NKMR:s Protokoll 2009

 

NKMR:s PROTOKOLL 2009

 

 

Protokoll fört vid NKMR:s årsmöte den 22 augusti 2009 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 I Göteborg


§1         NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

§2         Årsmötet väljer Ruby Harrold-Claesson till mötesordförande

§3         Årsmötet väljer Madeleine Johansson till protokollförare
§4         Årsmötet väljer Rigmor Persson och Mimi Strandell  till justeringsmän.

§5         Årsmötet förklarar att årsmötet är i behörig ordning utlyst

§6         Årsmötet fastställer dagordningen

§7         Ordföranden föredrager verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008

§8         Revisorns revisionsberättelse för 2008 föredras av mötesordförande
§9          Kassören jur. kand Rigmor Persson föredrager kassörens verksamhetsberättelse för år 2008 varefter årsmötet fastställde årets resultat samt balans i räkning.
§10       Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§11       Årsmötet bestämmer att medlemsavgiften skall vara 290 kr
§12       Årsmötet bordlägger frågan om ändring i NKMR:s stadgar

§13       Årsmötet omväljer sittande styrelse i sin helhet

§14       Årsmötet omväljer sittande revisor. Ingen revisorssuppleant väljs.

§15       Årsmötet omväljer valberedningen i sin helhet
§16       Årsmötet uppdrager åt styrelsen att bestämma platsen för nästa årsmöte.
§17       Det hade inte anmälts några övriga frågor skriftligen till ordförande.

§18       Årsmötet avslutas med att ordföranden tackar de närvarande för deras deltagande i årsmötet.


Göteborg den 8 oktober 2010

Madeleine Johansson
…............................. 
Madeleine Johansson
protokollförare

 

 

Justeras

 

Rigmor Persson                                                                                               Mimi Strandell

….............................                                                                                         ….............................

Rigmor Persson                                                                                               Mimi Strandell
Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2009

 

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2009

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter