Huvudsida för Symposium 2010

Härmed Presenteras

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheters
Symposium


2010


Nedan kan du enkelt navigera dig fram genom allt som rör detta års symposium.
Du kommer även efter symposiet på denna sida kunna ta del av utvalda föredrag samt fotografier
och mycket annat som rör denna tillställning.

Vi på NKMR hoppas att årets symposium blir lika trevligt och givande för alla
deltagare samt föreläsare som tidigare år.

 

Symposium

Årsmöte

Inbjudan till Symposium 2010

 

Årets program

 

Hållna föredrag

 Valberedningens förslag


Dagordning

Verksamhetsberättelse


Årsmötesprotokoll
Saknas

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter