SYMPOSIETS PROGRAM
 

Årets värdar: Ruby Harrold-Claesson, Madeleine Johansson 

 

KLOCKAN

 

PROGRAMPUNKT

Presentatör

10.00

Ruby Harrold-Claesson, NKMR:s ordförande, Sverige, hälsar alla välkomna.

 

Ruby Harrold-Claesson

10.10

Filmvisning. Visning av filmen "Guldburen". Guldburen är en dramatisering av boken "En bur sökte sin fågel. Berättelsen om Ewa och Kasia"av Ewa Nowacka.

Fakta: Den 16 augusti 1985 tvångsomhändertogs treåriga Katarzyna (Kasia) Nowacka av de sociala myndigheterna i Sverige. Mamman Ewa har själv skrivit denna berättelse.
Produktion: Sveriges Television AB Kanal 1, Stockholm; Regi: Björn Melander; Manus: Agneta Pleijel; Producent: Madeleine Sundgren; Foto: Ralph M. Evers, Musik: Benny Andersson; Manusbearbetning: Björn Melander.
Guldburen består av fyra (4) delar och den har visats på SvT 1 under 1991. Sedan dess har den inte visats i repris.
Filmen är 270 min lång, så vi kommer att visa endast Del 1 (61 min).

 

Information och diskussion

 

11.20

Eva Marie Lindhe, jur kand: "Barn tvångsomhändertas i onödan." (Se presentation)

 

Madeleine  Johansson

12.00 -
12.55


LUNCHPAUS
 

 

 

 

13.00

 

Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom till:

Suranya Aiyar
, Lawyer i New Delhi, India. Hon deltog aktivt i kampen mot Barnevernet i Stavanger för befrielsen av barnen till den indiska familjen, Bhattacharya, som var tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade.
Lecture: The Way Forward: Information exchange and strategies for obtaining more transparency about human rights violations by child protection agencies and courts worldwide.
(Se presentation)

Florence Bellone, journalist vid Belgiska TV. Hon har avslöjat de grova rättsövergreppen som begås mot barn och familjer bl. a i England.
Lecture: Britain's and other European States failure to protect the basic Human Right to private- and family life.
(Se presentation) 


Christopher Booker, journalist vid The Sunday Telegraph och The Telegraph, sedan 1990. Han är den journalist som har skrivit mest om brinnande sociala frågor och han har ifrågasatt olika regeringars politik gällande tvångsadoption, tvångsomhändertagande och fosterhemsplaceringar av barn.
(Se presentation)

Gunnar Gramnes, fd reporter vid Sveriges Radio. Han var under flera år programledare och producent för Pengar & Rätt i P1. då han producerade reportaget om den lille chilenske flyktingpojken, Juan Morales, som var tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad, utan kontakt med sin mor.
(Se presentation)

Marius Reikerås, Människorättsaktivist, fd advokat i Bergen, Norge.
Han deltog aktivt i kampen mot Barnevernet i Nausdal för befrielsen av den norsk-rumänska familjens fem barn. (Se presentation)
Föredrag: Hvorfor Norge nå blir domfelt av Den Europeiske Menneskerettsdomstol
(Se presentation) 

Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom
postumt till:
Valerie Riches, familjerättsakrivist,för enastående mod, medkänsla och humanitärt engagemang för barn och familjer inte enbart i England och de engelsktalande länderna, utan också internationellt.
(Se presentation)

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeleine  Johansson


14.00


Föräldrar som har drabbats av LVU berättar:
Christer Johansson:
"Socialtjänsten Gotland kidnappade min son och slog sönder min familj" (Se presentation)
(Utgår)
Raili Rindelöv:
"Socialtjänsten i Finland ödelägger fungerande familjer(Se presentation)
(Utgår)
Mikael Sandberg:
"
Flykten från Sveriges Bästa Kommun
(Se presentation)

Ruby Harrold-Claesson

15.00 -
15.25


KAFFEPAUS
 

 

15.30

Dag Sverre Aamodt
Barnevernet skadar barn och förstör deras familjeliv (Se presentation)

Ruby Harrold-Claesson:
"Tibrofallet" och andra fall (Utgår)

Madeleine Johansson

16.30


PANELDISKUSSION (Utgår)LVU - Familjeförstörelse i de nordiska välfärdsstaterna.

Moderator: Jur kand Madeleine Johansson

 

Panelen:
Advokat Jenny Beltrán, Jur kand Eva Marie Lindhe,
Christer Johansson, Raili Rindelöv, Mikael Sandberg

 

 


17.30

 

SYMPOSIET AVSLUTAS 


Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

 

Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och även korta debattinlägg.

 

Tänk på att programmet under symposiets gång kan komma att förändras vid oförutsedda händelser, vilket vi beklagar om så skulle ske.


För er som har speciella önskemål såsom placering eller andra hjälpmedel pga hörselnedsättning eller annat handikapp.

Vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Föreläsare på NKMR's Symposium 2018

Hedersdiplomerade 2018

Huvudsida för Symposium 2018


NKMR Huvudsida


NCHR Symposium 2018 Main Page

 

The Program Symposium 2018


Laureates NCHR Symposium 2018

Lecturers at the NCHR Symposium 2018

NCHR Main PageRealtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter