Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Jacob W.F. Sundberg

Välj en kontakt:

Kontakt

Speciella resurser

Adress:
Ladda ner informationen som: vCard

Annan information

Annan information:

Jacob W.F. Sundberg

 

Adjungerande

 

Jacob W.F Sundberg
Professor Emeritus,
Stockholm, Sverige

 

 

 


Jacob W.F. Sundberg, Prof. Emeritus

 

American Academy of Arts & Sciences
Foreign Honorary Member
American Academy of Arts & Sciences

 

Ur Juridiska fakulteten i Stockholm:
Verksamheten läsåret 1989/90, s. 68-69

 

1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - Addendum - 2000 - 2006 - 2009

 

 

Utgivarens anm. I denna bibl. av år 1993 har eftersträvats att få med alla skrifter av juridiskt principiellt intresse, även sådana som publicerats i dagspress eller samizdat-press. Däremot har utelämnats skrifter av mera efemär eller rutinmässig karaktär, även om de publicerats i juridiska tidskrifter, samt de s k textpaket som kompilerats för bruk i undervisningen i allmän rättslära i Stockholm. Samma gäller de många rättsfallskompendiema i lufträtt.

 


 

1949

 

Francisco de Vitorias folkrättsliga system.
Statsvetenskaplig tidskrift 1948, s 31-49.

 

 

 

1951

 

Hemligstämpeln.
Intendentur 1951.

 

 

 

1957

 

Om lagarnas krig.
Nordisk Tidskrift for International Ret, 1957, s 224-260.

 

[Rec. av] Rolf Hintze, Das Verhältnis Deutschland - Dänemark während des zweiten Weltkrieges.
Nordisk Tidskrift for International Ret, 1957, s 69-71.

 

 

 

1958

 

The War of Laws.
Nordisk Tidskrift for International Ret, 1958, s 268-309.

 

 

 

1961

 

Air Charter - a Study in Legal Development.
(Gradualavhandling) utg. Norstedts, Stockholm 1961, 587 p.

 

[Rec. av] Stojan A. Bayitch,
29 Journal of Air Law and Commerce (1963), s 151-153.
[Rec. av] Harold Caplan,
Journal of Business Law 1964, s 290-291.
[Rec. av] Bin Cheng,
The Solicitor 1963, del 2, s 284-285.
[Rec. av] Léontin-Jean Constantinesco,
Revue critique de droit international privé, 1963, s 196-198.
[Rec. av] Euthymène Georgiades,
Revue francaise de droit aérien 1962, s 206.
[Rec. av] K. Grönfors,
Arkiv for Luftrett Bd 2(1963), s. 45-52
[Rec. av] Arnold Kean,
International and Comparative Law Quarterly, 11(1962), s 1224-1226.
[Rec. av] Paul de La Pradelle,
Revue Générale de l'Air 1962, s 109.
[Rec. av] René Rodiére,
Revue internationale de droit comparé 1963, s 824-825.
[Rec. av] G. Romanelli,
Rivista del diritto della navigazione 1965, parte 1, s 305-3 13.
[Rec. av] A. Beatty Rosevear,
41 Canadian Bar Review (1963), s 154-159.
[Rec. av] Werner Ruckriegel,
Neue Juristische Wochenschrift, 1962, s 1562.
[Rec. av] Peter H. Sand, Choice of Law in Contracts of International Carriage by Air Montreal 1962, s 21-23.
[Rec. av] Arnim Schweickhardt,
Association Suisse de Droit Aérien Bulletin 1962:3, s 26.
[Rec. av] Walter Schwenk,
Zeitschrift für Luftrecht und Weltraumrechtsfragen 1964, s 148- 149.
[Rec. av] Karl Sidenbladh,
Svensk Juristtidning 1963, s 12-18.
[Rec. av] Werner Guldimann,
13 American Journal of Comparative Law (1964), s 121-122.

 

Note till Tribunal de grande instance de la Seine (5e Chambre) 9 Juillet 1960. Robert Houdin c/ Panair do Brasil.
Revue générale de l'Air 1961, s 290-292.

 

Note till Tribunal de Geneve (2e Chambre) 9 Décembre 1958. G.W. Style c/ P. Braun.
Revue générale de l'Air 1961, s 388-389.

 

 

 

1962

 

Om flygbiljett.
Arkiv for Luftrett Bd 1(1962), s 317-342.

 

Om kommersiell biltrafik
Förvaltningsrättslig tidskrift 1962, s 94-114, 152-175.

 

 

 

1963

 

Två transporträttsliga uppsatser. Om kommersiell biltrafik. Om flygbiljett.
Norstedts, Stockholm 1963,70 s. (Tidigare publ. i tidskr., se under 1962)

 

The Law of Contracts. Jurisprudential Writing in Search of Principles.
7 Scandinavian Studies in Law (1963) s 123-149. Acta Universitatis Stockholmiensis, Acta Juridica Stockholmiensia 19.

 

[Anm. av] Bin Cheng, The Law of international Air Transport.
Svensk Juristtidning 1963, s 448-454.

 

 

 

1964

 

Note till domen AD 1963 nr 12 i målet Linjeflyg mot Svensk Pilotförening.
Arkiv for Luftrett Bd. 2(1964), s 186-190. Flygposten 1964:6, s 6-10.

 

Is SAS a Legal Person?A Note on the Airline's Status under Swedish Law.
Arkiv for Luftrett Bd. 2(1964), s 165-172.

 

Äktenskapsförord.
Svensk Juristtidning 1964, s 17-41.

 

 

 

1966

 

A Uniform Interpretation of Uniform Law.
10 Scandinavian Studies in Law (1966), s 219-238. Acta Universitatis Stockholmiensia, Studia Juridica Stockholmiensia 27.

 

Quelques aspects de la responsabilité pour retard en droit aérien.
Revue française de droit aérien 1966, s 139-168.
Swedish National Reports to the VIIth International Congress of Comparative Law, Uppsala 1966, Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae VII, Stockholm 1966, s 60-88.

 

Recent Developments in Scandinavian Air Law.
Arkiv for Luftrett Bd. 3(1966), s 95-109.

 

Om ansvaret för fel i lejt gods.
Norstedts Stockholm 1966. (409 s.)

 

[Rec. av] K. Lund Kristensen,
Ugeskrift for Retsvidenskap 1967, s 139-152.
[Rec. av] Preben Lyngsø,
Juristen 1967, s 285-288.
[Rec. av] Thor Falkanger,
Tidsskrift för Rettsvitenskap 1968, s 635-642.
[Rec. avi Hjalmar Karlgren,
Svensk Juristtidning 1967, s 767-768.

 

 

 

1967

 

Om flottans haveriutredningar.
Tidskrift i sjöväsendet 1967, s 206-240.

 

 

 

1968

 

Om civilflygets haveriutredningar.
Förvaltningsrättslig tidskr. 1968, s 14-39, 77-88. Flygposten 1968:4 (bilaga).

 

Aircraft Accident Investigations in Swedish Civil Aviation.
Arkiv for luftrett Bd. 4(1968) s 11-52.

 

[Anm. av] Tore Sigeman , Lönefordran - Studier över löneskydd och kvittningsregler.
Svensk Juristtidning 1968, s 226-237.

 

 

 

1969

 

Familjerätt i omvandling - studier kring äktenskap och socialförmån.
Institutet för rättsvetenskaplig forskning LV, Norstedts, Stockholm 1969, 244 s.

 

[Rec. av] Helge Thue,
Tidsskrift för Rettsvitenskap 1971, s 246-253.
[Rec. av] Jørgen Nørgaard,
Juristen 1970, s 469-471.
[Rec. av] Gunvor Wallin,
Svensk Juristtidning 1971, s 469-471.
[Rec. av] Per Olof Bolding,
Dagens Nyheter 3.4.1970, s 5.

 

Civil Law, Common Law and the Scandinavians.
13 Scandinavian Studies in Law (1969), s 179-205. Acta Universitatis Stockholmiensis No 33.

 

Sweden, [rapport utgörande bidrag till antologin] Life Insurance Law in International Perspective, Stockholm 1969, s 182-200.

 

[Rec.] Peter Lødrup, Materiell skiftesrett. Oslo 1967.
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1969, s 655-661.

 

 

 

1970

 

Technical or Judicial Methods to Fight Aviation Accidents? The Experience of the Air Force's Disfunction Reporting System.
Festskrift till Ivar Agge, Stockholm 1979, s 324-336.

 

La piraterie adrienne - Petite étude sur la relation entre politique nationale et criminalité å l'étranger.
Revue internationale de droit pénal 1970, s 165-178.

 

Rapport préparé [pour le Comité sur la Piraterie (Mer et Air)],
International Law Association. The Hague Conference (1970)
- Committee on Piracy: Sea and Air 1970, s 26-42.

 

Relazione, [Italiensk version av föregående arbete].
17 Transporti aerei (1970):5-6, s 5-20.

 

Piracy : Air and Sea.
20 De Paul Law Review (1970), s 337-419.

 

Femton år efteråt.
Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1970, s 451-458. (Jfr 1971)

 

Att vara hovrättsfiskal. [Bilaga samma tidskr.] s 459-463.

 

Teleologisk metod och fair play. Inauguralföreläsning i allmän rättslära den 11 september 1970.
Institutet för offentlig och internationell rätt 1970, nr 34.

 

Land skall med lag byggas. Några reflektioner kring det nordiska samarbetet.
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1970, s 143-165.

 

Flygkapningar. Om utländska brott och inländsk politik
Svensk Juristtidning 1970, s. 417-431. Flygposten 1970:aug.

 

 

 

1971

 

Abu Thalaat -La guerre contre l'aviation civile intemationale.
52 Revue de droit pénal et de criminologie, (Bruxelles),(1971),
s 419-442. (senare publ. Se under 1972)

 

The Case for an International Criminal Court.
37 Journal of Air Law and Commerce (Dallas), (1971), s211-227.

 

Les infractions routiéres des étrangers en Suéde.
[Tillsammans med Christina Steen-Sundberg]
Revue internationale de droit pénal, 1971. s 257-274.

 

[International Law Association - The Hague Conference (1970) -
Committee on Piracy (Sea and Air)]: Rapport préparé.
Report of the 54th Conference (London), 1971, s 755-771.
(tidigare publ. Se under 1970)

 

Litet genmäle till hovrättslagmannen Per-Erik Fürst.
Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1971, s 251-254 (jmfr Per-Erik Fürst, Trettio år efter. Svar till Jacob W Sundberg, samma tidskrift 1971, s 122-129).

 

Läsa lag i Norden.
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1971, s 145-150.

 

[Rec.] Ernst Andersen, Traek af juraens udvikling. I.
Svensk Juristtidning 1971, s 47-49. (jfr 1975)

 

Neutralitet - finns det? Om Sveriges rättsläge vid väpnad konflikt i Europa.
Tidskrift i sjöväsendet 1971, s 101-133.
Svensk Juristtidning 1971, s 321-348.
(Den förkortade, lätt reviderade versionen för jurister.)

 

Marriage or No Marriage: The Directives for the Revision of Swedish Family Law.
International and Comparative Law Quarterly 1971, s 223-238.

 

Piracy: Sea and Air - A Report to the International Law Association, Committee on Piracy (Sea and Air).
Arkiv for Luftrett Bd 4(1971), s 277-368.
Institutet för offentlig och Internationell rätt nr 35.

 

Nordic Laws [Landbericht zu den Rechten Skandinaviens].
(Report on the Nordic Laws on Intestate Succession.) i [Max Rheinstein m.fl.] Das Erbrecht von Familienangehörigen in positivrechtlicher und rechtspolitischer Sicht.
Arbeiten zur Rechtsvergleichung Bd. 50(1971), s 31-62.

 

 

 

1972

 

Abu Thalaat - la guerre contre l'aviation civile internationale.
Revue francaise de droit aérien 1972, s 113-132. [Även tidig. publ. se under 1971].

 

Den diplomatiska konferensen.
Festskrift till Per Olof Ekelöf, Stockholm, s 724-745.

 

Flygplanskapningar och flygförsäkring.
Iusbäraren 1972:10, s 8-10.

 

En handbok i folkrätt för svenska krigsmakten?
Tidskrift i sjöväsendet 1972, s 205-236.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 36.
[Jfr bemötande] Torgil Wulff, Olika tolkningar av folkrätten, Tidskrift i sjöväsendet 1972, s 379-394;
samt Jacob Sundberg: Handbok i folkrätt. Litet genmäle, Tidskrift i sjöväsendet 1972, s 55 1-553;
Torgil Wulff, Kommentar till handbok i folkrätt, Tidskrift i sjöväsendet 1972, s 553.

 

Political Hijackings, in Adler & Mueller, eds. Politics, Crime and the International Scene: An Inter-American Focus, San Juan, Puerto Rico1972, s 108-140.

 

 

 

[Report on] War Risks Insurance in Sweden. AIDA 4e Congrés Mondial. Dernier volume. 6e partie. op. 1-11. (Lausanne).

 

The Wisdom of Treaty Making. A Glance at the Machinery behind the Production of Law Making Treaties and A Case Study of the Hague Hijacking Conference of 1970.
16 Scandinavian Studies in Law (1972), s 285-306.

 

 

 

1973

 

Les déroutements d'avions - l'affaire Tsironis.
Revue générale de 1'Air 1973 , s 369-379.

 

Lagen på gärningsorten - Några reflexioner kring allmänna rättsläran i brottsbalken 2:2 2 st.
Svensk Juristtidning 1973, s 361-378.

 

Piracy : Air and Sea.
[Ch. IX, sec. 1] in Bassiouni & Nanda, eds. A Treatise on In ternational Criminal Law in Vol. I Crimes and Punishment, Springfield, III. 1973, s 455-490.

 

"Den ryska klockan" - Om krigsfångar och deras straffrättsliga ansvar i ljuset av de finska räfsterna och de sovjetiska dissenserna i Nürnberg.
Tidskrift i sjöväsendet 1973, s 69-96.
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 37.

 

 

 

Tre kapare och deras bidrag till den allmänna rättsläran.
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1973, s 395-427.
[Bemötande: Roland Machnow, Kaparna och den allmänna rättsläran, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1974 s 290-297.

 

[Rec. av] Carl-Gustav Björkelund. Sjövärdighet och ansvar.
Svensk Juristtidning 1973, s 315-317.

 

1974

 

Insurance and Acts of Violence Against a Community Affecting Persons orProperty [Utgörande svensk rapport till världskongressen i Lausanne 1974 med Association Internationale de Droit d'Assurances.]
Sweden. AIDA 4e Congrés Mondial, National Reports. Final vols 06-01 - 06-12, s 15-75.

 

La jurisprudence des pays scandinaves sur la Convention de Varsovie.
Revue française de droit aérien 1974, s 349-373.

 

Socialism and Family
Contributions to Soviet and East European Research 2(1974):1, s 25-40
[Utg. av] Research Center for Soviet and East European Studies, Uppsala University.

 

Unlawful seizure of aircraft. An article based on the General Report prepared for the XIth Congress of the International Association of Penal Law, Budapest 1974, slightly revised and supplemented.
Arkiv for Luftrett Bd. 6(1974), s 1-78.

 

[Rec.] Amnesty International, Svenska sektionen: Dödsstraffet.
Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé 1974, s 972.

 

[Rec.] Festskrift till Stephan Hurwitz.
Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé 1974, 5 985-988.

 

 

 

1975

 

The Guadalajara Convention - Live from Cyprus.
1 Air Law 1975, s 83-98.

 

The New Laws of Marriage and Divorce in Sweden.
Koijro Miyazaki, general editor, in A Comparison of Laws Relating to Marriage and Divorce, vol. 9, Keiso-Shobo, Tokyo 1978, s 347- 425.

 

Recent Changes in Swedish Family Law - Experiment Repeated.
23 American Journal of Comparative Law (1975), s 34-49.

 

Rättskällorna på 1900-talet.
[i] Filosofi och rättsvetenskap, Bertil Belfrage & Leif Stille, red., Doxa, Lund 1975, s 171-210.

 

Thinking the Unthinkable or The Case of dr Tsironis.
[Ch. V, sec. 4] i Cherif Bassiouni, ed., International Terrorism and Political Grimes. Springfield, Illinois 1975, pp 448-459.

 

[Rec.] Ernst Andersen, Traek af juraens udvikling. II.
Svensk Juristtidning 1975, s 111-114. Jfr 1971)

 

[Rec.] Alexander Peczenik. Juridikens metodproblem. Stockholm 1974.
Svensk Juristtidning 1975, s 535-540.

 

 

 

1976

 

[Rec.]: Ogunsola 0. Ogunbanwo. International Law and Outer Space Activities.
42 Journal of Air Law and Cornmerce (1976), s 935-938.

 

Recent Changes in Swedish Family Law: Experiment Repeated,
[i] Harry D. Krause, Family Law. Cases and Materials, (American Casebook Series, West) 1976, s 807-811.

 

Rättskällorna på 1970-talet.
[i] Svensk rätt i omvandling. Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman, Folke Schmidt, Stockholm 1976, s 495-518.

 

Skattesamhällets (å)verkan.
Sydsvenska Dagbladet 3.4.1976 (Aktuella frågor).

 

The Air Legislation of the Nordic Countries.
2 Air Law (1977), s 144-161.

 

Folkrätt under ockupation med särskild hänsyn till transportapparaten.
Tidskrift i sjöväsendet 1977, s 177-189.

 

Högskattesamhället - en betraktelse. Halvsekelföreläsning den 30 november 1977.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 39.

 

[Rec. av] Carsten Welinder.
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1979 s 498-501.
[Rec. av] Göran Englund.
Argument för frihet och rätt 1978:1.
[Rec. av] Sven-Olof Lodin,
Svensk Juristtidning 1983, s 234-238; Ett bemötande, SvJT 1983, s 304-309.

 

[Rec. i] Västerviks Tidning 9.12.1977.
[Rec. av] Gerard Radnitzky. Die Welt 2/9/1978.

 

Legum leges.
Svensk Juristtidning 1977, s 116-134.

 

 

 

1978

 

 

 

The Antiterrorist Legislation in Sweden,
[i] Ronald D. Crelinsten, Danielle Laberge-Altmejd, Denis Szabo, Terrorism and Griminal Justice. An International Perspective. (Lexington Books), 1978, s 71-86, 121-124. [i] Manus H. Livingston and others, International Terrorism in the Contemporary World, (Greenwood Press) Westport, Connecticut 1978, s 111-121.

 

Belligerent Occupation and the Geneva Protocol 1977: A Swedish Perspective.
[i temanumret] Changing Rules for Changing Forms of Warfare.
42 Law and Contemporary Problems (1978), s 67-85.

 

Facteurs et tendances dans l'évolution moderne du droit de la famille des pays nordiques. Réves et réalités.
[i] Famille, Droit et Changement Social dans les sociétés contemporaines. Travaux des Villes Journées d'études Jean Dabin
etc. (Etablissements Emille Bruylant) 1978, s 49-85.

 

fr. Eddan t. Ekelöf - Repetitorium om rättskällor i Norden. 1978.
Studentlitteratur samt Institutet för offentlig och internationell rätt nr 41 [2. uppl. se under 1990].

 

[Rec. av] Jörgen Dalberg Larsen.
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1979, s 480-493.
[Rec. av] Preben Sture Lauridsen.
Ugeskrift for Retsvesen 1981, s 135-136.
[Rec. av] Hannu T. Klami.
Lakimies 1978, s 600-602.
[Rec. av] Dag Victor.
Retfaerd nr 13, s 114-116.
[Rec. av] Raoul Boström.
JUS 1978:11, s 25.

 

[Rec. av] Anders Fogelklou.
Svensk Juristtidning 1981, s 366-372. (Betr. 2. upp]. se 1990)
Se även (2. uppl.) [Rec. av] Dieter Strauch, Zeitschrift der Savigny-Stiftung för Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 1992, s 522-526.

 

Luftfartslagstiftningen i Norden.
[i] Skrifter till minnet av Halvar G.F. Sundberg;
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 40, Stockholm 1978, s 67-92.

 

Tidsdokument från 1970.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 42 (1978)
Företal, s 2-3.
Den refuserade installationsföreläsningen, s 5-10.
Återblick Ett föredrag, s 11-14.
Postscriptum, s 15.

 

 

 

1979

 

Air chartering - The Scandinavian Contribution.
4 Annals of Air and Space Law (1979), s 323-347.

 

Arvet från Timurtasch.
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Meddelanden 4/1979, s 79-98.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 43

 

Bärsärkagång i familjerätten.
Svenskt Rättsforum nr 16/17.

 

Chartering of Aircraft. An article based on the General Reportprepared for the Xth International Congress of the International Academy of Comparative Law, Budapest 1978, slightly revised and supplemented.
Arkiv for Luftrett Bd. 6(1979), s 79-152.

 

Europakonventionen och Sverige.
Svenskt Rättsforum nr 14, s 26-29.
[Omtryckt i Sundberg & Sundberg, Lagen och Europakonventionen, Juristförlaget 1992, s 13-21].

 

Från Eddan till Ekelöf
Svenskt Rättsforum nr 11/12, s 42-45.

 

Makt och ansvar i högskattesamhället.
Svenskt Rättsforum nr 15, s 32-35.

 

Om flygcharter.
Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift 1979, s 590-627.

 

 

 

1980

 

Agges huvudpunkter av den allmänna rättsläran
3. uppl. reviderad av J.S.

 

Borde myndigheten skriva som folk?.
Svenska Dagbladet 15.3.1980

 

Familjeupplösningen - arvet efter socialdemokratin.
Operation Skandinavia 1980:3, s 4-6.

 

High Tax Imperialism (rapport till Europarådets parlamentariska församling.)
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 51 (offset).

 

High Tax Society. A Pilot Study from Sweden.
The International and Comparative Law Quarterly 1980, s 452-472.

 

Die Hochsteuergesellschaft. Eine Pilotstudie über Schweden.
29 Wirtschaftspolitische Chronik (1980), s 125-152.

 

Högt skattad!.
Svenskt Rättsforum nr 22, s 28-29, 31-33.

 

Lidbom och konventionen.
Svenska Dagbladet 21.10.1980

 

Svensk rätt under Europakonventionen.
Svenskt Rättsforum nr 20/21, s.42-43, 46-49, 52.
[Omtryckt i Sundberg & Sundberg, Lagen och Europakonventionen, Juristförlaget 1992, s 23-37].

 

Tavlor på vattnet.
Svenskt Rättsforum nr 19, s 30-31, 34-35, 37-39.

 

 

 

1981

 

The Changing Law of Air Freight.
6 Air Law (1981), s 230-245.

 

Customary Law in Sweden and the Lapp Minority.
Netherlands International Law Review 1981, s 263-283.

 

Den franska rättens primat,
[i] Rätt mellan himmel och hav Stockholm 1981,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 45, s 3-12.

 

Den franska rättens primat. Om lagstiftningen i stora världen.
Svenskt Rättsforum nr 23/24, s 34-37, 39-40.

 

Förre moderatledaren Yngve Holmberg och svensk fair play.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten (Aktuella frågor) 6.4.1981
[omtryckt i Affären fr. Eddan till Ekelöf. En vitbok,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 61, Stockholm 1985, s 169-172].

 

Om marxistisk juridik
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 46.

 

Den obekväma sanningen.
Operation Skandinavia 1981:5.

 

Operation Leo: Description and Analysis of a European Terrorist Operation.
5 Terrorism, An International Journal (1981), s 197-232.

 

Talet till recentiorerna 7. 10.1980.
Argument för Frihet och Rätt 1981:1.
[omtryckt i "Det är för UHÄ väl känt", Institutet för offentlig och internationell rätt nr 92, s 149-151].

 

 

 

1982

 

Högskattesamhället - en förnyad betraktelse.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 49.

 

[Rec av] Sven-Olof Lodin, SvJT 1983, s 234-238; Ett bemötande,
SvJT 1983, s. 304-309.

 

Operation Leo: Description and Analysis of a European Terrorist Operation,
[i] Brian M. Jenkins, ed. Terrorism and Beyond. (Rand) 1982, s 174-202.

 

[Red.] Studier kring Europakonventionen utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt. [Tills. med B. Malmlöf, M. Mellqvist och F. Sundberg].
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 47.
Företal, s 1-3.
Om positivering av mänskliga rättigheter s 4-24.

 

Das Al-Capone-Syndrom der schwedischen Hochsteuergesellschaft.
[i] Gabriel, Radnitzky & Schopper, Die i-Waffen. Information im Kräftespiel der Politik (Herbig) Mtinchen & Berlin 1982,s241-253.

 

Die schwedische Hochsteuergesellschaft - eine Herausforderung an den Rechtsstaat.
[i ]Bossle & Radnitzky , Die Selbstgefährdung der offenen Gesellschaft, (Verlag Naumann) Wörzburg 1982, s 173-210.

 

[Rec. av] Hans Danelius, Mänskliga rättigheter,
2 uppl. Förvaltningsrättslig tidskrift 1982, s 190-197.

 

Om prejudikatens betydelse på fövaltningens område.
Förvaltningsrättslig tidskrift 1982, s 50-67.

 

Teori och terrorism.
[i] Lov och frihet - Festskrift till Johs. Andenaes, Oslo 1982, s 325-343.

 

 

 

1983

 

Haegerstroem and Finland's Struggle for Law. (Rothman) Littleton 1983.

 

[Rec. av] Silvana Castignone, Hägerström e il dispotismo. Materiali per una storia della cultura giuridica vol. XIV (1984), s 277-283.
[Rec.av] Stig Strömholm, Bortglömd rättskamp, Svenska Dagbladet 22.2.1984, s 8.
[Rec. av Hannu Tapani Klami, Realister och rättskämpar; jurister och rättsfilosofi i Sverige och Finland, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1984, s 65-88.

 

Humanitarian Laws of Armed Conflict in Sweden: Ogling the Socialist Camp.
16 Akron Law Review (1983), s 605-618.

 

Lidbommeriets genialitet.
SAF-tidningen 1983:12.

 

Mänskliga rättigheter och lagens funktion.
Sydsvenska Dagbladet 22.9.1983.

 

Om flygbiljett.
Affärsresenären 1983:2, s 22-24.

 

Om lagars stil och tolkning med särskild hänsyn till lidbommerimotiv.
Festskrift till Hans Thornstedt 1983, s 661-678.

 

Rights in Aircraft. A Nordic Lawyer Looks at Security in Aircraft.
8 Annals of Air and Space Law (1983), s 661-678.

 

Scandinavian Unrealism.
Plenary Main Papers and Commentaries. The 11th World Congress on Philosophy (Helsinki 14-20.8. 1983), s 46-61.
Rechtstheorie Bd 20, 1986 Beiheft 9, s 307-321

 

[Rec. av] Silvana Castignone, A proposito dell'irrealismo scandinavo.
Materiali per una storia della cultura giuridica vol. XIV (1984), s 471-473.

 

Om Yrsa Stenius tabun.
Hufvudstadsbladet 9.12.1983

 

 

 

1984

 

Comments on the Fourth Interim Report of the Committee on International Terrorism.
7 Terrorism. An International Journal 1984, s 185-192.

 

Hilding Eek (Minnesteckning).
Tidskrift i sjöväsendet 1984 s 197-198.

 

Det kallas "skatt". Ett bidrag till utvecklingen av en skatterättens allmänna del.
[i] Skrifter tillägnade Gustaf Petrén, Institutet för offentlig och internationell rätt nr 57, s 219-247. Rättsfonden nr 12.

 

[Red] Lagar, rättigheter och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 50, 1984.
Företal s 7-14.
Europakonventionens genomförande i Sverige. Bollmålsdiskussionen, s 71-83.

 

Legitimate Responses to Aerial Intrusion in Time of Peace.
Proceedings, Seventy-Eighth Annual Meeting. The American Society of International Law, Washington D.C., April 12-14, 1984, s 15-19.

 

Om hästen i Vincennes och andra monument.
Gaudeamus 1984 nr 5 (i censurerat skick; omtryckt i sin helhet i Affären från Eddan till Ekelöf Institutet för offentlig och internationell rätt nr 61, (1985), s 45-47.

 

[Red.] Om massmedias rättssyn. Studier och förhandlingar utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 55 (1984).
Företal s 3.

 

Om skatter och missbruk
Svensk linje 1-2/84 (omtryckt i "Det är för UHA väl känt", Institutet för offentlig och internationell rätt nr 92 (1992), s 152-156.

 

Om totalitär rättsuppfattning. Huxley, Orwell och högskattesamhället.
Svensk Juristtidning 1984 s 97-110. [Se även under 1985: utökad version]

 

Den nya stilen. Om tabubeläggning och tystnadsspiral.
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 56.

 

L'Irrealismo scandinavo.
Materiali per una storia della cultura giuridica vol. XIV (1984) s 171-189.

 

Skandinavisk orealism.
Studiematerial i allmän rättslära, 4 uppl, Stockholm 1984, s 150-169.

 

Stenius och icke-temat.
Hufvudstadsbladet 26.1.1984

 

Tabubelagd rättsteori.
Hufvudstadsbladet 29.5.1984

 

Viktigare tilidragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1983.
Förvaltningsrättslig tidskrift 1984, s 45-83.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 58.

 

 

 

1985

 

[Red.] Affären från Eddan till Ekelöf en vitbok. Dokumentsamling utgiven av Institutet för offentlig och internationell rätt.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 61.
Företal, s I-XIII.
Affären från Eddan till Ekelöf Sammanfattning av affären, s 3-8.
European Human Rights Law Moot Court Competition, s 29-36.

 

The Aircraft Commander in Legal Turbulence.
[i] Air Worthy. Liber Amicorum honouring Professor Dr.L H. Ph. Diederiks-Verschoor. Deventer, 1985, s 171-194.

 

Europeisk tävlan i fingerad rättegång inom området för mänskliga rättigheter. Regler för Europatävlingen. Utkast.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 59.

 

Högskattesamhälle och de mänskliga rättigheterna.
SAF-tidningen 1985, nr 37 (26.11.1985).

 

Legitimate Responses to Aerial Intruders. The View from a Neutral State.
10 Annals of Air and Space Law, (1985) s 251-274.

 

The Media and the Formation of Law.
[i] Festschrift für Dietrich Oehlerzum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Rolf Dietrich Herzberg(Carl Heymanns Verlag). Köln, Berlin, Bonn, München 1985, s 447-469.

 

Should the Laws of War Apply to Terrorists? Remarks.
Proceedings, Seventy-Ninth Annual Meeting. The American Society of International Law, New York, N.Y. April 25-27, 1985, pp 118-122, 126.

 

Mänskliga rättigheter
[Företal.]
Contra Förlag, Stockholm 1985, s 6-16.

 

Om totalitär rättsuppfattning. Huxley, Orwell och högskattesamhället.
[i] Hvordan trues freden? Med bidrag av Jens A. Christophersen m fl, Oslo 1985, s 77 - 101.
[Se även under 1984.]

 

[Red.] Sporrong-Lönnroth. En handbok
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 63. [Företal] s 7-16
[Rec. av ] Björn von der Esch, SvD 15.4.1986

 

Det Sporrong-Lönnrothska priset. Reportage från en tävling med rapport och instruktion (1985).
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 64.

 

Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1984 etc.
Förvaltningsrättslig tidskrift 1985, s 233-249.
(Se även 1986.)

 

 

 

1986

 

The Crime of Piracy.
[i] [Ed. Cherif Bassiouni] International Criminal Law. Vol. 1: Crimes. 2nd ed. New York 1986, s 441-454.

 

European Terrorism.
[i] [Ed. Ely Tavin & Yonah Alexander] Terrorists or Freedom Fighters. (Hero Books), Fairfax, Va.

 

Human Rights in Sweden. The Annual Reports 1982-1984 from the National Correspondent for Sweden to the Documentation Center for Human Rights at the Directorate for Human Rights, Council of Europe.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 60 (114 s.)

 

Human Rights in Sweden. The Breakthrough of an Idea.
47 Ohio State Law Journal 951-983 (1986).

 

[Ed.] Laws, Rights and the European Convention on Human Rights. Rothman 1986, (119 p.)
Introduction, s 1-8.
Implementing the European Convention on Human Rights in Sweden: The Boll Case Discussion, s 69-82.

 

[Rec. av] Christina Cerna.
81 American Journal of International Law (1987), 798-799.
[Rec. av] Ronald B. Waxman.
6 International Tax & Business Lawyer (1988), 220-224.
[Rec. i] 9 Human Rights Quarterly (1987) 113-114.

 

Om mänskliga rättigheter i Sverige eller en stillsam betraktelse över
punkt VII i Helsingforsdekalogen.

Svensk Juristtidning 1986 s 653-694.

 

Rapport från tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska priset läsåret 1985-86 med instruktion av professor Jacob W.F. Sundberg.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 66.

 

Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1984 avgiven av Institutet för offentlig och internationell rätt.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 62.
[Även publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 1985 s 233-249 och 1986 s 14-38.]

 

 

 

1987

 

Europadomstolen: Sverige sensation.
JUSEK 1987:2, s 7.

 

[Ed.] Human Rights as Comparative Constitutional Law. Proceedings at the Colloquy November 13, 1986. The University of Akron School of Law.
20 Akron Law Review 593-693 (1987).
Preface, s 593-606.
The Swedish Experience of the European Convention: The View from Beneath, s 649-670.
Jfr 1988

 

Human Rights in Sweden. The Annual Report 1985. (Rothman)
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 67.

 

[Rec. av] Scott G. Knudson,
17 International Journal of Legal Information 84-86.

 

The Lapp Minority and the European Convention on Human Rights.
A Case Study and a Critical Review of the Skattefjäll Judgment of January 29, 1981. [i] Om våra rättigheter III. Antologi utgiven av Rättsfonden. Stockholm 1987, s 129-156.

 

On Marxism as a Legal Practice.
65 Washington University Law Guarterly (1987) 823-838.
[Omtryckt i Sava Alexander Vojcanin, Ed., Law, Culture, and Values. Essays in Honor of Gray L. Dorsey(Transaction Publishers), New Brunswick etc 1989, s 215-230).

 

Om sibs och tabun och s.k opinionsbildning.
Institutet för offentlig och internatinell rätt, nr 69, 24 s.

 

[i] Klagomål mot Kalmar-Unionen. En antologi.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 70. Stockholm 1987, s 49-58.
(Den pluralistiska prejudikatläran.)

 

The Terrorist Conglomerate.
[i] (Ed. Yonah Alexander) The 1986 Annual on Terrorism.
(Nijhoff), Dordrecht, 1987, s 127-141.

 

Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska priset. Wrangelska Palatset, Stockholm, den 13-14 juni 1987.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 71.

 

 

 

1988

 

Folkrätt och folkvett.
Svensk Juristtidning 1988 s 401-436.
[Omtryckt i Sundberg & Sundberg, Lagen och Europakonventionen, Juristförlaget 1992, s 63-105.]
Jfr 1987

 

[Ed.] Human rights as Comparative Constitutional Law. Proceedings at the Symposium, November 13, 1986. The University of Akron School of Law, (161 p.) (utökat nytryck med egen paginering).
Preface, s 1-17.
The Swedish Experience of the European Convention: The View from Beneath, s 85-106.

 

Human Rights in Sweden. The Annual Report 1986. (Rothman)
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 72, 163 s.
Se även 1991

 

Judicial Protection of Human Rights. The National Level. Scandinavian Laws.
[i] Alma Mater Studiorum Saecularia Nona. International Congress on Procedural Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna. Reports. Vol. I (1988) s 187-231.

 

Political Crime, Persecution, and Swedish High Tax Society.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 74. (20 s.)

 

Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset, Norges Höyesterett, Oslo, den 11-12 juni 1988.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 76 (1988).

 

 

 

1989

 

Granskning av ett desinformationstrick
Svenska Dagbladet 8.3.1989, s 2.
[Replik till Alf Bohlin, Madeleine Löfmarck, Claes Peterson och Anders Victorin, Granskning av ett illusionstrick, samma tidning 27.2.1989, se också Kristian Gerner, Insinuation som desinformation, samma tidning 13.3.1989, med bemötande av J.S. "Den intressanta marxismen", samma tidning 14.3.1989; vidare Svante Nycander, Professor Sundbergs undervisning i rättslära, Dagens Nyheter 27.1.1989 s 2; och Lars Gustafsson, Lysenkoism vid Stockholms universitet, Svenska Dagbladet 17.1.1989, och densamme, Om mänskliga rättigheter, samma tidning 28.1.1989 s 2.]

 

Europakonventionens betydelse för svensk juridik
i [Torsten Bjerkén m.fl.] Öppna föreläsningar i juridik höstterminen 1988-89. Juristförlaget 1989, s 65-88.
[Omtryckt i Sundberg & Sundberg, Lagen och Europakonventionen, Juristförlaget 1992, s 211-237].

 

157 000 pensionssparare v. Sverige. Europakommissionens avgörande den 14 december 1988 och den 6 maj 1989 i engångsskattemålet.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 82.
Förord s 5-8.

 

Human Rights in Sweden. The Annual Report 1987. (Rothmans)
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 77, 1989. (166 p.)
[Rec. av] N(athan) W(einstock),
Revue trimestrielle des droits de l'homme 1990 s 422.

 

Introduction to International Terrorism - The Tactics and Strategy of International Terrorism.
[i] (Red. Magnus D. Sandbu & Peter Nordbeck) International Terrorism. Report from a Seminar Arranged by the European Law Students' Association 1987
Skrifter utgivna av Juridiska Före ningen i Lund Nr. 104, s 21-38.

 

Ius docendi ärendet. Inlaga till Universitets- och högskoleämbetet till hävdande av ius docendii
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 78, (25 s.)

 

The Law of Nature, the Uppsala School and the ius docendi Affair.
Vera Lex; vol. IX, no 1, s 3-7 (Pace University, N.Y.) [Cf vol. IX no 2 "The ius docendi Affair in Sweden. Part II:International and Swedish Reactions", s 15-17, 25]
Se även 1991.

 

En liten bok om allmän rättslära till ledning för juridiska linjenämnden i Stockholm med särskild hänsyn till professor Claes Peterson (ius docendi ärendet: Det stora yttrandet).
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 80, (157 s.)

 

La réception des textes et de la jurisprudence des instances européennes en Suéde.
[i] Mireille Delmas-Marty, Raisonner la raison d'état. Vers une Europe des droits de l'homme. Presses Universitaires de France 1989, s 357-373.

 

Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset Islands Högstarätt. Reykjavik, 10-11 juni 1989.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 81.

 

 

 

1990

 

Fr. Eddan t. Ekelöf. Repetitorium om rättskällor i Norden. Andra oförändrade upplagan, med nytt förord.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 41.
Juristförlaget 1990.

 

[Rec. av] Dieter Strauch, Zeitschrift der Savigny-Stiftung för Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, 1992, s 522-526.

 

Inlaga till regeringen.
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 83. (24 s.)

 

Inter-governmental Relations in Air Transport Between EEC and Non-EEC Countries - General Aspects.
i [Ed. Peter P.C. Haanappel m.fl] EEC Air Transport Policy and Regulation and their Implications for North America, Kluwer, Deventer etc. 1990, s 159-175.

 

International Commission of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine. The Final Report 1990. (utan ort eller årtal) Presidentens, prof. Jacob Sundberg, särskilda mening (88 p.)
[Rec. av] Ian A. Hunter, Putting History On Trial: The Ukrainian Famine Of 1932-33,
26 Gazette. Published by the Law Society of Upper Canada 138-162 (1992).

 

Law and Reality of Neutrality.
[i] Festskrift till Lars Hjerner. Studies in Internatioal law. Norstedts 1990, s 525-547.

 

Rättsprövning. lus docendi ärendet inför Regeringsrätten.
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 86, (24 s.)

 

The Sporrong Lönnroth Moot Court Competition. Annual Report 1990 and Instruction.
Supreme Court of Denmark, Copenhagen, June 9-10 1990 with a Preface by Dr. Niels Eilschou Holm, Private Secretary to H.M the Queen.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 87.

 

Stadgar för tävlingen Sporrong-Lönnroth.
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 84.

 

Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska priset. Danmarks Höjesteret, Köpenhamn, 9-11 juni 1990.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 85.

 

 

 

1991

 

"Dans un délai raisonnable": Regard sur la procédure suédoise.
Revue trimestrielle des droits de l'homme 1991 No 5, s 107-116.

 

Europakonventionen och straffprocessen i Sverige.
Institutt for Rettsvitenskap. Skriftserie nr 14 (Universitetet i Tromsø) (22 s.)
Addendum till Om rätt, rättskällor och rättstillämpning. Ett text-paket. Juristförlaget 1991.
[Omtryckt i Sundberg & Sundberg, Lagen och Europakonventionen,
Juristförlaget, s 179-208].

 

[Generalrapporten] Judicial Protection of Human Rights at the National Level, Report on the Scandinavian Laws. (Se även under 1988).
[i] (Ed. Federico Carpi & Chiara Giovannucci Orlandi) Judicial Protection of Human Rights at the National and International Level. International Congress on Procedural Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna (September 22-24, 1988) Vol I General Reports, s 227-273 (Milano, Giuffré 1991).

 

Human Rights in Sweden. The Annual Report 1988. (Rothman)
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 88.

 

Institutet för offentlig och internationell rätt redovisar tio års verksamhet kring Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 90 (folder).

 

Jag är nyfiken på de verkliga sammanhangen.
Iusbäraren 1991:3, s 24-25.

 

The Law of Nature, the Uppsala School and the ius docendi Affair.
Fides. Direito e Humanidades, vol. 1, s 131-140 (Porto, Portugal).

 

Professor Jacob Sundberg's Statement, 14 Januari 1989.
29 Minerva. A Review of Science. Learning and Policy (1991), s 342-348.

 

Om beskattningens filosofi.
Juridisk Tidskrift 1991 s. 537-553. [Aven utgiven separat med addendum, 1992]

 

Slå vakt om den allmänna rättsläran.
Iusbäraren 1991:2, s 25-26.

 

The Sporrong-Lönnroth Moot Court Competition. Annual Report 1991 and Instruction. Supreme Court and Supreme Administrative Court of Finland. Helsinki, June 8-9, 1991. With a Preface by President Antti Suviranta.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 91(1991).

 

Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska priset. Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen, Helsingfors, 8-9 juni 1991.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 89 (1991).

 

 

 

1992

 

"Det är för UHÄ väl känt" - slutuppgörelse med ius docendi ärendet.
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 92. (199 s.)

 

[Rec.] Gray L. Dorsey, Beyond the United Nations. Changing Discourse in International Politics & Law, Vol 5: Rhetoric and Political Discourse Series, Lanham/New York/London: (University Press of America) 1986."
Archiv för Rechts- und Sozialphilosophie, Band 78, 1992, s 265-268.

 

Intent or Effect - A Look at Legislative Intent.
[in.] Présence du droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, vol. 2 (Bruylant, Bruxelles) s.1419-1436).

 

Lagen och Europakonventionen. (Jämte Fredrik G.E. Sundberg)
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 95, och Juristförlaget. 279 s.

 

Chapitre VIII [i] [Ed. Mireille Delmas-Marty] The European Convention for the Protection of Human Rights. International Protection versus National Restrictions.
Nijhoff, 1992. s 225-239.

 

Talet till recentiorerna 7.10.1980.
[i] "Det är för UHÄ väl känt."
Institutet för offentlig och in ternationell rätt, nr 92, p. 149-151.
[Tidigare tryckt i Argument för Frihet och Rätt nr 1/81.]

 

Ur Juridiska fakultetens liv.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 93.

 

Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska priset 1992 Wrangelska Palatset, Riddarholmen i Stockholm, 6-7 juni 1992.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 94.

 

Presidentens särskilda mening,
[i] Slutrapport utg. av Kommissionen för undersökning av hungersnöden 1932-33 i Ukraina, [Ukrainsk version] Kiev 1992.
[Eng. version se under 1990]

 

Om felparkeringar, översitteri och det gamla caudinska oket.
Iusbäraren nr 4 1992, s 22-23.

 

 

Addendum
Arbeten publicerade efter emeriteringen

 

1992-93

 

Tystnadsspiralen. Ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen.
Institutet för offentlig och internationell rätt, nr 96.

 

Institutet för offentlig och internationell rätt redovisar ius docendi-litteraturen
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 99 (folder).

 

Revenue-only Taxes vs. Multipurpose Taxes: Philosophy and Implementation in Swedish High Tax Society,
i Gerard Radnitzky & Hardy Boujilon, eds., Government: Servant or Master?,
Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 30, s 233-253.

 

1993-94

 

Om doktrinen. Avskedsföreläsning den 29 september 1993,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 98.
(Föreläsningens text även utgiven i juridiska fakultetens skriftserie utan bildmaterial.)

 

Det isländska domstolsväsendet,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 101.

 

Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset.
Norges Høyesterett i Oslo den 12-13 juni 1993,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 97.

 

"Spelteknik i undervisningssyfte" (föreläsning den 16 oktober 1968) samt
"Sporrong Lönnroth-tävlingens förhistoria" (inlaga till Justitiekanslern den 20 augusti 1994).
Båda arbetena intagna i Jubileumsantologin Sporrong Lönnroth.
Redigerad av prof em Jacob W.F.Sundberg
,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 100, s 13-17 resp. 29-37.

 

The European Convention on Human Rights and Criminal Procedure in Sweden,
i Criminal Science in a Global Society: Essays in Honor of Gerhard O.W. Mueller. Edited by Edward M. Wise. Rothman & Co, Littleton, Col. 1994, s 109-138.

 

Reform Movements in Criminal Procedure and the Protection of Human Rights in Sweden,
64 Revue internationale de droit pénal, 1321-1344 (1993).

 

Airline Deregulation. Legal and Administrative Problems. Preliminary Report.
Avgiven till XIVe Congrés international de droit comparé, Athénes Gr6ce 31 juillet - 6 aout 1994, 55 sidor.

 

1994-95

 

Resan utan mål. En hyllning till Anders Agell.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 103.

 

Engångsskattemålet - hade det någon verkan?
Nordisk Försäkringstidskrift 1995 s. 135-144.

 

Human Rights in Sweden. A Guide to Swedish Law and a Check-list.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 105 (folder).

 

Textutgåvan: Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna.
2 uppl av nr 53 i Institutets för offentlig och internationell rätt skriftserie.

 

Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. X.
Jubileumssessionen i Reykjavik den 11-12 juni 1994.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 102.

 

1995-96

 

The Final Report of the International Commission of Inquiry into the 1932-33 Famine in Ukraine,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 109, 216 sid:
Preface s. 7-12 samt
Separate Opinion of President s. 106-165,
Juristförlaget 1996.

 

Om fackordförandens lönesättning. Skall facket sätta lönen för icke fackföreningsanslutna - för att de inte är med i facket? En JO-anmälan.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 108, 24 sid.

 

"Within a Reasonable Time". A Look at Swedish Procedure,
i Essays in Honour of Hugo Tiberg,
Juristförlaget 1996, s. 591-611.

 

Domare med mission. Europakonventionen och Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset, [i]Cogito ergo sum. En vänbok till Elisabeth Palm 27 juli 1996, s.170-181.

 

Airline Deregulation. Legal and Administrative Problems,
i Académie Internationale de Droit Comparé. Rapport Généraux, XIVe Congrés International.
Institut hellénique de droit international et étranger.
N. Sakkoulas Publ., Kluwer Law International, s. 533-576.

 

Torgny Gustafsson mot Sverige,
Medborgarrätt 1/1996 s. 10-13.

 

Ett krig om Jenkins öra. En analys av utgången i målet Torgny Gustafsson mot staten,
Medborgarrätt 2/1996 s. 10-12.

 

Finns det skäl att intervenera i Luxemburg?
Hufvudstadsbladet 26.2.1996, Under strecket (jfr rättelse i samma tidning 27.2.1996 s.2).

 

 

 

1996-97

 

Torgny Gustafsson mot Sverige”, Medborgarrätt nr 1/96 s 10-13

 

Ett krig om Jenkins öra”, Medborgarrätt nr 2/96 s 10-12

 

KRING ÖVNINGEN SPORRONG LÖNNROTH:
Årsrapport.
Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XII i Helsingfors 8-9 juni 1996. Institutet för offentlig och internationell rätt nr 110. I rapporten ingår också uppsatsen "Kring Wiborgska smällen och herrarna Vasa", s.74-77.

 

Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIII. Wrangelska Palatset, Riddarholmen, Stockholm 14-15 juni 1997.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 116. I rapporten ingår också uppsatsen "Rex Daciæ, rex gothorum", s.68-72.

 

Om Moot Court Competitions.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 112, 8 sid.

 

Europakonventionen och de svenska juristerna. Tal 15.5.1997 vid Club Plachts vårfest för Sporrong Lönnroth.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 115, 6 sid.

 

An American Idea in a Nordic Setting. The Nordic Human Rights Law
Moot Court Competition.
49 Revue hellénique de droit international, Atén 1996, s. 289-299.

 

Comparative Note. Moot Court: An American Idea in a Nordic Setting.
19 The Justice System Journal (Newark, New Jersey) s. 229-233 (1997).

 

Domare med mission. Europakonventionen och Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 111 (separatutgåva), 16 sid.

 

 

 

1997-1999

 

KRING ÖVNINGEN SPORRONG LÖNNROTH

 

Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIV. Norges Høyesterett, Oslo, 13-14 juni 1998. Institutet för offentlig och internationell rätt nr 120. I rapporten ingår också uppsatsen ”Om Älfsborg och kungens sachsiska garde”, s 47-52

 

Årsrapport. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XV. Reykjavik 13-14 juni 1999. Institutet för offentlig och internationell rätt nr 125. I rapporten ingår också uppsatsen ”Kalmarunionen i kamp om västerhavsväldet”, s 60-71.

 

Sporrong Lönnroth. Konspirationer, kriser och katastrofer. Programledningens tal 6.3.1998 vid Advokatklubbarnas Råds middag på Sjöofficersmässen. Institutet för offentlig och internationell rätt nr 118. 6 sid. inkl. bilder.

 

Basunen Sporrong Lönnroth. Tal 27.2.1999 vid Advokatklubbarnas Råds fest på Sjöofficersmässen. Institutet för offentlig och internationell rätt nr 121. 8 sid.

 

Om lagprövning, lagstiftarens syfte, och proportionalitet. Tal 25.5.1999 vid Club Örnfots fest för Sporrong Lönnroth XV. Institutet för offentlig och internationell rätt nr 122. 17 sid.

 

ÖVRIGA:

 

Timråkratins spökerier. Holm vs. Sverige i referat och perspektiv.
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 113, 22 sid.

 

Om citatskartellen - reflexioner kring en avhandling som började i allmän rättslära,
8 Juridisk Tidskrift s.1087-1109 (1996/97) .

 

Komparativ rätt och den svenska modellen,
Tidskrift utg. av Juridiska Föreningen i Finland 1997 s. 278-302.

 

The European Convention on Human Rights in Swedish Law: Supplementing Remarks to Ulf Bernitz, The Incorporation of the European Convention into Swedish Law - A Half Measure,
39 German Yearbook of International Law s.558-570. (1996) (Jfr ibid. vol. 38 s.178 ff.)

 

Den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (textutgåva),
3 uppl. med förord s.3-6,
Institutet för offentlig och internationell rätt nr 53

 

Om Chikan. Institutet för offentlig och interrnationell rätt nr 117

 

Den svenska neutraliteten, Tidskrift i Sjöväsendet 1998 s. 342-351

 

Om den svenska diskussionen av neutraliteten, Tidskrift i Sjöväsendet 1999 s. 351-371

 

Lappkodicillen av 1751. Några folkrättsliga synpunkter på dess öden intill Novembertraktaten. Intagen i antologin Lappekodisillen. Den første samekonvensjon? Dieðut nr 3 1998, s. 35-52

 

The European Convention on Human Rights and the Nordic Countries, 40 German Yearbook of International Law / Jahrbuch für internationales Recht s. 181-242 (1997)

 

Uppsalaskolan och den nationella inkapslingen.. Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift 1999 s. 170-180

 

Debatt i anslutning till International Commission of Inquiry Into the 1932-33 Famine in Ukraine. The Final Report. Institutet för offentlig och internationell rätt nr 109.

 

Recenserad av Jes Bjarup, 9 Juridisk Tidskrift 247-249 (1997-98).

 

”Några anmärkningar till Bjarups recension”, 9 Juridisk Tidskrift s. 899-901 (1997-98)

 

”Den ukrainska hungersnöden. Historien om en utredning”, 10 Juridisk Tidskrift s. 239-248 (1999-2000)

 

Karnell och Hardt vs Sverige. Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm 1999, s 785-818

 

A Critical Review-Essay of Mary Ann Glendon's Rights Talk, Vera Lex, vol. XV, nos 1 and 2, s 61-64 (Pace University, N.Y.)

 

"High Tax Imperialism. Historien bakom en nyutgåva. ", 10 Juridisk Tidskrift s 1005-1013 (1999-2000)

 

"Om rättssamhället i det nya Europa", Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift 2000 s 250-268.

 


2000-2006

 

 

 

KRING ÖVNINGEN SPORRONG LÖNNROTH

 

Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XVII. Helsingfors 9-10 juni 2001. Med ett förord av justitierådet Gustav Bygglin. IOIR nr 132 (2001). I rapporten ingår också uppsatsen ”Magnus Tawast”, s 48-54.

 

Årsrapport. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XVIII. Wrangelska Palatset, Stockholm 8-9 juni 2002. IOIR nr 134 (2002). I rapporten ingår också uppsatsen ”Kalmarunionen och korstågen”, s 62-75.

 

Årsrapport och Återblick. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIX. Norges Høyesterett 14-15 juni 2003. IOIR nr 136 (2003). I rapporten ingår också uppsatsen “Kung Erik – sjökonung”.

 

Europeiska övningar. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset”, 13 Juridisk Tidskrift 89-95 (2001-2002)

 

Training for Europe”, Human Rights Information Bulletin No. 52, Directorate of Human Rights April 2001, s 10-11

 

Formation pour l’Europe”, Bulletin d’information sur les droits de l’homme, no 52, s 10-11

 

Antologin Kalmarunionen (IOIR nr 128) [utg. tillsammans med MonitorFörlaget, Kulturhistorisk serie nr 44] (2002). I antologin ingår följande artiklar av Jacob Sundberg:
En bro, ett slott och en flagga”, s 8-9
Helgonens mobilisering”, s 10-11
Om Brunkeberg och Västerhavsöarna och den sköna Olof Loptsdottir”, s 12-14
Kalmarunionen i kamp om Västerhavsväldet”, s 34-45
Magnus Tawast”, s 49-55
Kring Wiborgska smällen och herrarna Vasa”, s 63-66
Ett bröllop, en drottning, och den eviga processen”, s 73-76
Om Älfsborg och kungens sachsiska garde”, s 77-81
Kung Eriks resa”, s 88-95
Rex daciae, rex gothorum”, s 96-100
Kalmarunionen och korstågen”. s 113-127

 

Antologin Kalmarunionen – Addendum. (IOIR nr 137) (2003)
I Addendum ingår artikeln ”Kung Erik – sjökonung

 

Harakiri. En vitbok om övningen Sporrong Lönnroth och Club Palme Dahlmans sorgliga hädanfärd, grundad på Justitieombudsmannens akt dnr 2585-2000. (IOIR nr 129)(2001)

 

Om xenofili och xenofobi och risken för fnatt. En vitbok grundad på JO:s akt 2585-2000. (IOIR nr 1325) (2002)

 

Det Sporrong Lönnrothska Priset XX. Årsrapport och Epilog. Rättegångstävlingen i Reykjavik 12-13 juni 2004 (2004) (IOIR nr 139)
Epilog (2004) (IOIR nr 139 A)

 

"The Rule of Law". Om 180-gradersgiren i svensk juridik under trycket av Europakonventionen. (2004)
(IOIR nr 139 B)

 

Mandarinprincipen. En upplysningsskrift med ett förord av professor emeritus Jacob W.F. Sundberg (2004) (IOIR nr 140)

 

 

 

ÖVRIGA

 

"Torgny Gustafsson mot Sverige", Medborgarrätt nr 1/96 s 10-13

 

"Ett krig om Jenkins öra", Medborgarrätt nr 2/96 s 10-12

 

Processen i Strasbourg med särskild hänsyn till respekten för familjelivet. (IOIR nr 131) (2001)

 

Sverige mot Österrike och vice versa. Några synpunkter om de mänskliga rättigheterna. (IOIR nr 133) (2002)

 

Rättsteorin och Europakonventionen”, i Líndæla. Sigurður Líndal sjötugur 2. júlí 2001, Reykjavik 2001, s 553-574

 

Volte face. Om Europakonventionens historia i Sverige”, Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift 2001 s 377-408

 

Om Europakonventionen och Språnget Österut. Slutet på en epok?”, Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift 2003 s 532-555

 

Från Europarådet till EU-stadgan”, 5 Europarättslig Tidskrift s 212-218 (2002)

 

Les tentatives de répression législative du racisme et la liberté d’expression en Suède”, 12 Revue trimestrielle des droits de l’homme. Numéro Spéciale (No 46) 2001 s 439-468.

 

Den svenska vilsenheten”, 13 Juridisk Tidskrift 858-869 (2001-2002)

 

Den svenska vilsenheten – om Den Strategiska Planen, krigsfångar, New Havenskolan och Guantanamolägret”, Tidskrift i Sjöväsendet 2003 s 45-57

 

Jacob Sundberg, Från Ekelöf till Europa, (IOIR nr 138) (2004)

 

Jacob Sundberg, "A Chair in Jurisprudence", Scandinavian Studies in Law vol. 48 s.429-461

"Den plågade rättshistorien. Betraktelser kring en jubileumsbok", 18 Juridisk Tidskrift 89-108 (2005-2006)

 

"Allocution" de M. le Professeur Jacob W.F. Sundberg. [Parlement des Mémoires - Lyon - samedi 15 mai 2004]

 

"Ukraine 1933: Come back on the works of the International Commission of Inquiry" Ukraine Europe. Le premier site francophone consacré a l'Ukraine. Le portail de l'Ukraine. [www.Ukraine-europe.info/ua/dossiers.asp?1281011529]

 

"Inlägg på Nordiska Juristmötet - terrorbekæmpelse og menneske-rettigheder - hvordan sikres sen enkeltes beskyttelse?", 37 NJM s (också utgivet som separatum, IOIR nr 141).

 

"Studenter i maskopi med byråkratin", Hufvudstadsbladet 7.3.2006 s 22.

 

”Några anmärkningar till Fahlbecks familjebegrepp”, 17 Juridisk Tidskrift s 986-989 (2005-2006)

 

”Hänvisningar i rättsvetenskapen. Några synpunkter på Claes Sandgrens redovisning”, 18 Juridisk Tidskrift s 1000-1004 (2006-2007)

 

”Några synpunkter på Sandgrens artikel om doktorsavhandlingar”, (IOIRs hemsida litt. doktorsavhandlingar)
http://www.ioir.se/senaste.htm#sandgren

2006-2009

 

KRING ÖVNINGEN SPORRONG LÖNNROTH

 

Det Sporrong Lönnrothska Priset XXI. Årsrapport. Rättegångstävlingeni Köpenhamn 12-13 juni 2005 (IOIR nr 143)

 

Det Sporrong Lönnrothska Priset XXII. Årsrapport. Rättegångstävlingen i Helsingfors, 10-11 juni 2006 (IOIR nr 147)

 

Det Sporrong Lönnrothska Priset XXIII. Årsrapport. Rättegångstävlingen i Stockholm 10-11 juni 2007 (IOIR nr 149)

 

Det Sporrong Lönnrothska Priset XXIV. Årsrapport. Rättegångstävlingen i Oslo 14-15 juni 2008 (IOIR nr 154)
En värdeladdad övning (IOIR nr 154 A) (anförande i nr 154)
En pedagogisk nyhet (IOIR nr 154B) (anförande i nr 154)

 

Det Sporrong Lönnrothska Priset XXV. Årsrapport. Rättegångstävlingen i Reykjavik 11-12 juni 2009 (IOIR nr 157)

 

Sporrong Lönnroth. Som välkommen modell och ovälkommen. Sporrong Lönnroth som fadder till Community Law Moot Court Competition.(IOIR nr 157 A) (Bankett-talet 2009 , utökat separatum ur nr 157).

 

ÖVRIGA

 

Inlägg på Nordiska Juristmötet, 37 NJM bd II s 215-219, anförande på sessionen för Terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter - hur tryggas skyddet för den enskilde? 19.8.2005, (IOIR nr 141).

 

[Rättshaverister är ett tydningsschema] Inlägg på Nordiska Juristmötet, 37 NJM bd II s 291-292, anförande i sessionen för Rättshaverister - problem eller utmaning.

 

Inlägg på Nordiska Juristmötet, 37 NJM bd II s 258, anförande i sessionen för EU-samarbetets betydelse på det direkta skatteområdet.

 

Inlägg på Nordiska Juristmötet, 37 NJM bd II s 79, anförande i sessionen för Tolknings- och tillämpningsproblem i mötet mellan nordisk och internationell juridisk metod

 

Europakonventionen och förändringens vindar. Översikt och återblick. Förtida separatum ur Juridisk Tidskrift 2006-2007, (vol. 18 s 126-150).

 

Förändringens vindar. Om betydelsen av f.d. Socialistlägrets anslutning till Europakonventionen. Föreläsning vid sammanträde med Föreningen för Europaprocess (FFE). 23.12.2006. (2007)

 

Om akademisk dialog och avsaknaden därav. Den nya linjen i den komparativa rätten. Synpunkter efter Socialistlägrets fall, Festskrift till Peter Seipel, 2006, s 595-629.

 

Något om juridiska doktorsavhandlingar (IOIR nr 151), 2008. (Bemötande av Claes Sandgrens artikel Framtidens doktorsavhandlingar i rättsvetenskap, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s 388-407.)

 

Om Sundbergkommissionen. En titt i backspegeln. Förtida separatum ur Juridisk Tidskrift vol. 20, (IOIR nr 152)

 

Europakonventionen och Sverige. Tur retur. (IOIR nr 153).

 

Sverige och Finland förenade i all framtid. Några synpunkter på allframtidsförsäkringen. Nordisk Försäkringsjuridisk Tidskrift 2008 s 279-286,

 

Om Sundbergkommissionen. En titt i backspegeln. Utökat separatum ur 20 Juridisk Tidskrift 620-641, 2008-2009 (IOIR nr 155)

 

International Inquiry into the 1932-1933 Famine in Ukraine, ur Lobomyr Y. Luciuk & Lisa Grekul, eds. Holodomor. Reflections on the Great Famine of 1932-1933 in Soviet Ukraine, Kashtan Press, Kingston, Ohio, Canada 2009, pp 69-78

 

The Crime of Piracy, ur M. Cherif Bassiouni, ed., International Criminal Law, 3rd ed. Vol. I : Sources, Subjects, and Contents, Nijhoff 2009, s 799-813.

 

Om kaparkriget, Tidskrift i Sjöväsendet 2009 s 119-128.

 

”Kejsar Manuel II Paleologos värld”, (IOIRs hemsida litt. Paleologos.)
http://www.ioir.se/paleologos.html

 

Jacob W.F. Sundberg, ”The European Convention As Jurisprudence”, i Essays on Tort, Insurance, Law and Society in honour of Bill W. Dufwa, vol. II s 1123-1139 (2007).

 

Jacob W.F. Sundberg, Huntford och Europakonventionen. I ljuset av den svenska förträngningskulturen och dess bekämpande genom övningen Sporrong Lönnroth, IOIR nr 148

 

 


 

I samband med avhållandet av pläderingssessionen i kursen Praktisk Europaprocess i Reykjavik 13-14 juni 2009 inbjöds jag av både den isländska lokalorganisationen och av Juridiska institutionen i Stockholm att övervara samma session och fungera som prisutdelare av det Sporrohg Lönnrothska priset XXV.

 

Två av mina anföranden i samband med 2008 års övning har särpublicerats under titeln "En värdeladdad övning" (IOIR nr 154 a : s 3-6) resp. "En pedagogisk nyhet" (IOIR nr 154 b : s 3-5).

>Kapitlet 6.4 "The Crime of Piracy" i tredje upplagan av M. Cherif Bassiouni, ed. International Criminal Law, vol. I "Sources, Subjects, and Contents", Nijhoff, s 799-813.

Uppsatsen "Sverige och Finland förenade i all framtid" Nordisk Försäkringstidskrift 2008 s 279-286.

 

"International Inquiry into me 1932-1933 Famine in Ukraine" i volymen Luciuk & Grekul, eds. Holodomor. Reflections on the Great Famine of 1932-1933 in Soviet Ukraine , Kashtan Press, Kingston, Ont. 2008, s 69-78.

 

På inbjudan av Ukrainas utrikesminister Volodomyr Ogryzko deltog jag i minneshögtiden 22.11.2008 i Kiev av 75-årsdagen av den ukrainska hungersnöden och höll ett kort anförande på engelska om Sundbergkommissionen inför ett auditorium med fem statschefer och en månghundrahövdad församling.
I förlängningen därav uppsöktes jag i Stockholm av makan till Ukrainas President Viktor Yushchenko, Kateryna Yushchenko, och dekorerades av henne 5.4.2009 med Ukrainas särskilda förtjänstmedalj.

 


För Kungliga Bibliotekets förteckning över litteratur av Jacob W.F. Sundberg
gå till http://www.kb.se/


Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter