Granskningen av Barnehjemmet Morgensol - Åge Hageviks brev til Justisministeren

 

 

Granskningen av Barnehjemmet Morgensol

 

Åge Hagevik, leder i "Støttegruppe for mishandlete barn" (SEMB) har sendt brevet nedan til den norske justisministeren Odd Einar Dørum.

Brevet er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

Justisminister Odd Einar Dørum
Akersgaten 42
Box 8005 DEP
0030 Oslo

Sak: Vedrørende offentlig granskning av barnehjem som pågår i Bergen

Vedrørende den allerede ganske så medieomtalte granskningen av barnehjem som nå pågår i Bergen, er det kommet fram oppsiktsvekkende uttalelser fra kommunens advokat, Karstein Rye.

Uttalelsene fra nevnte advokat får store konsekvenser for de ofre som har vært plassert og internert på ulike barnehjem i årene fra 1950 til 1980. Kommuneadvokatens uttalelser i Bergen Byrett, og jeg siterer herved fra BT, sitat: "det er Staten og ikke Bergen kommune som har underskrevet menneskerettighetskonvensjonen", har fått mang en person, selv innen diverse justiskretser til å reagere med avsky.

Slike uttalelser strider dessuten mot alle demokratiske prinsipper i et moderne samfunn, og ikke minst folks generelle rettigheter. Uttalelsene har faktisk også sendt sjokkbølger langt innover i Den Nordiske Komitéen for Menneskerettigheter (NKMR). Fra det holdet reageres det særskilt kraftig på at uttalelsene som sitert ovenfor, også kommer fra Bergen Kommunes egen advokat.

Det er på bakgrunn av dette som SFMBs leder sterkt ønsker å få et møte med Dem, samt aktuelle  representanter fra Justis- og  Sosial- og Helsedepartement snarest, da jeg mener at dette må taes alvorlig slik at liknende uttalelser ikke får bli stående urørt, ubesvart og udebattert.

Slik gjeldende norsk lov var, og fortsatt er, så hadde og har Staten innsynsplikt i hver og én av kommunene i Norge som drev og driver barnhjem. For SFMB er det derfor svært viktig å få diskutert og ikke minst utvetydig få klarlagt de retningslinjene som var og fortsatt skal være gjeldende.

Overgrepene som ble begått på bl a Bergens Guttehjem på Garnes i Hordaland, er en så alvorlig sak, at det ledet til en offentlig granskning som nå pågår for fullt i Bergen, en granskning som også i og for seg er historisk.

Det er svært ønskelig at leder, nestleder og et styremedlem for SFMB får være tilstede på det ønskede møte. Jeg ber derfor innstendig om at Justisministeren tar vårt ønske om et møte alvorlig, og at nevnte møte kan ordnes innen rimelig tid.


Med vennlig hilsen
Leder i SFMB
Åge Hagevik

 

Barnehjemmet Morgensol i Bergen

 

Tillbaka till Artikelindex