Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Download

  SAMMANFATTNINGAR, INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

  Petition nr 2434/2014
  Upptagande till sakprövning och åtgärd

  Ordförandens rekommendationer om prövningstillstånd och åtgärder kommer att anses vara antagna om inga synpunkter inkommit före den 14 juli 2015.

   

   

  Den 8 juli blev NKMRs ordf. uppringd av Yulia Satirova, Europaparlamentarikern (MEP) Tatjana Ždanokas assistent, som berättade att det fanns starka krafter i Europaparlamentets Petitionskommitté, (PETI), som ville avvisa vår rapport / petition. Yulia Satirova berättade också att MEP Tatjana Ždanoka motsatte sig starkt att vår petition skulle avvisas och hon ville veta om vi håller fast vid vår framställning, vilket besvarades jakande. Ruby H-C bad Yulia Satirova översända en kopia av sammanfattningen som kommittén hade gjort.

  Den 15 juli inkom ett nytt samtal från Yulia Satirova där hon berättade att ett e-mail med sammanfattningen hade sänts till NKMRs mailbox - den bifogas här - samt att vår petition inte har blivit avvisad, utan den kommer att tas upp under septembersessionen i PETI.

  Svensk översättning
  pdfEuropaparlamentet_-_Sammanfattningar_information_och_rekommendationer_-_NKMR.pdf

   

  Original

  pdfEuropean_Parliament_-_Summaries_Information_and_Recommendations_-_NKMR.pdf

  Summary and Report to the European Parliament Petitions Committee: Child Removal Cases in Denmark, Finland, Norway and Sweden

   

  Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter