Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Att sätta barnets bästa först i varje beslut om placering utanför sin familj

 

Under sin plenarsession i Strasbourg den 22 april 2015 uttryckte Europarådets parlamentariska församling (PACE) oro över kränkningar av barns rättigheter i vissa länder, då socialtjänsten tvångsomhändertar barn och placerar dem i fosterhem på ett alltför obetänksamt sätt. Detta är desto mer tragiskt när besluten är oåterkalleliga, till exempel i fall av adoption utan föräldrarnas samtycke, betonade parlamentarikerna.

Den 26 januari 2015 antog PACE kommitté för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling, betänkandet som författades av Rysslands delegat, Olga Borzova.
Betänkandet, i sin tur, har sin upprinnelse i den internationella konferensen i Prag som ägde rum den 3 oktober 2014. Pragkonferensen sammankallades av Slovakiens agent i Europadomstolen, Marica Pirošíková, och den byggde dels på hennes egna erfarenheter i fallet med the Boor brothers, klagomålen som 32 nordiska jurister och andra professionella samt Rysslands barnombudsman, Pavel Astakhov, har väckt i Europarådet sedan 2012.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter