SYMPOSIETS PROGRAM
 

Årets värdar: Ruby Harrold-Claesson, Madeleine Johansson 

 

KLOCKAN

 

PROGRAMPUNKT

Presentatör

10.00

Ruby Harrold-Claesson, NKMR:s ordförande, Sverige, hälsar alla välkomna.

Ruby Harrold-Claesson

10.10

Steven Bennett. "The dehumanisation of parents and the disregard of children's rights by Norway's Barnevernet". Video.

(Se presentation)

Information och diskussion

10.20

Åsa Harryson, mor: "Socialtjänsten förvandlade mina söner till kriminella." (Se presentation)

 

10.40

Christer Johansson: "Fallet Domenic Johansson. 10:de året" (Se presentation)

 

11.00 -
11.20


PAUS

 

 11.20

Mads Adenas, juss professor: "Respekterar domstolarna i de nordiska länderna envars grundläggande mänskliga rättigheter? (Se presentation)

11.40

Rune Fardal: "Menneskerettighetsbrudd og traumer" (Se presentation)

12.00 -
12.55


LUNCHPAUS

13.00 Utdelning av NKMR:s Hedersdiplom till:
Sławomir P. Kowalski
, biträdande chef för avdelningen för samarbete med polska gemenskapen utomlands vid polska utrikesministeriet. Han inträdde i utrikesministeriet 1998, tjänstgjort i ambassader i Kanada, Libanon, Kenya, Albanien och Norge. S. Kowalski har doktorsexamen i klassisk arkeologi från Warszawa universitet, där han var lärare och forskare i tio år. Som arkeolog deltog han i forskningsprojekt i Syrien och Libanon samt i Italien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike och Bulgarien.
2013-2019 tjänstgjorde Sławomir P. Kowalski i Norge som Polens konsul i Oslo. Han ledde den konsulära sektionen för republik Polens ambassad, som gav administrativt och konsulärt bistånd till polska medborgare i kungariket Norge. Han var engagerad och involverad i alla stadier av processen, i ca. 200 fall gällande polska minderåriga barn och deras familjers förehavanden med norska barnevernet. Han samarbetade med advokater och psykologer, både i Norge och i Polen. Han förvisades från Norge i februari 2019 som persona non grata. Sławomir P. Kowalski dekorerades 2019 med medaljen för meriter till rättssystemet av Republiken Polens justitieminister för sin tjänst i Norge för skydd av polska minderåriga barn och deras familjer.
(Se Årets hedersdiplomerad)
 

14.00

Dag Sverre Aamodt
"Formynderstaten i et menneskerettslig perspektiv - frihetsbegrepets betydning for nasjonalstatens handlingsrom" (Se presentation)

14.30 -
14.55
 PAUS  
15.00

Madeleine Johansson:

Ruby Harrold-Claesson:
"NKMRs Petition i Europaparlamentet och pågående rättsfall".

 

 

16.30


PANELDISKUSSIONLVU - Familjeförstörelse i de nordiska välfärdsstaterna.

Moderator: Jur kand Madeleine Johansson

 


17.30

SYMPOSIET AVSLUTAS 


Ruby Harrold-Claesson
 

Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och även korta debattinlägg.

Tänk på att programmet under symposiets gång kan komma att förändras vid oförutsedda händelser, vilket vi beklagar om så skulle ske.


För er som har speciella önskemål såsom placering eller andra hjälpmedel pga hörselnedsättning eller annat handikapp.

Vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

NKMR Huvudsida


NCHR Symposium 2019 Main Page

 

 NCHR Main Page


Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter