Pressmeddelande - Symposium 2003

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna

Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Ströms väg 37, S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.

Tel. (+) 31 - 70 20 385, Fax. (+) 31 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053

Pg. 444 88 81 -5

Domänadress http:// www.nkmr.org

 

PRESSMEDDELANDE

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - håller symposium och årsmöte i Göteborg lördagen den 14 juni 2003.

 

Temat för årets symposium är Det är i fosterhem som barn far illa.

 

Årets symposium tar avstamp i Bim Enströms och Andreas Rydbackens dokumentär om "Tryggare kan ingen vara" som visar med all önskvärd tydlighet hur illa barn far när de tvångsomhändertas och syskon separeras och placeras i olika fosterhem.

 

För närvarande pågår ett rättsfall i Växjö tingsrätt där en jägmästare kräver kommunen på miljonbelopp pga den skada som uppstod då han separerades från sin älsklingssyster. Åtskilliga fd fosterbarn väntar i kulisserna på att stämma sina respektive kommuner pga tvångsomhändertagande och familjesplittring.

 

NKMR arbetar för att garantera alla barn rätten till sin egen familj och skydd mot onödiga tvångsomhändertaganden.

NKMR anser att alla barn har rätt till sitt ursprung. Det finns en oförstörbar, speciell samhörighet mellan biologiska släktingar, som har med rötter och identitet att göra.

NKMR skall verka för barns och föräldrars gemensamma rätt till varandra och till övriga släktingar.

NKMR skall verka för rättssäkerhet vid samhällsingripanden och för att alternativ till separation av barn och föräldrar tas fram. I de fall då separation är oundviklig skall den ske på ett sådant sätt att respekten för både barns och föräldrars mänskliga rättigheter upprätthålls.

NKMR anser att en separation som samhällsåtgärd i princip skall vara temporär och att inget tvångsomhändertagande av ett barn skall ske om det finns släktingar som är villiga att ta hand om barnet.

NKMR skall genom opinionsbildning åstadkomma en förändring av samhällsmiljön i de nordiska länderna, så att familjeansvaret upprätthålls och underlättas.

Programmet för symposiet bifogas.


Olofstorp den 12 juni 2003

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR 

 

 

Kallelse till Symposium 2003  

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter