Adv. Dag Sverre aamodts
Arbete för NKMR
leder till utökad verksamhet i norge

 

 


Advokat Dag Sverre Aamodt har i Tönsberg inrättat ett nytt kontor för NKMRs Norska

avdelning. I samband med hedersutmärkelsen till Trude Strand Lobben har Dag Sverre Aamodt
donerat en bok huggen i sten, graverad NKMR, för att understryka vikten av NKMRs arbete för skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.

Vi vill gratulera till NKMRs nya kontor i Norge och tacka för den fina utmärkelsen till Trude Strand Lobben.

NKMR har under 25 år verkat för att stödja och skydda barn och familjer i de nordiska länderna.
Hedersutmärkelsen går i år till Trude Strand Lobben i vårt grannland Norge.
Trude Strand Lobben har, i den långdragna kampen för sin son, som av norskt barnevern blev bortadopterad,
visat att det finns rättvisa att finna utanför Norges gränser.
Den 19 september 2019 vann  
Trude Strand Lobben en svidande seger över Norska staten och dess barnevern i Europadomstolens Grand Chamber.
Men trots Europadomstolens dom har inte barnevernet reparerat skadan och återförenat barnet med hans familj.
Norges hållning i Fallet Trude Strand Lobben och hennes son bekräftar den omänskliga hantering av barn som sker inte enbart i Norge utan också i de övriga nordiska länderna.
Trude Stand Lobben NRK2pdfHedersdiplom - Trude Stand LobbenNKMR:s Norska avdelning väljer till följd av 25-års jubileet att även tilldela Trude Strand Lobben
en vacker skulptur i form av en NKMR-bok huggen i sten på samma vis som Barnkonventionen borde
vara i de nordiska ländernas lagböcker.

Stenbok


Den Norska statens agerande efter domen styrker än mer att NKMR:s arbete
måste fortsätta med oförminskad styrka och att alla krafter behövs
för att möta det våld som invånarna i Norden kan utsättas för av de myndigheter som
i grunden är satta att stödja befolkningen.


Vi alla behövs på något vis
I kampen emot
myndigheternas utbredda maktmissbruk

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter