NKMR:s Symposium augusti 2009. Presentation av föredragshållarna

 

 Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna


 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR inbjuder tillSymposium

 


Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg
lördag den 22 augusti 2009, kl. 09.00
Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré.
 Förhandsanmälan behövs pga planering för förfriskningar. Självkostnadspris. Förhandsanmälan senast den 17 augusti 2009 till:

 

 Rigmor Persson (+) 46 31 - 93 57 95, (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller Ruby Harrold-Claesson, (+) 46 31 - 70 20 385, (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

 


 Årets tema:

 

Är tvångsomhändertagande av barn, vård av barn?

 

 

 

 

 

Symposiets föreläsare:

 


Nancy Schaefer, fd senator i delstaten Georgia, USA.

 

 Nancy Schaefer var grundare och VD för Family Concerns, Inc., (1985-2005), som är en ideell organisation med säte i Georgia. Family Concerns skapades för att stärka och skydda familjeinstitutionen genom lokal, regional, nationell och internationell politik. Lyssna på Nancy Schaefers tal här Nancy Schaefer on CPS.

 

För mer information se Nancy Schaefer.


Advokat Venil Thiis, Trondheim, Norge

Venil Thiis var ursprungligen utbildad lärare och hon arbetade flera år i skolan med barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år. Hon tog jur. kand examen 1989 och arbetade inom polisen till 1992. Därefter har hon i 16 år drivit Advokatfirmaet Thiis i Trondheim med anställda medarbetare och advokater. Hennes erfarenhet är i första hand från straffrättskipning, barns rättigheter och rätten till barnomsorg. Hon lade ner sitt företag vid årsskiftet 2008/2009 till stor del beroende på den djupa förtvivlan och frustration hon kände över tvångsingripanden inom barnevernet.

Se Advokat slakter barnevernet och Venil Thiis slutter som advokat:- Jeg har fått nok Bo Edvardsson är docent i psykologi och socialt arbete vid Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro universitet.
Han är också rådgivare åt Barnombudsmannen. Han publicerade sin första rapport om utredningstekniken inom socialtjänsten med titeln: "Förföljande strategier vid ett omhändertagandefall i socialt och barnpsykiatriskt arbete" år 1988. Därefter har Bo Edvardsson och hans uppsatsstudenter författat fler än ett 100-tal utredningar om socialtjänstens utredningsmetodik eller brist på sådan.

Bo Edvardssons lärobok "Kritisk utredningsmetodik" används bl. a inom socionomutbildningarna. Den utkom 1996 och en ny upplaga publicerades 2003.
Läs gärna
Socialtjänstens utredningar är ett stinkande träsk”

 

 

Ian Josephs, MA, LLB, bor och arbetar i Monaco där han äger och driver en språkskola.

 

Han har juristexamen från Oxford University, men han arbetar inte som advokat. Frågan då är: Vem är han egentligen? Och varför gör han det han gör?
Han säger sig INTE vara en "Moder Teresa" och han sällan donerar till välgörenhet (eftersom han inte vill betala för direktörens Rolls Royce!), men att kämpa emot de sociala myndigheternas brutala åtgärder är en sak som ligger honom varmt om hjärtat. De sociala myndigheterna har aldrig skadat honom, hans familj eller någon nära honom så han har inget personligt agg mot dem, men han vill framhålla att han hatar maktmissbruk och särskilt hur översittare hos de sociala myndigheterna hänsynslöst förstör många familjer som de ska skydda. Ian Josephs har som princip aldrig tagit någon avgift och aldrig accepterat några pengar för sina eventuella kostnader.

 

För mer information se: Forced adoption, family courts, social services, children in care


Madeleine Johansson, jur. kand., Göteborg,

 

arbetar lika mycket med affärsjuridik som med humanjuridik. Nyligen engagerade hon sig i det s k Dalslandfallet där det framkom att ett tyskt bolag bedrev ett sk behandlingshem för tyska barn och ungdomar i dalslandsskogen.

 

 

Olle Hammarberg, författare och fd fosterbarn,

 

aktuell med sina böcker: "Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet" och Från helvetet mot himlen

 

 

 

Ejvor Eriksson och Patrik Dahlqwist, författare och fd fosterbarn,

 

Ejvor Eriksson berättar om sitt liv som tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad gestaltade sig. Patrik Dahlqwist blev fosterhemsplacerad som barn. Som 17 åring blev han placerad på Karsudden mentalsjukhus för att Samhället ville förhindra att han skulle utveckla ett liv i missbruk och kriminalitet. Han kom att vara inlåst där utan medicinering i 12 år. (Utgår pga familjeskäl)
NYINSATT
Max Scharnberg, docent, har undervisat i lögnens psykologi vid Uppsala Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm.
Han har undervisat i lögnens psykologi vid Uppsala Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit sakkunnig i minst 25 incestmål. Han har under en rad år granskat psykoanalysen och Sigmund Freuds arbete.
Max Scharnberg har i flera arbeten kritiserat psykoanalytikernas slutsatser och han menar att deras metoder i flera fall lett till att oskyldiga dömts i domstol.
 
För mer information se:
Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords

 

 

 

Programmet för NKMR:s symposium 2009

 

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE - Symposium 2009

 

 

 


Föredrag hållna vid NKMR:s Symposium 2009

 

 

 

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2009

 

 

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter