NKMR:s hedersdiplom året 2021

Går till
Trude StRand Lobben

 

NKMR, som under 25 år har verkat för att stödja och skydda familjerna i de Nordiska länderna,
vill i år utdela vårt Hedersdiplom till Trude Strand Lobben, i vårt grannland Norge.
Trude Strand Lobben har visat att det finns möjligheter att vinna över det allsmäktiga Barnevernet. Trude Strand Lobben har fört en lång, utdragen kamp för sin son, som av Norska staten blev bortadopterad.


Den 19 September 2019 vann Trude Strand Lobben en överväldigande seger över Norska staten och Barnevernet i Europadomstolens Grand Chamber.
Men, trots domen i Europadomstolen, har det Norska barnevernet till dags dato inte respekterat domen och återförenat sonen med familjen.
Norges hantering av Trude Strand Lobbens familj är ett praktexempel på den omänskliga hantering av barn som sker i de nordiska länderna.Trude Stand Lobben NRK2

NKMR vill därför på nytt uppmärksamma modern Trude Strand Lobben genom vårt Hedersdiplom.
NKMR vill samtidigt erinra den Norska staten om sin skyldighet att följa Europadomstolens Grand Chamber domen och återlämna sonen till
sin biologiska mor och familj. Samtliga lidit en ofattbar skada av det Norska barnevernets övergrepp.
Staten är en dålig mor. Staten kan aldrig ta platsen för den biologiska modern. Detta bekräftas av alla de barn, som i serien SPÅRLÖST som har sänts i flera nordiska länder, söker sina rötter.

Vi vill också gratulera Marius Reikerås, NKMRs Hedersdiplom 2018, Trude Strand Lobbens ombud i Europadomstolen och
Maître Grégory THUAN Dit DIEUDONNÉ, Trude Strand Lobbens ombud i Europadomstolens Grand Chamber.  


pdfHedersdiplom - Trude Stand Lobben


NKMR:s Norska avdelning väljer till följd av 25-års jubileet att även tilldela Trude Strand Lobben
en vacker skulptur i form av en NKMR-bok huggen i sten på samma vis som Barnkonventionen borde
vara i de nordiska ländernas lagböcker.

Stenbok


Den Norska statens agerande mot Trude Strand Lobbens familj, trots Europadomstolens Grand Chamber dom, styrker än mer att NKMR:s arbete
måste fortsätta med oförminskad styrka. Alla goda krafter behövs
för att möta det våld som invånarna i våra nordiska länder kan utsättas för av de myndigheter som
enligt lag har skapats för att stödja befolkningen.


Vi alla behövs på något vis
I kampen emot
myndigheternas utbredda maktmissbruk

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter