senare för grupptalan mot de olika svenska kommunerna som tvångsplacerade dem under deras barndom och uppväxtår. 

Tiotusentals liknande fall av fd fosterhems- och institutionsbarn finns i Sverige, Danmark och Finland. Detta har det danska reportaget om Godhavnsdrengene visat. Förhållandena i Norge beträffande tvangsfjernelser av barn förr och nu är inte bättre än i grannländerna. 

 

 

Den statliga utredningen ”Vanvård i Sverige”, belyser i sin delrapport publicerad i augusti 2007 att situationen har varit helt oacceptabel för många av fosterbarnen. Men trots flera larmreportage om bristande rättssäkerhet för de tvångsomhändertagna och missförhållanden i nutida fosterhemsvården, har ingen myndighet vidtagit några åtgärder i syfte att inte barnen i systemet ska skadas ytterligare.
 

Något som är mycket allvarligt är att dagens barnevernsbarn hindras systematiskt från att fira Julen - familjens största högtid - med sina föräldrar och släktingar. Detta är synnerligen grymt och hjärtlöst.

 

 

T ex kan jag åberopa fallet Svanhild Kristine Jensen i Burfjord och hennes döttrar som norsk media har rapporterat om sedan september 2002. Jag åberopar också fallet familjen Kjenner som är på flykt undan barnevernet. Hänvisning till dessa fall återfinns på NKMR:s hemsida, http://www.nkmr.org, och Samfunnsmagasinet, http://www.sfm.no.  

 

 

Nu inför den instundande julen vädjar jag, undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR, att Ers Majestät Konungen, i egenskap av Norges statschef, statsråd i Barne- og familiedepartementet Barne- og familieministern, justisministern och socialministern skall ålägga de ansvariga för barnevernet att tillse att de familjer som har kämpat - och fortfarande kämpar - för en återförening med sina tvångsomhändertagna barn skall få uppleva Julen 2007 tillsammans. Detta gagnar inte enbart de inblandade barnen, deras föräldrar och släktingar, utan också samhället Norge såsom civiliserat, demokratiskt, västerländskt rättssamhälle.

 

 

Med vänliga hälsningar och tillönskan om en God Jul tillsammans med Era nära och kära

 

 

Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Jur. kand

Ordf. i NKMR

(www.nkmr.org)

 

 

 

 

Till Artiklar

 

 

 

 

Till Rapporter

 

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter